X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Заповідник Розточчя

Завантажити презентацію

Заповідник Розточчя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Природний заповідник “Розточчя”

Слайд 2

Загальна інформація про об’єкт Природний заповідник "Розточчя" створено наказом Ради Міністрів Української РСР за N 403 від 5 жовтня 1984 р. на площі 2084,5 га. Природні заповідники - природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, які є національним надбанням. ПЗ “Розточчя” – є ядром біосферного резервату, внесеного в світову мережу ЮНЕСКО.

Слайд 3

Обсяг фінансування 1073,4 тис. грн. - загальний фонд, 124 тис. - спеціальний фонд. Штатний розпис - 38 од.

Слайд 4

Літопис природи природного заповідника «Розточчя» Фундаментальне дослідження 01.01. 2013р. - 31. 12. 2015 р. Керівник проф., д.б.н. В.К. Заїка

Слайд 5

З м і с т Програми “Літопис природи” Загальні відомості про природний заповідник, національний природний парк, біосферний заповідник 1.1. Територіальна структура 2. Наукові полігони 2.1. Пробні площі 2.2. Профілі та трансекти 3. Абіотичне середовище 3.1. Клімат 3.1.1. Основні метеорологічні показники 3.1.2. Метеорологічна характеристика сезонів року 3.2. Гідрологія 3.3. Рельєф 4. Рослинний світ 4.1. Флора 4.1.1. Склад флори 4.1.2. Рідкісні види 4.2. Рослинність 4.2.1. Вивчення складу та будови ценозів 4.2.2. Едифікатори та домінанти 5. Тваринний світ 5.1. Інвентаризація фауни 5.2.Чисельність фонових видів тварин 5.2.1. Чисельність ссавців 5.2.2. Чисельність птахів 5.2.3. Чисельність плазунів та земноводних 5.2.4. Чисельність риб 5.2.5. Чисельність наземних безхребетних 5.3 Екологічний моніторинг фонових і рідкісних видів та фауністичних угруповань 6. Збереження видів рослин і тварин, природних середовищ, що занесені в чинні для України міжнародні переліки 6.1. Збереження видів флори і фауни 6.2. Збереження природних середовищ 7. Календар природи 7.1. Ведення календаря природи 7.2. Фенокліматична періодизація року 8. Антропогенний вплив 9. Аналіз результатів та перспективи наукових досліджень 9.1. Основні результати досліджень за темою Літопис природи 9.2. Основні результати досліджень за спеціальними темами 9.3. Поповнення наукових фондів 9.4. Основні підсумки наукової та науково-освітньої діяльності 9.5. Перспективи наукової та науково-освітньої діяльності 9.6. Розробка природоохоронних рекомендацій 10. Участь у виконанні міжнародних конвенцій 10.1. Світова мережа біосферних резерватів ЮНЕСКО 10.2. Міжнародні конвенції 10.3. Європейський червоний список видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі 10.4. Участь у створенні транскордонних природоохоронних територій та екологічних коридорів, спільній діяльності в їх межах 10.5. Інші форми міжнародного співробітництва 11. Особливості поточного року.

Слайд 6

Мета та завдання дослідження Мета – моніторинг природних екосистем заповідника «Розточчя», виявлення нових локалітетів рідкісних видів рослин і тварин, моніторинг фонових видів безхребетних та хребетних тварин: формування електронної бази даних за результатами моніторингу, дослідження тенденцій мікроклімату. Завдання: - поглибити екологічні дослідження флори та фауни заповідних екосистем регіону Розточчя для розробки рекомендацій щодо забезпечення стійкості компонентів лісу та збереження біологічного різноманіття; - встановити закономірності фенологічних циклів між окремими видами флори та фауни відповідно до фенологічних сезонів року; - вдосконалити існуючу загальнодержавну програму Літопису природи заповідників, як складову моніторингу стану природного середовища, розробити структуру електронної бази даних «Літопис природи», апробувати її в заповіднику «Розточчя»; - спільними зусиллями служби охорони та наукового відділу забезпечити дотримання і збереження заповідного режиму лісових екосистем Природного заповідника Розточчя, виконати науково-дослідні роботи на експериментальних ділянках заповідника; - розробити програму природоохоронних заходів збереження рідкісних видів флори та фауни, що занесені у нове видання Червоної книги України; - розробити наукові рекомендації для покращення та екологізації навчальних програм пов’язаних з викладанням заповідної справи та раціональним природокористуванням; - провести ряд науково-методичних семінарів для вироблення сучасної методології організації екологічного моніторингу на заповідних територіях; - залучити до виконання програми Літопису природи обдаровану молодь – майбутніх спеціалістів, магістрів екології та аспірантів.

Слайд 7

Наукові стаціонари, пробні площі, маршрути 30 лісівничих пробних площ, 1 лісотипологічний профіль, географічні культури сосни звичайної, 33 - пп рідкісних рослин, 4 теріологічні маршрути, 4 орнітологічних маршрути, 2 герпетологічні маршрути, 1 орнітологічний стаціонар, 5 - ентомологічних стаціонарів (постійних та тимчасових), 1 феномаршрут і 3 фенопункти.

Слайд 8

Біорізноманіття На території ПЗ ”Розточчя” охороняється: 1094 видів вищих рослин; 526 видів нижчих рослин; З65 видів грибів; 304 видів хребетних тварин; 1749 видів безхребетних.

Слайд 9

Рідкісні види флори Загальний список рослин Червоної книги (2009 р.) в заповіднику складає 34 види. До Додатку І Бернської конвенції входять 2 види рослин. До регіонального червоного списку „Перелік регіонально рідкісних видів, що потребують охорони у межах Львівської області” (2008 р.) - 40 видів.

Слайд 10

Хребетні тварини Загальний список тварин Червоної книги (2009 р.) в заповіднику складає 36 видів До регіонального червоного списку належить 89 видів До Додатоку Бернської конвенції – 181 вид До Додатоку Боннської конвенції – 78 видів До додатку СІТЕС – 15 видів До Європейського Червоного списку – 10 видів

Слайд 11

Розробляється геоінформаційна система ПЗР на базі MapInfo

Слайд 12

ПЗР – перша установа ПЗФ, де створено і використовуються електронні бази даних

Слайд 13

Біосферний резерват “Розточчя” Biosphere Reserve “Roztochya” Map of the Ukrainian-Polish BRR

Слайд 14

Наукові публікації: Опубліковано 4 наукові роботи у зарубіжних виданнях, (з них - 2 у журналах Філадельфійського списку) 9 статей у міжнародних виданнях, 22 статті у фахових виданнях, 25 - матеріалів конференцій. Готуємо до друку монографію про результати метеоспостережень у ПЗР . Захищено 1 докторську і 1 кандидатську дисертацію, 7 магістерських робіт.

Слайд 15

Участь у конференціях Працівники заповідника взяли участь у 12 наукових конференціях у Рахові, Шацьку, Києві, Яремче, Брюховичі, Ужгород

Слайд 16

Практична реалізація Встановлено 7 платформ для рідкісних хижих птахів, в т.ч. - 2 для сови довгохвостої та 6 сов’ятників, 38 штучних гніздівель для рідкісних дуплогніздних птахів. Проведено підтоплення ур. Заливки для відновлення лучно-болотних систем, викошування злаків, освітлення місць росту Орхідних.

Слайд 17

Освітня діяльність В екоцентрі заповідника працює 3 гуртки для учнів. ПЗР є базою практик 6 ВНЗ. Проведено 3 науково-практичні всеукраїнські семінари на природно-заповідну тематику.

Слайд 18

Кількість відвідувачів - 3464

Слайд 19

ПРОПОЗИЦІЇ Відповідно до ст.. 15, 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» природні заповідники є природоохоронними, науково-дослідними, установами загальнодержавного значення, на території яких заборонена будь-яка господарська діяльність, тому вони повинні фінансуватися у пріоритетному порядку і в повному обсязі. У плані асигнувань передбачити видатки споживання. Для фінансування служби державної охорони – видатки на утримання об’єктів національного надбання.

Слайд 20

Наша адреса: Природний заповідник “Розточчя”, вул. Січових стрільців 7, смт.Івано-Франкове , Яворівський район, Львівська обл, Україна. 81070 E-mail:zaproz25@gmail.com www.zaproz.com.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Природознавство