X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття виборів та засади виборчого права

Завантажити презентацію

Поняття виборів та засади виборчого права

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Поняття виборів та засади виборчого права Оксана Головко-Гавришева, кандидат юридичних наук, доцент кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка

Слайд 2

Вибори - форма прямого народовладдя, що передбаче-на конституцією та законами, згідно з якою шляхом голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління (самоврядування) Засіб легітимації державної влади Відбір і формування політичної еліти Важливий елемент характеристики державного режиму Вибори є: загальні та регіональні; прямі та опосередковані (багатоступеневі); повні і часткові; чергові, позачергові та повторні; альтернативні та безальтернативні.

Слайд 3

Суб'єктивне виборче право - право конкретної особи брати участь у виборах, референдумі, голосуванні про відкликання народного представника та у народній законодавчій ініціативі. Активне виборче право Пасивне виборче право

Слайд 4

Об'єктивне виборче право - Норми та принципи конституційного права, що регулюють інститут виборів основні засади реалізації виборчого права

Слайд 5

Принципи виборчого права Загальність Рівність Прямі вибори Таємність голосування/волевиявлення

Слайд 6

Виборчий ценз - встановлені у конституції або законах умови, що обмежують коло осіб, які мають право брати участь у виборах.  Види цензів: Віковий Майновий Освітній Громадянства Статевий Релігійний Осілості

Слайд 7

Невиборність – неможливість певної категорії посадових осіб висувати свої кандидатури на виборах до відставки із займаної посади Абсолютна Відносна Виборча застава Несумісність- заборона одночасного зайняття виборної і іншої державної посади

Слайд 8

Рівне виборче право Встановлені законом рівні можливості виборця впливати на результати виборів та однакові можливості бути обраним відповідно до діючого чинного законодавства 1) кожний виборець – однакова кількість голосів 2) в країні існує єдиний виборчий корпус 3) депутат обирається від рівної кількості виборців 4) однакові законодавчі вимоги до порядку висунення кандидатів, ведення передвиборчої агітації і визначення результатів виборів

Слайд 9

Прямі вибори Безпосереднє обрання громадянами своїх представників до органів державної влади та місцевого самоврядування Непрямі вибори: Опосередковані: а) спеціально створеною виборчою колегією та б) постійно діючим представницьким органом Багатоступеневі

Слайд 10

Правове регулювання підготовки і проведення виборів Призначення виборів Висунення та реєстрація кандидатів Виборчі округи та виборчі дільниці Передвиборча агітація Голосування Голосування про відкликання народного представника Референдум

Слайд 11

Призначення виборів Призначення дати виборів є офіційним початком офіційної виборчої кампанії - конституція: дата виборів або умови виборів (збіг строку повноважень; розпуск представницького органу) - закон про вибори

Слайд 12

Висунення та реєстрація кандидатів Висунення Самовисунення політичною партією громадськими об'єднаннями або об єднаннями виборців групою виборців представниками представницьких органів і тих посадових осіб, які обираються Реєстрація Виборча застава Підписи виборців

Слайд 13

Виборчі округи Одномандатні – обирається один депутат до органів державної влади і місцевого самоврядування Багатомандатні – обирається кілька депутатів Національні/загальнодержавні

Слайд 14

Реєстрація виборця Обов'язкова – автоматичне включення у список виборців Необов'язкова – включення у список виборців за заявою та ініціативою виборця

Слайд 15

Передвиборча агітація Початок Фінансування Організаційна підтримка Вплив на громадську думку

Слайд 16

Голосування спосіб прийняття рішення групою людей (зборами, електоратом), при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. 

Слайд 17

Виборча система сукупність норм і принципів, що забезпечують певний тип організації влади, участь суспільства у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування, вираження волі тієї частини населення, яка за законом вважається достатньою для визначення результатів виборів легітимними.

Слайд 18

Мажоритарна виборча система Мажоритарні системи можуть бути: а) відносної більшості б) абсолютної більшості в) мажоритарна система кваліфікованої більшості Єдиний неперехідний голос: у багатомандатному виборчому окрузі виборець може голосувати за одного кандидата із виборчого списку Кумулятивний вотум – наявність кількох голосів у виборця, які він розподіляє між різними кандидатами однієї і тієї ж партії відповідно до вподобань; Панашаж – право голосувати за кандидатів із різних партійних списків

Слайд 19

Пропорційна виборча система система визначення результатів вибо-рів, при якій депутатські мандати розподіляються між партіями пропор-ційно кількості поданих за них голосів виборців у багатомандатному окрузі. Виборча квота – кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата при встановленні результатів виборів, (метод Хейра, Гогенбаха-Бішоффа, Друпа, метод дільників, метод д’Однта) тощо. Виборча квота є природна і штучна. Додатково мандати розподіляють за правилом найбільшого залишку, найбільшої кількості виборців, що підтримали партію на виборах, обчислення нової квоти і сумування залишків голосів партій у загальнонаціональному масштабі), передача партіям, що подолали виборчий бар'єр;

Слайд 20

Пропорційна виборча система - з закритими виборчими списками - з “напіввідкритими” виборчими списками - преференційний вотум/система єдиного перехідного голосу - панашаж

Слайд 21

Змішана виборча система Наявність кількох голосів у виборця (як правило, двох), де одночасно голосується за кандидата, і за партійний список. (система наперед фіксованого ствердного процента від списку виборчого корпусу)

Слайд 22

Модульне завдання 1 Знайдіть принципи виборчого права у вибраній Вами країні, закріплені виключно у їхній конституції. Наприклад: Конституція України: Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Слайд 23

2)Знайдіть закріплені у конституції обраної Вами країни виборчі цензи:

Слайд 24

3) Поясність, чи є і чому виборчі цензи законні у обраних Вами країнах?

Слайд 25

Вимоги до роботи: Технічні вимоги: обсяг до 5 друкованих сторінок формату А4, гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5, з відповідними посиланнями по тексту роботи. Час подання робіт: Red-line: 21.10.2012. Dead-line: 28.10.2012. E-mail: oholovko@mail.ru

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство