X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вступ до громадського контролю

Завантажити презентацію

Вступ до громадського контролю

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ольга Стрелюк Громадянська мережа ОПОРА Вступ до громадського контролю

Слайд 2

Watchdog організації Організації громадського контролю Громадський контроль – безпосереднє спостереження громадськими організаціями, ініціативними групами та особами за дотриманням прав і законних інтересів громадян установами та органами державної влади, місцевого самоврядування, а також недержавними інституціями, що виконують публічні функції

Слайд 3

Місія громадського контролю: Незалежно від теми та сфери, у якій Ви здійснюєте громадський контроль, кінцевою ціллю Вашої діяльності має бути зміна на користь суспільства. Завдяки громадському контролю зміцнюється демократія та правова держава.

Слайд 4

Watchdog організації Організації громадського контролю Суб'єкти громадського контролю: Окремі особи та неінституціалізовані об'єднання громадян Громадські організації (моніторингові, аналітичні центри, правозахисні, галузеві(у сфері інтересів -“екологічні” та ін.)) Засоби масової інформації (TV, друковані та електронні засоби, “бюро журналістських розслідувань” та ін.)

Слайд 5

Watchdog організації Організації громадського контролю Об’єкт громадського контролю - Діяльність (бездіяльність) органів державної влади та місцевого самоврядування Діяльність (бездіяльність) недержавних інституцій, які виконують соціальні завдання (публічні функції)

Слайд 6

Watchdog організації Організації громадського контролю Цілі громадського контролю: запобігання порушенню прав людини; усунути зловживання, порушення законодавства; домогтися публічності та прозорості від органів публічної адміністрації; привернути увагу органів влади та громадськості до існуючих проблем і стимулювати їх вирішення; підвищити якість надання послуг державними та недержавними інституціями.

Слайд 7

Підстави для громадського контролю: Моральні (демократичні цінності) Правові

Слайд 8

Конституція України: Ст. 5 “Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування”. Ст. 34 “Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб і на свій вибір”. Ст. 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати та бути обраним. Ст. 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Слайд 9

Міжнародне право: Міжнародний пакт ООН про громадянські та політичні права, 1973 р. (ст. 25 Кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації і без необгрунтованих обмежень право і можливість брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників). Європейська хартія місцевого самоврядування, 1997 р., (Ст. 3 Місцеве самоврядування означає право і спроможність місцевих властей в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою державних справ, які належать до їхньої компетенції… Це положення ніяким чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів або будь-якої іншої форми прямої участі громадян)

Слайд 10

Міжнародне право: Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, 1999 р. (Оргуська конвенція) Забезпечити на національному рівні питання участі громадськості у прийнятті рішень щодо конкретних видів діяльності (Ст.6), участі громадськості у питаннях розробки планів, програм і політичних документів, пов’язаних із навколишнім середовищем (Ст.7), участь громадськості в підготовці нормативних актів виконавчої влади і загальнообов’язкових юридичних актів (ст.8) Кожна зі сторін забезпечує участь громадськості вже на ранньому етапі, коли відкриті усі можливості для розгляду різних варіантів, і коли участь громадськості може бути найбільш ефективною.

Слайд 11

Закони України ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, 1997 р. Встановлює перелік форм участі громадян у місцевому самоврядуванні: місцеві референдуми (ст.7) загальні збори громадян (ст.8) місцеві ініціативи (ст.9) громадські слухання (ст.13) органи самоорганізації населення (ст.14) ЗУ “Про звернення громадян”, 1996 р. ЗУ “Про статус депутатів місцевих рад”, 2002 (опосередкована участь) Депутати зобов’язані: підтримувати зв’язок з виборцями, інформувати виборців про роботу, вивчати громадську думку та потреби, вести прийом виборців, звітувати перед виборцями, виконувати доручення виборців

Слайд 12

Закони України ЗУ “Про інформацію”, 1992 Ст.5 гарантує право на інформацію; відкритість, доступність інформації та свобода її обміну; повноту та точність інформації; законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації. Ст. 43 Кожен має право на одержання інформації про: діяльність органів державної влади; діяльність народних депутатів; діяльність органів місцевого і регіонального самоврядування та місцевої адміністрації; те, що стосується його особисто.

Слайд 13

Закони України ЗУ “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, 1997 р. ЗУ “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, 2003 р. Ст.6 надає широкий перелік прав: Подавати пропозиції про необхідність підготовки регуляторного акту Брати участь у розробці проектів регуляторних актів Подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених регуляторних актів Бути залученим до підготовки аналізів регуляторного впливу Одержувати від регуляторних органів інформацію щодо їх регуляторної діяльності

Слайд 14

Укази Президента України “Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян ОДВ, ОМС та посадовими і службовими особами цих органів”, 2004. “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”, 2002. “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, 2004 Забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади; Врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання їх рашень; Підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян Створення можливостей для вільного та об’єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері ЗМІ.

Слайд 15

Укази Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості діяльності органів державної влади”, 2002 проведення прес-конференцій, у тому числі з використанням мережі Інтернет оновлення веб-сторінок центральних та місцевих органів виконавчої влади обов’язковість ведення ОДВ та ОМС веб-сторінок та оперативного розміщення офіційної інформації про: діяльність відповідних органів виконання програм та планів чинних та скасованих нормативно-правових актів форм і зразків документів архівної та іншої інформації завчасне розміщення нормативно-правових актів з повідомленням про це у ЗМІ

Слайд 16

Місцеве право Статут територіальної громади Положення про громадські слухання Положення про місцеву ініціативу Положення про громадські ради чи колегії

Слайд 17

Watchdog організації Організації громадського контролю Яким має бути справжній Watch-dog? повна незалежність від державних посадовців; безпартійність і довіра безпартійних організацій; гарний імідж серед членів громади; обізнаність у сфері, яка контролюється;

Слайд 18

Watchdog організації Організації громадського контролю Риси діяльності організацій громадського контролю: чітка та зрозуміла методологія громадського контролю для решти організацій; великий об’єм проаналізованих даних та інформації, отриманих у результаті спостереження (репрезентативність); забезпечення звітності та розповсюдження результатів і висновків громадського контролю серед широкої громадськості; подальше використання результатів громадського контролю для ініціювання змін, реформ.

Слайд 19

Watch dog організації Організації громадського контролю Критерії успішної діяльності організацій громадського контролю: Впровадження реформ/змін; Залучення пересічних громадян до участь в процесі громадського спостереження; Авторитет серед громадськості, органів влади та бізнесу; Поширення власних знань та досвіду; Високий рівень впізнаваності організації громадського контролю в суспільстві.

Слайд 20

Watchdog організації Організації громадського контролю Завжди непідкупні, завжди на сторожі.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне