X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Предмет і метод екологічного права

Завантажити презентацію

Предмет і метод екологічного права

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Предмет і метод екологічного права україни

Слайд 2

Поняття предмету Предметом екологічного права виступають екологічні правовідносини, що виникають у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, і забезпечення екологічної безпеки існування людей, які базуються на формах різноманітного права власності, права природокористування і права громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля.

Слайд 3

Ці правовідносини складаються між громадянами між громадянами та організаціями з приводу належності, використання, відтворення об'єктів охорони навколишнього природного середовища задоволення екологічних та інших потреб

Слайд 4

Передумовою виникнення та існування екологічних відносин між конкретними суб'єктами з приводу екологічних об'єктів є постійно існуюча взаємодія суспільства і природи в процесі розвитку людства.

Слайд 5

У процесі забезпечення, користування, вилучення, перерозподілу різноманітних природних об'єктів, здійснення інших дій виникають земельні, водні, лісові, фауністичні та інші екологічні відносини, які є єдиними, ускладненими за своїм змістом. Вони містять у собі декілька різновидів екологічних відносин, тісно взаємопов'язаних між собою, чим створюють предметну цілісність.

Слайд 6

Природоресурсні відносини Виникають з приводу раціонального використання та відтворення природних ресурсів: земель, вод, лісів, надр, флори і фауни, атмосферного повітря.

Слайд 7

природоохоронні Виникають з приводу охорони природних об’єктів: навколишнього природного середовища, природних ресурсів, територій природно-заповідного фонду, природних комплексів, ландшафтів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу тощо.

Слайд 8

Антропоохоронні Виникають з приводу охорони життя та здоров’я людини від екологічної небезпеки: ядерної, радіаційної, санітарної, харчової тощо

Слайд 9

Поняття методу Методи правового регулювання екологічних правовідносин - способи і прийоми, спрямовані на ефективне регулювання екологічних правовідносин, забезпечення реалізації прав і дотримання обов'язків суб'єктами цих відносин у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки умов проживання людей.

Слайд 10

Ознаки методів екологічного права Стосуються тільки юридичних норм Забезпечують єдність правового регулювання Гарантуються у необхідних випадках засобами державного примусу

Слайд 11

Основні методи екологічного права Імперативний Диспозитивний рекомендаційний санкціонуючий делегуючий

Слайд 12

Рекомендаційний метод передбачає надання можливості альтернативної поведінки суб'єктам Санкціонуючий метод - рішення про реалізацію повноважень суб'єкт приймає самостійно, але воно потребує затвердження відповідним компетентним органом Делегуючий метод – надає права і свободи суб'єктам екологічних правовідносин

Слайд 13

Отже, метод правового регулювання екологічних відносин - це закріплена в законодавстві сукупність адміністративно-цивільноправових способів і прийомів впливу на поведінку учасників цих відносин.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство