X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Бісфера як система, що забезпечує існування людини

Завантажити презентацію

Бісфера як система, що забезпечує існування людини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“Жити у злагоді з природою, значить жити - щасливо” (Сенека) Бісфера як система, що забезпечує існування людини д.б.н., професор Котляренко Л.Т.

Слайд 2

Актуальність теми: Природа Землі вже не може нейтралізувати негативні наслідки людської діяльності: вчені констатують порушення механізму стихійного відтворення всезагальних умов життя на нашій планеті й тому необхідно розвивати потребу практичної участі в реальній природоохоронній роботі як обов’язковому елементі системи діяльності людини.

Слайд 3

Мета лекції: Привести до висновку, що збереження здоров’я людини, забезпечення її продуктами харчування, енергією, охорона природного середовища від забруднення та руйнування, збереження генетичної різноманітності біосфери є глобальними проблемами, які вимагають невідкладного розв’язання.

Слайд 4

Питання лекції 1. Біосфера та її функції. 2. Біогеоценоз як екологічна система. 3. Адаптація людини. 4. Екологічні типи людей. 5. Антропогенні системи. 6. Медико-екологічні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Слайд 5

Література 1. Биология: Учебник: В 2 т. /Под ред. В.Н.Ярыгина. - М.: Высш. шк., 1999. – Т. 2. - С. 173-195. 2. Биология: Учебник /Под ред. В.Н.Ярыгина. М.: Медицина, 1985. – С. 381-402. 3. Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология. - К.: Вища шк., 1987. – С. 300-312. 4. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. - К.: Вища шк., 1992. – С. 287-298. 5. Лекції з медичної біології: Навч. посібник /Корольов В.0., Яригін В.М. та ін. К.: Вищашк., 1993. – С. 156-166.

Слайд 6

Біосфера та її функції

Слайд 7

Екологія як наука... Екологія - це наука про взаємозв’язки живих істот між собою та з неорганічною природою, що їх оточує, про зв’язки в системах, яким підпорядковане існування організмів, про структуру і функціонування цих систем Офіційно визнаним засновником цієї науки є природослідник Ернст Геккель, який вперше використав термін “екологія”.

Слайд 8

Екологія людини - це комплексна наука, яка вивчає закономірності взаємодії людини з навколишнім середовищем, питання народонасення, збереження і розвитку здоров’я, удосконалення фізичних і психічних можливостей людини (В.Н. Казначеєв)

Слайд 9

1. Техногенні аварії і катастрофи. 2. Стихійні лиха. 3. Дії терористів і банд формувань. У нас в Україні вірогідними є: Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас... масові ураження населення

Слайд 10

Середовище існування (оточуюче середовище) - сукупність умов, які впливають на організм у місці їх проживання Умови седовища, які впливають на організм називаються екологічними факторами (абіотичні, біотичні, антропічні)

Слайд 11

Абіотичні фактори - усі компоненти неживої природи з їхніми фізичними й хімічними властивостями (атмосферний тиск, світло, температура, вологість, нейтральний склад грунту…)

Слайд 12

Біотичні фактори - створюються сукупністю всіх живих організмів, залежать від впливу одних живих організмів на інші ( знищення тваринами одного виду тварин іншого виду, зв’язок птахів з деревами і кущами, на яких вони будують гнізда …)

Слайд 13

Антропічні (антропогенні) фактори - зумовлені присутністю людини, її трудовою діяльністю, яка змінює оточуюче середовище й цим впливає на живі організми й чисельність їхніх популяцій ( забруднює оточуюче середовище хімічними речовинами, винищує певні види організмів, порушує природні угрупування тварин і рослин)

Слайд 14

Інтенсивність екологічного фактора, яка найбільш сприятлива для життєдіяльності організму, називається екологічним оптимумом Інтенсивність екологічного фактора, який дає найгірший ефект - називається екологічним песимумом

Слайд 15

Значення фактора, що переноситься максимально й мінімально, називається критичними точками - нижньою і верхньою межею витривалості. Вони обмежують ступінь витривалості, яка називається валентністю (толерантністю) живих організмів відносно конкретного фактора середовища. Широку екологічну валентність виду щодо абіотичного факторів середовища позначають додаванням до назви фактора «еври» - евритермні, еврибатні... Нездатність переносити значні коливання фактора, або вузака екологічна валентність, характеризується префіксом «стено» - стенотермні, стенобатні...

Слайд 16

Біогеоценоз (екосистема) - стійка, саморегулююча відкрита екологічна ситема, це сукупність рослин, тварин, мікроорганізмів, що живуть разом і зв’язані з навколишніми (абіотичними) умовами. Компоненти біогеоценозу продуценти консументи редуценти

Слайд 17

Ланцюги живлення - це ряд видів видів організмів, з’єднаних один з одним харчовими зв’язками, що складають певну послідовність у передаванні речовини та енергії. Екологічна піраміда та її порушення внаслідок діяльності людини

Слайд 18

«Здоров’я - це стан повного фізичного, духовного і соціального добробуту, а не лише відсутність захворювання або фізичних дефектів” (Визначення здоров’я ВООЗ) Адаптація залежить від сили дії факторів навколишнього середовища і від індивідуальної реактивності організму. Здатність до адаптації тепер варіює в широкому діапазоні, що дає змогу виділити серед людей кілька функціональних типів конституційного реагування («спринтер», «стайєр», «мікст»).

Слайд 19

«Спринтер» - організм з потенційною схильністю до сильних фізіологічних реакцій, що забезпечують високу надійність при виражених, але коротчасних діях зовнішнього середовища. Індивід погано пристосований до тривалих перевантажень. «Стайєр» - організм, здатний стабільно витримувати тривалі й моторні фізіологічні навантаження. «Мікст» - проміжний тип з оптимально-адекватним способом реагування на різні зміни зовнішнього середовища.

Слайд 20

Екологічна карта України

Слайд 21

Антропогенні системи.

Слайд 22

6. Медико-екологічні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Дякую за увагу ! А оскільки весна … Студенти Викладач

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Природознавство