X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Емоції і почуття. Види емоційних станів

Завантажити презентацію

Емоції і почуття. Види емоційних станів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Урок 17 Емоції і почуття. Види емоційних станів Автор проекту: Саханюк С.А., психолог-методист Луцького НВК №9 Волинської області

Слайд 2

План : Поняття про емоції і почуття. Відмінності між емоціями і почуттями. 3. Види емоційних станів: настрій, стрес, афект, пристрасть. 4. Практична робота.

Слайд 3

ЕМОЦІЇ Емоції - реакції людей і тварин на впливи внутрішніх та зовнішніх подразників, що мають яскраво виражене суб'єктивне забарвлення. У процесі філогенетичного розвитку емоції стали для людини, по суті, першою «мовою», якою вона почала користуватись у спілкуванні з собі подібними.

Слайд 4

Емоції є одним із головних механізмів регуляції психічної діяльності й поведінки суб'єкта, спрямованих на задоволення актуальних (вітальних) потреб. Звичайно при задоволенні потреб людина зазнає позитивні емоції і, навпаки, у разі неможливості отримати бажане – негативні.

Слайд 5

ПОЧУТТЯ Почуття - відображення у свідомості людини її суб'єктивного ставлення до дійсності при задоволенні або незадоволенні вищих потреб. Почуття формуються під час суспільного розвитку людини та змінюються залежно від конкретних соціальних умов.

Слайд 6

ПОЧУТТЯ вони породжуються цією дійсністю; по-друге, вони завжди мають свій об'єкт, який їх викликає (предмети, явища природи, вчинки людей, їх взаємовідносини, суспільні події тощо); по-третє, почуття людини мають особистісний характер: у них відображається значущість предметів і явищ для людини в конкретній ситуації.

Слайд 7

Емоції й почуття розрізняють за походженням: 1. Емоції первинні, почуття вторинні. 2. Емоції елементарні психічні явища, почуття - складні. 3. Емоції тісно пов'язані з інстинктивною, безумовно-рефлекторною підкорковою діяльністю головного мозку, почуття - кіркові утворення.

Слайд 8

Емоції й почуття розрізняють за походженням: 4. Емоції притаманні людині і тварині, почуття - лише людині. 5. Емоції регулюють відносини людини із середовищем, почуття - її стосунки як особистості з іншими людьми.

Слайд 9

Види емоційних станів: Настрій - загальний емоційний стан, який впливає протягом певного часу на поведінку людини. Настрій може бути різноманітним: радісним або сумним, веселим або пригніченим, спокійним або дратівливим. Настрій є емоційною реакцією не на безпосередні наслідки тих або інших подій, а на їх значення для життя людини в контексті її загальних життєвих планів, інтересів й очікувань.

Слайд 10

Види емоційних станів: Стрес - стан, що характеризується максимальною мобілізацією всіх сил, напругою. Чинник, який викликає стан стресу, називається стресором. Розрізняють фізіологічні стресори (надмірне фізіологічне навантаження, висока або низька °, фізичні травми, інфекції, больові відчуття тощо) і психологічні стресори (загроза, небезпека, образа, інформаційне перевантаження і т. п.).

Слайд 11

Види емоційних станів: Афект - короткочасний, швидкоплинний емоційний спалах, що характеризується змінами у свідомості, порушенням вольового контролю. Будь-яке почуття може переживатися в афективній формі (захоплення, гнів, лють, релігійний екстаз та ін.). Афект виникає раптово у вигляді спалаху. При цьому змінюються увага й сприймання. Людина втримує в полі уваги тільки ті об'єкти, які пов'язані з переживанням. Усе інше усвідомлюється недостатньо, що є однією з причин практичної некерованості цим станом.

Слайд 12

Види емоційних станів: Пристрасть— сильні й тривалі емоції, що на певний час забарвлюють життя індивіда, істотно позначаються на спрямованості й динаміці його діяльності. Це виразний сигнал особистісного смислу предмета його потреби — мотиву, від якого залежить життя. Пристрасть виявляється у зосередженості індивіда на якомусь предметі. Переживаючи пристрасть, людина страждає, стає пасивною істотою; вона начебто перебуває під владою якоїсь сили, хоча ця сила й виходить від неї.

Слайд 13

Практична робота Тема: “Діагностика стресостійкості.” Мета : Провести діагностику стресостійкості за методикою“Як ви реагуєте на стресові ситуації?”

Слайд 14

Питання для самоконтролю: Що таке емоції ? А почуття? Які між ними відмінності? 3. Назвіть види емоційних станів. 4.Що таке :настрій, стрес, афект, пристрасть?

Слайд 15

Рекомендована література: 1. Загальна психологія: Навч. посібник О. Скрипченко, Л. Долинська та ін. – К.: “А.П.Н.”, 1999. 2. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна.- Суми : ВТД “Університетська книга”, 2009. 3. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності): Навчальний посібник / За ред. проф. М.В. Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 4. Цимбалюк І.М. Психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид-ня: випр. і доп. – К.: ВД “Професіонал”, 2006.

Слайд 16

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія