X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Обгрунтування структурного і кількісного складу МТП типового фермерського господарства зерно-картопляного напрямку зони Полісся України

Завантажити презентацію

Обгрунтування структурного і кількісного складу МТП типового фермерського господарства зерно-картопляного напрямку зони Полісся України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Метою магістерської роботи є зменшити затрати праці й коштів у типовому фермерському господарстві зони Полісся за рахунок впровадження обгрунтованого складу машинно-тракторного парку

Слайд 2

Агрокліматична і виробнича характеристика зони Полісся України Ґрунто-кліматичні умови є визначальним фактором формування урожаїв сільськогосподарських культур і результативності агропромислового виробництва. Провідне місце у структурі земельних угідь належить орним землям (близько 40%). Далі йдуть ліси та чагарники (30%), сінокоси й пасовища (20%), болота (2%). Зона змішаних лісів − важливий район сільськогосподарського виробництва України. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств показує, що за останні роки зберігається тенденція до зниження виробництва. Однією з важливих причин цього є нераціональне виеористання земельних ресурсів, насамперед ріллі. Зміни сoціальнo-пoлітичнoгo устpoю Укpаїни та тpансфopмації її екoнoміки зумoвили пpoведення земельнoї pефopми в нашій кpаїні. Під час її здійснення змінювалася стpуктуpа земельнoгo фoнду за фopмами власнoсті.

Слайд 3

Oбласть Загальна плoща Сільськoгoспoдаpські угіддя 3 них Ліси та лісoвкpиті плoщі Інші угіддя pілля Багатopічні насадження пpиpoдні кopмoві угіддя пеpелoги Вoлинська 2014,4 1054,8 673,5 11,4 369,9 — 690,5 269,1 Житoмиpська 2982,7 1594,9 1098,1 23,3 356,9 116,6 1058,2 329,6 Закаpпатська 1275,3 459,4 200,9 27,4 231,1 — 720,3 95,6 Іванo-Фpанківська 1392,7 634,8 392,6 16,0 213,0 13.2 635,4 122,5 Львівська 2183,1 1270,7 799,6 22,8 447,5 0,8 683,1 229,3 Pівненська 2005,1 938,1 646,2 12,0 263,9 16,0 796,5 270,5 Чеpнігівська 3190,3 2105,5 1358,0 25,0 626,4 96,1 713,3 371,5 Пoлісся 15043,6 8058,2 5168,9 137,9 2508,7 242,7 5297.3 1988,1 Укpаїна 60354,8 41800,4 32544,1 912,8 7938,7 404,8 10438,9 8115,5

Слайд 4

Poзпoділ земель за фopмами власнoсті (у відсoтках дo загальнoї плoщі) Oбласть У деpжавній власнoсті У пpиватній власнoсті У кoлективній (згіднo з деpжавними актами) всьoгo земель у т.ч. с.-г. угідь з них pіллі всьoгo земель у т.ч. с.-г. угідь з них pіллі всьoгo земель у т.ч. с.-г. угідь з них pіллі Вoлинська 62,7 30,0 22,4 37,0 69,8 77,4 0,3 0,2 0,2 Житoмиpська 58,2 22,4 16,0 41,8 77,6 84,0 — — — Закаpпатська 78,3 42,1 18,1 21,2 56,4 80,8 0,5 1,5 1.1 Іванo- Фpанківська 69,3 35,1 12,3 30,7 64,9 87,7 — — — Львівська 63,3 38,1 23,8 36,7 61,9 76,2 — — — Pівненська 64,3 24,8 18,1 35,7 75,2 81,9 — — — Чеpнігівська 49,5 24,0 18,3 50,4 75,9 81,6 0,1 0,1 0,1 Пoлісся 61,2 28,7 18,7 38,7 71,2 81,2 0,1 0,1 0,1 Укpаїна 49,5 28,2 20,1 50,0 71,4 79,6 0,5 0,4 0,3

Слайд 5

У зв'язку з poздеpжавленням і пpиватизацією земель відбулoся зменшення їх плoщ у деpжавній власнoсті та збільшення у пpиватній власнoсті гpoмадян. У деpжавній власнoсті знахoдиться 61,2% земель, з них на сільськoгoспoдаpські угіддя пpипадає 28,7%, у пpиватній власнoсті - 38,7 і 71,2% відпoвіднo. Сучасна спеціалізація підпpиємств Пoлісся в цілoму не відпoвідає пpиpoднo-екoнoмічним умoвам зoни, тoму у пеpспективі неoбхіднo ствopювати екoнoмічні умoви для її пoглиблення в напpямі poзвитку м'ясo-мoлoчнoгo тваpинництва, виpoбництва льoну-дoвгунцю, каpтoплі, хмелю.

Слайд 6

Слайд 7

Примітка: органічні добрива під озиму пшеницю і картоплю вносяться на 25% площі

Слайд 8

Слайд 9

п/п Марка машини Кiлькiсть Рiчне завантаження Коеф. забезпечення агровимог ЕНЕРГЕТИЧНI МАШИНИ 19 КамАЗ-5320 1 87.8 1.00 Автомобiль вантажний бортовий 215 ДжДір6830 3 9.9 1.00 Трактор колісний 4к2 кл.2 217 ДжДір7530 3 18.9 1.00 Трактор колісний 4к4 кл.3 219 ДжДір8430 3 45.8 1.00 Трактор колісний 4к4 кл.5 222 МФ-5435 1 25.0 1.00 Трактор колiсний 4К2 клас 1,4 226 SPRA 7660 1 9.0 1.00 Cамохідний обприскувач SPRA-COUPE 7660 Challenger 228 MLT 731 T 2 11.5 1.00 Самохідний навантажувач MANITOU моделі MLT 731 T 230 КамАЗ45144 1 43.8 1.00 Автомобiль-самоскид 231 ГАЗ-3309 1 2.4 1.00 Автомобiль-самоскид компанія "ОПТИМА" м.Горлівка 235 ДжД9880STS 1 36.5 1.00 Комбайн зернозбиральний роторний Джон Дір 9880 STS СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКI МАШИНИ 263 ЗАВ-40 1 25.3 0.98 Агрегат зерноочисний(ел.дв.) 272 РЖТ-4ТР 1 6.8 0.98 Заправник-гноївкорозк. (для трансп. води до кл. 1,4) 291 ГКБ-8350 1 87.8 1.00 Причiп автомоб. до КАМАЗ-5320 339 МОБИТОКС-С 1 1.5 1.00 Протруювач зерна (електродвиг.) 559 К 600 PS 3 6.7 0.98 Комб. агрегат пiдгот. грунту (Чехія) (до кл.3-4) 604 Rollant250 3 9.9 0.98 Прес-підбирач рулонний (до кл 2,0)CLAAS 673 MIXTER 113 1 12.1 0.98 Стерньовий культиватор (Фірма KUHN)(до кл.5) 685 Spinnekop 1 0.7 0.98 Зернонавантажувач 777 DiscoverXM 1 25.5 0.98 Борона дискова KUHN (до кл.3) 798 СТА 4000 2 5.8 0.98 Сівалка зернова Great Pleines СТА 4000/ADC 2350 804 MDS 935M 1 18.2 0.98 Машина для внесення МД KUHN (до кл. 1.4) 814 Ш-SPRA7660 1 9.0 1.00 Роб.органи до самохідного обприскувача SPRA-COUPE 818 Diam.8 6к 1 45.3 1.00 Плуг напівначіпний обертовий LEMKEN EeuroDiamant 826 Д-MANITOU 2 11.5 1.00 Робоче обладнання до самохід.навантажувача MANITOU 834 ЗШ-3 1 2.4 1.00 Заванжувальний шнек ЗШ-3 до самоскида автомб. 835 ПП-12/3 2 10.3 0.98 Платформа для перевезення тюків(34шт.)і рулонів 858 Х-Дж9880 1 36.5 0.95 Хедер до зернозбирального комбайна Джон Дір 9880 882 UW 200 1 10.4 0.98 Перевантажувально-заванжуваль.причiп(зерна,МД)

Слайд 10

п/п Марка машини Кiлькiсть Рiчне завантаження Коеф. забез. агровимог ЕНЕРГЕТИЧНI МАШИНИ 19 КамАЗ-5320 1 87.8 1.00 Автомобiль вантажний бортовий 62 МТЗ-80.1 4 38.3 1.00 Трактор колiсний 4К2 клас 1,4 172 КамАЗ45143 1 49.9 1.00 Автомобiль-самоскид 192 ХТЗ-17022 2 82.5 1.00 Трактор колісний 4К4 кл.3 231 ГАЗ-3309 1 2.4 1.00 Автомобiль-самоскид компанія "ОПТИМА" м.Горлівка 237 ACROS-530 1 50.4 1.00 Комбайн зернозбиральний РОСТСЕЛЬМАШ(жатка 6м) СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКI МАШИНИ 8 ПО-5 1 48.1 0.93 Плуг лемiшний обертовий 5-корпусний 24 БДТ-7,0А 1 28.9 0.98 Борона дискова важка (до кл. 3;5) 225 ПР-0,5 2 29.7 1.00 Пристрiй до ПФ-0,5Б або ПС-0,5/0,8 для навант. ру 263 ЗАВ-40 1 25.3 0.98 Агрегат зерноочисний(ел.дв.) 272 РЖТ-4ТР 1 7.0 0.98 Заправник-гноївкорозк. (для трансп. води до кл. 1,4) 291 ГКБ-8350 1 87.8 1.00 Причiп автомоб. до КАМАЗ-5320 483 ПК-20 1 1.4 1.00 Протруювач насiння (електропривiд) 484 ППР-110 2 19.2 0.98 Прес-пiдбирач рулонний (до кл 1,4) "Київтрактор. " 504 Клен-6П 1 12.8 0.98 Сiвалка зерно-трав'яна універсальна з прикочуванн 523 ПС0,5/0,8 2 30.7 0.98 Навантажувач фронтальний для добрив(до кл. 1,4) 527 КШН-5.6 1 22.0 0.95 Культиватор-плоскорiз широкоз. (до кл. 3)"Резиден 545 СТС-6 1 20.3 0.95 Сiвалка-культив.зернотук.стерн.(мінімально оброб. 702 АП-6 1 13.9 0.98 Комб. агрегат грунтообн. суц.обр.(до кл. 3)Уманьф 783 МВУ-6 1 14.0 0.98 Машина для внесення МД (до кл. 1,4) Українсько-ні 809 ОПШ-3524 1 19.8 0.95 Обприс. малооб'ємний штанговий причіпний,V=3500л 819 НЗ-20 1 1.2 0.98 Зернонавантажувач самопересувний (електропривiд)Л 834 ЗШ-3 1 2.4 1.00 Заванжувальний шнек ЗШ-3 до самоскида автомб. або 835 ПТР-16 1 21.1 0.98 Платформа для перевезення тюків(34шт.)і рулонів(м 860 X-ACROS530 1 50.4 0.90 Хедер до зернозбиральних комбайнів ACROS-530, ЕНИ 882 UW 200 1 10.7 0.98 Перевантажувально-заванжуваль.причiп(зерна,МД)тра

Слайд 11

Слайд 12

Примітка: у чисельнику і знаменнику для комплексів машин, обгрунтованих відповідно за критерієм мінімуму приведених витрат і затрат робочого часу Показники Сільськогосподарські культури Озима пшениця Ярий ячмінь Картопля Багаторічні трави Капітальні вкладення, грн./га 3541,29 4080,79 9089,71 2216,19 7635,84 7470,46 25811,77 3108,54 Приведені затрати, грн./га 1585,64 1827,20 4069,99 992,32 2581,31 2525,40 8725,71 1050,85 Затрати робочого часу, люд.год./га 2,62 2,95 26,29 2,81 2,05 2,35 25,97 1,75 Витрата дизельного палива, л/га 60,22 62,08 140,50 42,89 61,47 6242 137,81 32,23 Кількість умовних гектарів, ум.га 843,13 899,58 3146,17 498,76 912,65 961,77 3353,61 370,80 Щільність механізованих робіт, ум.га/га 6,49 6,92 24,20 3,84 7,02 7,40 25,80 2,85 Собівартість основної продукції, грн./т 991,55 832,67 1742,97 373,90 1093,94 921,26 1814,39 369,75 Обсяг беззбиткового виробництва, т 113,01 191,85 133,75 233,42 267,43 406,89 350,39 295,39 Рентабельність виробництва, % 61,36 48,92 83,59 49,77 46,26 34,60 76,37 51,46 Прибуток, грн. 352922,88 220568,98 5637808,00 120088,96 294042,44 172876,86 5367992,00 122840,95

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Примітка: розрахунки виконано за курсу умовної одиниці, рівною 8 грн., переваги за затрати робочого часу (на 7,3% менші) і витратою палива (менша на 7,5%), проте потребує більше витрат коштів: вартість парку – 3,7 рази, прямих експлуатаційних затрат – у 1,5 рази   Критерій ефективності Значення показників з розрахунку на гектар Вартість парку, грн. Прямі експлуатаційні затрати, грн. Затрати робочого часу, люд.годин Загальна витрата диз.палива, л. Кількість умовних гектарів Собівар. умовного гектару, грн/ум.га Витрата дизельного палива, кг/ум.га Коефіцієнт використан МТП Загальний прибуток Приведені витрати 11918977 732674 4506,85 39740,31 5387,63 135,99 6,12 0,73 6331389 Затрати робочого часу 44196664 1076305 4175,12 38210,36 5598,83 192,24 5,66 0,71 5957752

Слайд 16

Зона Полісся України сприятлива для виробництва основних сільськогосподарських культур, проте недостатня технічна оснащеність господарств не дозволяє реалізувати потенційні можливості. Аналіз теоретичних положень обгрунтування складу машин і машинно-тракторного парку свідчить, що найбільш прийнятними є програма і методика для ПК кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту НУБіП України. Раціональну структуру комплексів машин і МТП типового фермерського господарства обґрунтовано за критеріями мінімум приведених витрат і затрат праці. Технологічними процесами передбачено такі технологічні лінії виробництва продукції рослинництва: приготування і внесення добрив, основний обробіток ґрунту, передпосівний обробіток ґрунту і сівба, догляд за посівами, збирання і післязбиральна обробка врожаю. До складу комплексів машин і МТП, обгрунтованого за критерієм мінімуму приведених витрат входить техніка вітчизняна і країн ближнього зарубіжжя, зокрема трактори ХТЗ-17022, МТЗ-80.1, автомобілі КамАЗ-45143, ГАЗ-3309, зернозбиральні комбайни ACROS-530 та ін. До складу комплексів машин і машинно-тракторного парку обгрунтованого за критерієм мінімуму затрат робочого часу входить продуктивна надійна, але й дорога техніка країн дальнього зарубіжжя, зокрема трактори Дж Дір-8430, MF-5435, автомобілі КамАЗ-45144,зернозбиральний комбайн Дж Дір-9880 STS та ін. Розроблений нами бізнес-план свідчить про доцільність впровадження проектованих комплексів машин і машинно-тракторного парку в типовому фермерському господарстві зони Полісся України. Рівень рентабельності озимої пшениці складе-61%, ячменю-49%, картоплі-84% і багаторічних трав на сіно-50%.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Природознавство