X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ВСТУП ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Завантажити презентацію

ВСТУП ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВСТУП ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ Підготовлено адвокатом, доктором юридичних наук, професором кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка Яновською Олександрою Григорівною

Слайд 2

ЗАВДАННЯ ТА ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Тема 1

Слайд 3

ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ КПК 1960 р. КПК 2012 р. охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь в кримінальному судочинстві захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень швидке і повне розкриття злочинів охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження викриття винних забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура ст. 2 забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний ст. 2

Слайд 4

ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ КПК 1960 р. КПК 2012 р. 1) ------------ 1) верховенство права (ст. 8) 2) принцип законності (ст. 129 КУ, ст. ст. 5, 15 КПКУ) 2) законність (ст. 9) 3) принцип рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом (ст. ст. 21, 24, 26, 129 КУ, ст. 16 КПКУ) 3) рівність перед законом і судом (ст. 10) 4) принцип невід’ємного права людини на життя та на повагу до його гідності (ст. ст. 27, 28 КУ) 4) повага до людської гідності (ст. 11) 5) принцип права людини на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 КУ, ст. 14 КПКУ) 5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність (ст. 12) 6,7,8) принцип права людини на недоторканність житла, таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, особистого та сімейного життя (ст. ст. 30, 31, 32 КУ, ст. 14-1 КПКУ) 6) недоторканність житла чи іншого володіння особи (ст. 13) 7) таємниця спілкування (ст. 14) 8) невтручання у приватне життя (ст. 15) 9) ---------- 9) недоторканність права власності (ст. 16)

Слайд 5

ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ КПК 1960 р. КПК 2012 р. 10) принцип забезпечення доведеності вини (презумпція невинуватості) (ст. ст. 62, 129 КУ, ст. 22 КПКУ) 10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини (ст. 17) 11) --------- 11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї (ст. 18) 12) ---------- 12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення (ст. 19) 13) принцип забезпечення обвинуваченому права на захист (ст. ст. 53-1, 59, 63, 129 КУ, ст. 21 КПКУ) 13) забезпечення права на захист (ст. 20) 14) принцип обов’язковості рішень суду (ст. ст. 124, 129 КУ, ст. 403 КПКУ) 14) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень (ст. 21) 15) принцип змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (ст. 129 КУ, ст. 16-1 КПКУ) 15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (ст. 22)

Слайд 6

ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ КПК 1960 р. КПК 2012 р. 16) принцип безпосередності, усності та безперервності судового процесу в кримінальних справах (ст. 257) 16) безпосередність дослідження показань, речей і документів (ст. 23) 17) принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду( ст. ст. 125, 129 КУ, ст. 24 КПКУ) 17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності (ст. 24) 18) принцип підтримання державного обвинувачення в суді прокурором (ст. ст. 121, 129 КУ) та принцип публічності (ст. 4 КПКУ) 18) публічність (ст. 25) 19) принцип диспозитивності (ст. 16-1 КПКУ) 19) диспозитивність (ст. 26) 20) принцип гласності судового процесу та його повне фіксування технічними засобами (ст. 129 КУ, ст. ст. 20, 87-1 КПКУ); принцип обов'язковості ведення протоколів(ст. 84 КПКУ) 20) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами (ст. 27) 21) --------- 21) розумність строків (ст. 28) 22) принцип державної мови судочинства (ст. 10 КУ, ст. 19 КПКУ) 22) мова, якою здійснюється кримінальне провадження (ст. 29)

Слайд 7

СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Тема 2

Слайд 8

СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ КПК 1960 р. КПК 2012 р. 1) порушення кримінальної справи 1) ------------------ 2) досудове розслідування 2) досудове розслідування 3) попередній розгляд справи суддею 3) підготовче провадження 4) судовий розгляд справи 4) судовий розгляд 5) апеляційне провадження 5) провадження в суді апеляційної інстанції (апеляційне провадження) 6) виконання вироку, постанови і ухвали суду 6) виконання судових рішень 7) касаційне провадження 7) провадження в суді касаційної інстанції (касаційне провадження) 8) перегляд судових рішень Верховним судом України 8) провадження у Верховному Суді України 9) перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 9) провадження за нововиявленими обставинами

Слайд 9

Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Внесення прокурором, слідчим (уповноваженою особою підрозділу інформаційно-аналітичного забезпечення) інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) та початок досудового розслідування. Виняток: у випадку виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості. До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про: 1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведені потерпілим, заявником чи виявлені з іншого джерела; 5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 6) прізвище, ім'я, по батькові та посада слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та розпочав розслідування; 7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань. Повідомлення із дотриманням вимог ст.ст. 111, 112, ч. 6 ст. 214 КПК, слідчим (іншою уповноваженою особою: о/у, ДІМ ) прокурора, заявника та потерпілого про початок розслідування. Якщо відомості внесені прокурором до ЄРДР, він невідкладно, але не пізніше наступного дня з дотриманням правил підслідності прокурор зобов’язаний передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити (відповідним дорученням у порядку п. 3 ч. 2 ст. 36 КПК) проведення досудового розслідування. Таблиця 1 ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (СТ. 214) Заявник отримує від органу, до якого він подав заяву, документ (талон-повідомлення), що підтверджує її прийняття і реєстрацію (ст. 60 КПК). На початку розслідування слідчий перевіряє наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення.

Слайд 10

СТРОКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (ст. 219)

Слайд 11

СТРОКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (§ 4 гл. 24)

Слайд 12

ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (ст. 284)

Слайд 13

ГЛАВА 25. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ

Слайд 14

СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Слайд 15

ПІДГОТОВЧЕ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ (ст. 314)

Слайд 16

ПРОЦЕДУРА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ (ст. 342-368)

Слайд 17

ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ (ст. 407)

Слайд 18

ПОРЯДОК та СТРОКИ КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ (ст. 426)

Слайд 19

ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ (ст. 436)

Слайд 20

ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (РОЗДІЛ VI)

Слайд 21

СТОРОНА ЗАХИСТУ ЯК СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Тема 3

Слайд 22

СТОРОНА ЗАХИСТУ (§ 3 гл. 3)

Слайд 23

ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ Тема 4

Слайд 24

ДОКАЗИ ТА ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ

Слайд 25

ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Слайд 26

ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ (ст. 93)

Слайд 27

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Тема 5

Слайд 28

ВИДИ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (ст. 131)

Слайд 29

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ (§ 1 гл. 18)

Слайд 30

ОБСТАВИНИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ (ст. 178)

Слайд 31

ЗАСТАВА (ст. 182)

Слайд 32

ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ (ст. 183)

Слайд 33

ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ

Слайд 34

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ), НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ТА СУДОВИХ ДІЙ Тема 6

Слайд 35

СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ (гл. 20)

Слайд 36

НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ (§ 1 гл. 21)

Слайд 37

ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ (§ 2 гл. 21)

Слайд 38

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА ТА СЛІДЧОГО СУДДІ Тема 7

Слайд 39

РІШЕННЯ, ДІЇ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО ЧИ ПРОКУРОРА, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОСКАРЖЕНІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ (ст. 303)

Слайд 40

АЛГОРИТМ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО АБО ПРОКУРОРА ДО СУДУ

Слайд 41

АЛГОРИТМ ОСКАРЖЕННЯ НЕДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ ДО ВИЩЕСТОЯЩОГО ПРОКУРОРА

Слайд 42

АЛГОРИТМ ОСКАРЖЕННЯ СЛІДЧИМ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА ДО ВИЩЕСТОЯЩОГО ПРОКУРОРА

Слайд 43

УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОСКАРЖЕННЮ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (гл. 26)

Слайд 44

АЛГОРИТМ ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

Слайд 45

ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПРИСЯЖНИХ Тема 8

Слайд 46

ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПРИСЯЖНИХ

Слайд 47

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД Тема 9

Слайд 48

ОГЛЯД ПРОЦЕСУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ Проходження справ через систему: Вирішення справ 1000 заарештованих за вчинення фелоній

Слайд 49

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД (гл. 35)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство