X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
РІЗНОМАНІТНІСТЬ СПОСОБІВ ЖИТТЯ ТВАРИН

Завантажити презентацію

РІЗНОМАНІТНІСТЬ СПОСОБІВ ЖИТТЯ ТВАРИН

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

РІЗНОМАНІТНІСТЬ СПОСОБІВ ЖИТТЯ ТВАРИН.

Слайд 2

Мета. Освітня. Продовжити формувати знання учнів про життєдіяльність тварин на планеті; розкрити різноманітність способів їх життя; дати поняття “форма співіснування”. Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати біологічні об’єкти та процеси життєдіяльності тварин; уміння спостерігати, логічно мислити; розвивати пам’ять, увагу, уяву. Виховна. Виховувати бережливе ставлення до оточуючого середовища планети, до живих організмів та компонентів неживої природи; сприяти розумінню того, що Земля – наш дім.

Слайд 3

Основні поняття та терміни: симбіоз, мутуалізм, паразитизм, коменсалізм, аменсалізм, нейтралізм.

Слайд 4

Біологічний диктант “Знайди вірні твердження”. 1. Кожен вид має декілька середовищ існування. 2. Ареал – це частина простору, у межах якої поширений вид. 3. Організми живуть відособлено і не пов’язані між собою. 4. Біогеоценоз = екосистема. 5. Ланцюги живлення починаються рослинами. 6. На організми впливають лише фактори довкілля. 7. Антропогенний фактор – це фактор людської діяльності. 8. Навколишнє середовище має негативний вплив на поведінку тварин. 9. Кожен вид у біогеоценозі живиться певною їжею. 10. Взаємозв’язками організмів і довкілля вивчає екологія.

Слайд 5

Способи життя тварин досить різноманітні: - активний спосіб; - пасивний спосіб; - денні тварини; - нічні тварини.

Слайд 6

Форми співіснування: - коменсалізм; - мутуалізм; - аменсалізм; - нейтралізм…

Слайд 7

Взаємодії можуть бути безпосередніми і непрямими. Корисними, шкідливими або нейтральними

Слайд 8

Нейтралізм Якщо організми не впливають один на одного, то такі відносини називаються нейтральними. У природі істинний нейтралізм дуже рідкісний, тому що всі види побічно або безпосередньо пов'язані між собою.

Слайд 9

Для одного з спільно мешкаючих вплив іншого негативний, а той кого пригнічують не отримує ні шкоди, ні користі. Аменсалізм

Слайд 10

Коменсалізм Один вид отримує користь, вигоду, не приносячи іншому ні шкоди, ні користі

Слайд 11

Нахлібництво Споживання залишків їжі хазяїна

Слайд 12

Споживання різних речовин або частин з одного і того ж ресурсу. Співспоживання

Слайд 13

Квартирантство Використання одними видами інших, як притулок або житло

Слайд 14

Протокооперація Спільне існування вигідно для обох, але не обов'язково для них

Слайд 15

Мутуалізм взаємовигідне співжиття двох організмів різних видів

Слайд 16

Хижацтво Вид взаємовідносин при якому представники одного виду поїдають (знищують) представників іншого.

Слайд 17

Симбіоз Нероздільні взаємокорисні зв'язки двох видів, які передбачають обов'язкове тісне співжиття організмів

Слайд 18

Паразитизм Організми одного виду живуть за рахунок поживних речовин іншого виду протягом певного часу

Слайд 19

Конкуренція Організми з подібними екологічними вимогами мешкають спільно, між ними виникають взаємини негативного типу

Слайд 20

Внутрішньовидова конкуренція

Слайд 21

Міжвидова конкуренція

Слайд 22

біос - життя койнос - загальний

Слайд 23

Слайд 24

Найбільш багаті видами тропічні ліси. Тут на 1 м2 припадає кілька сотень тисяч рослин і тварин.

Слайд 25

Більшість живих організмів живе в приповерхневому шарі океану

Слайд 26

Ярусність в біоценозі

Слайд 27

Біомаса - загальна кількість живої органічної речовини, виражена в одиницях маси. Для створення первинної біомаси використовується сонячна енергія глюкоза Енергія Сонця О2 СО2

Слайд 28

Загальне число видів вимірюється сотнями і навіть тисячами. Чим більше видове різноманіття, тим біоценоз стійкіше.

Слайд 29

Природний біоценоз - це той, який створила природа. Наприклад, озеро, ліс, водоймище. Штучний біоценоз - це той, який створили люди. Наприклад, сад, город, акваріум.

Слайд 30

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Природознавство