X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Презентація на тему: Властивості організмів

Завантажити презентацію

Презентація на тему: Властивості організмів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОРГАНІЗМ І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. КЛІТИННА БУДОВА ОРГАНІЗМІВ.

Слайд 2

1. Організм. Види організмів. Організм (від латин. оrganizo — влаштовую) — це жива істота, частини якої впливають одна на одну так, що вони функціонують разом як біологічна система. Організм — це жива істота, яка володіє сукупністю властивостей, що роблять її відмінною від неживої матерії.

Слайд 3

ОРГАНІЗМ Неклітинні Одноклітинні Колоніальні Багатоклітинні Живі організми, що не мають клітинної будови Віруси Група організмів, тіло яких скдається з однієї клітини Бактерії Водні організми, які при безстатевому розмноженні утворюють колонії Одноклітинні водорості Організми, які складаються більше ніж з однієї клітини і існують, як єдине ціле Більшість рослин, грибів, тварин

Слайд 4

Живі організми за певними ознаками поділяють на царства (великі Систематичні групи). Основні царства живої природи — це Рослини, Тварини, Гриби, Віруси, Справжні бактерії.

Слайд 5

2. Властивості живих організмів Будь-який живий організм отримує необхідні речовини із зовнішнього середовища й виділяє в нього продукти своєї життєдіяльності. Ці процеси становлять обмін речовин. До них належать: живлення дихання виділення

Слайд 6

Дихання - це сукупність процесів,які забезпечують надходження в організм кисню,використання його в окиснювальних процесах і видалення з організму вуглекислого газу.  ДИХАННЯ Кисневе за допомогою кисню (рослини, тварини, у тому числі і людина, гриби, більшість бактерій) Безкисневе (наприклад, деякі бактерії дихають шляхом бродіння).

Слайд 7

ЖИВЛЕННЯ АВТОТРОФИ це організми, які самостійно утворюють складні органічні речовини з простих неорганічних. Серед них вирізняють хемотрофи (залізобактерії, нітрифікуючі бактерії, сіркобактерії) та фототрофи МІКСОТРОФИ це організми зі змішаним живленням. Тобто за різних умоввони по-різному живляться: то як автотрофи, а то як гетеротрофи. Прикладом організмів із міксотрофним живленням є одноклітинні водорості (хламідомонада, хлорела), що в чистій воді живляться як фототрофи, а у воді з великою кількістю органічних речовин — як гетеротрофи. Або рослина омела, яка є паразитом і здатна фотосинтезувати ГЕТЕРОТРОФИ притаманне тваринам, грибам, багатьом бактеріям. Такі організми споживають готові органічні речовини, перетворюючи їх на прості у процесах травлення. Серед гетеротрофів зустрічаються рослиноїдні, паразити, хижаки та ін

Слайд 8

Омела Хламідомонада Хлорела

Слайд 9

Виділення — це виведення з організму продуктів життєдіяльності. Деякі організми (переважно тварини) переміщуються з одного місця в інше за допомогою органів пересування. Така властивість називається рухом. У багатоклітинних організмів формується опорно-рухова система, що складається з м’язів і кістяка. Одноклітинні організми, у тому числі й бактерії, мають спеціальні джгутики.

Слайд 10

Ріст — це кількісні зміни організму, тобто збільшення ваги, зросту, об’ємів тощо. Організми можуть рости необмежено, тобто протягом усього життя (рослини та гриби) або обмежено — досягають певних розмірів і припиняють рости (тварини та бактерії).

Слайд 11

Розвиток — це якісні зміни, тобто становлення функцій організму в процесі його росту. Наприклад, людині притаманний не тільки фізичний, але й розумовий розвиток.

Слайд 12

Подразливість — це здатність організмів реагувати на зміни умов зовнішнього середовища. У людини такі реакції називаються рефлексами (моргання, дихання, реакція на звуки тощо).

Слайд 13

Розмноження — це створення подібних до себе організмів. Розмноження організмів може відбуватись двома основними шляхами — статево і нестатево. У нестатевому розмноженні бере участь одна особина. Нестатеве розмноження може відбуватись шляхом поділу клітини, брунькування, частинами тіла тощо. Статеве розмноження здійснюється за допомогою статевих клітин — гамет, які зазвичай є різними у чоловічих та жіночих особин. Для того щоб утворився новий організм, цим клітинам необхідно зустрітись і злитись у єдине ціле. Смерть — це припинення процесів життєдіяльності організму.

Слайд 14

3. Клітина, її будова і функції. Клітина (від латин. cellula — комірка) — це структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, для якої характерний обмін речовин та здатність до відтворення. Клітині притаманні всі властивості живих організмів, тому вона може бути окремим організмом (одноклітинні організми). Клітина вивчає окремий розділ біології, який називається цитологія. Вперше термін «клітина» увів англійський вчений Роберт Гук(1665р), який побачив під мікроскопом, що корковий шар деревної кори дуба складається з «комірок» — клітин. Від навколишнього середовища, яке її оточує, клітина відмежована оболонкою. Оболонка захищає клітину і крізь неї відбувається обмін речовинами клітини з навколишнім середовищем. Кожна клітина має органели — структурні елементи. Центральною і найголовнішою органелою клітини є ядро.

Слайд 15

Тварина Рослина Бактерія

Слайд 16

Ядро — це найпомітніша і найбільша органела клітини, яка першою привернула увагу дослідників. Клітинне ядро відкрито в 1831 році шотландським ученим Робертом Брауном. Його можна порівняти з комп’ютером, який зберігає, обробляє і передає до цитоплазми величезну кількість інформації. Ядро зберігає спадкову інформацію та регулює процеси життєдіяльності клітини.

Слайд 17

Цитоплазма являє собою в’язку рідину, яка заповнює внутрішній вміст клітини. У цитоплазмі розташовані всі органели. Цитоплазма на 90 % складається з води. Лізосоми — це органели (пухирці), які розщеплюють непотрібні речовини, беруть участь у травленні клітини.

Слайд 18

Рибосоми — це такі собі станції технічного обслуговування. Вони зчитують певну інформацію, на основі якої можуть полагодити ту чи іншу органелу або навіть побудувати нову клітину. Мітохондрії — це енергетичні станції клітини, у них виробляється енергія, яка необхідна клітині для життя. Комплекс Гольджі та ендоплазматична сітка здійснюють транспортні комунікації в клітині.

Слайд 19

Вакуолі — органели, характерні для клітин грибів та рослин. Це великі порожнини, заповнені розчином (водою, з розчиненими в ній поживними речовинами). Також у клітинах запасаються різні речовини. Наприклад, запасною речовиною грибів і тварин є глікоген, а рослин — крохмаль.

Слайд 20

Також клітини рослин мають пластиди. Пластиди бувають трьох видів: хлоропласти (зелені) — у них відбувається фотосинтез хромопласти (яскраво забарвлені) — вони надають забарвлення квітам та плодам лейкопласти (безбарвні) — запасають поживні речовини.

Слайд 21

«Незакінчене речення» (самостійна робота). 1. Основні царства живих організмів: Справжні бактерії, Віруси, … 2. Найменша одиниця всього живого — це … 3. До обміну речовин належать такі процеси, як дихання, … 4. Кількісні зміни організму — це … 5. Виведення з організму продуктів життєдіяльності — це … 6. За будовою організми поділяють на неклітинні, колоніальні, … 7. Живлення буває міксотрофним, … 8. Здатність організмів реагувати на зміни умов зовнішнього середовища — це … 9. Якісні зміни організму — це … 10. Припинення усіх процесів життєдіяльності називається … 11. Розмноження організмів може відбуватись двома основними шляхами: … 12. Жива істота, частини якої функціонують разом як біологічна система,— це…

Слайд 22

Відповіді: 1. Рослини, Тварини, Гриби. 2. Клітина. 3. Живлення, виділення. 4. Ріст. 5. Виділення. 6. Одноклітинні та багатоклітинні. 7. Автотрофним та гетеротрофним. 8. Подразливість. 9. Розвиток. 10. Смерть. 11. Статево і нестатево. 12. Організм.

Слайд 23

Проблемне запитання. «Якщо цеглина впаде та розколеться на кілька камінців, чи можна сказати, що вона розмножилась?». Учитель підводить учнів до розуміння того, що розмноження, або самовідтворення, — це процес, властивий живим організмам і пов’язаний із подальшими перетвореннями: ростом, розвитком тощо.

Слайд 24

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Природознавство