X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави

Завантажити презентацію

Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави

Слайд 2

Бесіда з елементами опитування 1. Яку важливу роль відіграє освіта в житті людини? 2. Чому потрібно навчатися протягом життя? 3. Як українське законодавство гарантує громадянам право на освіту?

Слайд 3

Після засвоєння цієї теми ви зможете : розтлумачувати поняття “ самоврядування ”; оцінювати важливість участі громадян у вирішенні загальнодержавних питань та проблем життя громади; розповідати про діяльність дитячих і громадських організацій в Україні; моделювати демократичні процедури прийняття колективних рішень; висловлювати власну позицію щодо громадської активності особи.

Слайд 4

План уроку 1.Як громадяни впливають на політику держави 2.Що таке самоврядування 3.Громадські об’єднання та дитячі організації 4.Демократія у шкільному житті.

Слайд 5

Поміркуємо Демократія – це не влада більшості, а захист меншості (А.Камю) Демократія пропонує правити кожному з нас, інакше кажучи, всі ми маємо владу втручатися в суспільні справи (Х. Ортега-і-Гассет) Воля народу – найкращий закон (У.Грант)

Слайд 6

Робота з поняттями Демократія (від грецького demokratia: demos — народ і kratos — влада, правління) — форма організації влади, за якої рішення приймаються більшістю чи від імені і в інтересах більшості. У демократичній державі громадяни беруть участь в її управлінні двома способами: а) шляхом безпосередньої участі у роботі представницьких та державних органів (парламент, державні структури) або безпосередньо висловлюючи свої думки щодо важливих державних питань під час всенародного опитування — референдуму. Це—безпосередня демократія; б) через своїх представників в органах державної влади, шляхом їх обрання. Це — представницька демократія.

Слайд 7

«Коло думок» Пряма демократія Представницька демократія 1. Найбільш повна участь народу в усіх сферах життя держави та суспільства. 2. Свобода меншості може обмежуватися волею більшості 3. Зміцнює довіру народу до інститутів влади. 4. Недостатня компетентність під час прийняття рішень. 5. Зниження персональної відповідальності. 6. Зникає або зменшується відчуження народу від влади 1. Можливість для народу обирати та періодично змінювати своїх представників. 2. Створюються умови для концентрації влади в одній установі 3. Компетентність і відповідальність осіб, що здійснюють владу. 4. Можливість забезпечення прав меншості. 5. Багатопартійність та розмаїття поглядів і думок. 6. Народ реально виявляє політичну активність лише під час виборі

Слайд 8

Робота з правовим документом Учні мають опрацювати документ і виконати завдання. Ст. 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» До компетенції місцевих рад народних депутатів належить встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території, населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти, порядку, торгівлі на ринках… Завдання учням • Навести конкретні приклади питань, які вирішують органи місцевого самоврядування.

Слайд 9

Вправи для очей

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Громадська організація — це об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних інтересів. Громадська організація як об’єднання громадян утворюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, ґендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо). Громадська організація як один із видів об’єднання громадян, передбачений Законом України «Про об’єднання громадян».     Об’єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод Об’єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо), відповідно до цього Закону, визнається політичною партією або громадською організацією Відповідно до ст. 3 цього Закону: Громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів

Слайд 16

Система органів місцевого самоврядування Територіальна громада; Сільський, селищний, міський голова; Сільська, селищна, міська рада; Виконавчі органи цих рад; Районні та обласні ради; Органи самоорганізації населення; Органи місцевого та регіонального самоврядування; Творчі спілки; Дитячі, молодіжні організації;

Слайд 17

Молодіжні організації Вік 14-28 років Мета діяльності: Задоволення та захист Економічних Соціальних Творчих Духовних спільних інтересів Дитячі організації Вік 6-18 років Мета діяльності: Реалізація та захист: Прав і свобод Творчих здібностей Задоволення власних інтересів

Слайд 18

Рефлексія 1. Що таке демократія? 2. Які дві форми демократії вам відомі? 3. На яких рівнях може здійснюватися демократія? 4. Що є найважливішою соціальною запорукою життєздатності демократії?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство