X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Види перевірок

Завантажити презентацію

Види перевірок

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Глава 8. ПЕРЕВІРКИ Види перевірок (ст.75) Камеральна – проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків. Документальна - проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів. Фактична - перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності розташування господарських або інших об'єктів права власності.

Слайд 2

Новації в перевірках: Скорочення строків проведення виїзних перевірок Зменшення втручання в діяльність платників податків; Запровадження ризико-орієнтованої системи податкового контролю Зменшення кількості перевірок сумлінних платників податків. Відбір тих платників податків, які ухиляються від сплати податків.

Слайд 3

Порядок проведення камеральної перевірки (ст.76) Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків. Перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення. Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність. Згода платника податків на перевірку та його присутність не обов'язкова. За результатами камеральної перевірки складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами органу, і після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається, для підписання протягом трьох робочих днів, платнику податків.

Слайд 4

Порядок проведення документальної планової перевірки (1) (ст.76) Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка до плану відбираються платники, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, періодичність визначається залежно від ступеня ризику в діяльності платників податків: з незначним, не частіше, ніж раз на три календарних роки; середнім - не частіше, ніж раз на два календарних роки; високим - не частіше одного разу на календарний рік; порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом державної податкової служби. керівником ДПС приймається рішення, яке оформляється наказом право на проведення перевірки надається, коли не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки, вручено під розписку рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу та письмове повідомлення із зазначенням дати початку перевірки. у разі планування різними контролюючими органами проведення перевірки одного й того самого платника податків, така перевірка проводиться одночасно. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок визначається Кабінетом Міністрів України.

Слайд 5

Порядок проведення документальної планової перевірки (2) Строки проведення документальної планової перевірки встановлені: для великих платників податків - 30 робочих днів; інших платників податків - 20 робочих днів; суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів. Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення перевірки за наявності підстав для її проведення, визначених цим Кодексом ст.81. Результати перевірок оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків. Акт (довідка) перевірки, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу ДПС та реєструється в органі ДПС протягом п'яти робочих днів, що (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів). У разі відмови платника податків від підписання акта (довідки), посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.

Слайд 6

Порядок проведення документальних позапланових перевірок (1) (ст.78) Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу ДПС і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом виявлено факти, що свідчать про порушення податкового, валютного та іншого законодавства, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту; платником податків не подано, в установлений законом строк, податкову декларацію або розрахунки; виявлено недостовірність даних у податкових деклараціях і платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу ДПС протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту; платником податків подано заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення; платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки та/або з від'ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.

Слайд 7

Порядок проведення документальних позапланових перевірок (2) Отримано постанову суду (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену відповідно до закону у кримінальних справах. До платника податку подано скаргу про ненадання платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня його отримання. Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається у випадку, до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки. Тривалість перевірок не повинна перевищувати: 15 робочих днів для великих платників податків; 10 робочих днів інших платників податків; 5 робочих днів щодо суб'єктів малого підприємництва. Результати перевірок оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків. Акт (довідка) перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу ДПС та реєструється в органі ДПС.

Слайд 8

Особливості проведення документальної виїзної перевірки Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка. Акт (довідка) документальної виїзної перевірки, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

Слайд 9

Особливості проведення документальної невиїзної перевірки (ст.79) Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби. Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки. Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов'язкова Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, реєструється в органі державної податкової служби протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів). Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації вручається особисто платнику податків У разі відмови платника податків від підписання акта (довідки) перевірки посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Відмова платника податків від підписання акта перевірки не звільняє платника податків від обов'язку сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки грошові зобов'язання.

Слайд 10

Порядок проведення фактичної перевірки (1) (ст.80) Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника Перевірка здійснюється без попередження платника податків Перевірка проводитися на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія вручається платнику податків під розписку до початку проведення перевірки та наявності однієї з таких обставин: про можливі порушення платником законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, контроль яких покладено на органи ДПС у разі отримання інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, виробництва та обігу підакцизних товарів; інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.

Слайд 11

Порядок проведення фактичної перевірки (2) Фактична перевірка, що здійснюється за наявності обставини, може бути проведена для контролю щодо припинення порушення законодавства одноразово протягом 12 місяців з дати складання акта за результатами попередньої перевірки. Тривалість перевірок, не повинна перевищувати 10 діб. Продовження строку перевірок здійснюється за рішенням керівника органу ДПС не більш як на 5 діб (ст.82.3). Акт (довідка) про результати фактичних перевірок, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів державної податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Підписується особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, здійснюється за місцем проведення перевірки або у приміщенні органу державної податкової служби. (ст.86.5)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство