X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Лізинг та франшиза

Завантажити презентацію

Лізинг та франшиза

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Зміст та співвідношення понять «лізинг», «технічний прокат», «хайринг», «рейтинг», «франчайзинг»

Слайд 2

Лізинг - підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна. Лізинг – це довгострокова оренда машин і обладнання, видача обладнання на прокат.

Слайд 3

Лізинг фінансовий операційний рейтинг хайринг

Слайд 4

Рейтинг – короткострокова оренда від одного дня до одного року без права наступного придбання орендарем майна. Хайринг – середньострокова оренда,яка передбачає здачу в найм товарів, обладнання і машин на термін від одного до трьох років. Операційний лізинг охоплює рейтинг і хайринг, тобто ці види оренди є різновидом лізингу. Виходячи з цього,можемо зробити висновок,що поняття «рейтинг» і «хайринг» є похідними від поняття «лізинг».

Слайд 5

Відносини лізингу регулюються трьома основними законами: ЦКУ (Розділ III, гл. 58. Найм(оренда), §6. Лізинг); ГКУ (ст. 292); ЗУ «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003р. №1381-IV

Слайд 6

Прокат - це договір, за яким одна особа (наймодавець), яка здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або зобов’язується передати рухому річ іншій особі (наймачеві) у користування за плату на певний строк. ЦКУ (Розділ III, гл. 58. Найм(оренда), §2. Прокат)

Слайд 7

Франчайзинг - це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами, в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією системою на певних умовах. Українському законодавству невідомий термін «франчайзинг», натомість у законодавстві України договір франчайзингу називається договором комерційної концесії. ЦКУ (Розділ III, гл. 75, гл. 76.)

Слайд 8

Розібравши зміст понять «лізинг», «прокат» та «франчайзинг» ми робимо висновок, що ці поняття тісно взаємопов’язані одне з одним. Вони визначають собою договірні зобов’язання, які закріплені в цивільному законодавстві, та регулюють питання користування майновими правами. Згідно з поняттями одна сторона, яка є власником майна, передає за визначену плату право на користування цим майном іншій стороні. Є своєрідними різновидами оренди.

Слайд 9

Франшиза «франшиза», «франчайзинг», «торгівельна марка». Використання торгівельних марок в інтернеті.

Слайд 10

Франшиза - це об’єкт договору франчайзингу, комплекс благ змістом якого є право на використання бренду або бізнес-моделі франчайзера, а також інших благ, необхідних для створення і ведення бізнесу. Англійський термін "to franchise" означає надання однією компанією іншій дозволу на продаж товарів чи надання послуг в межах певної території В якості франшизи може виступати торговельна марка.

Слайд 11

Різниця понять «франшиза» та «франчайзинг» Отже, франчайзинг - це система продажу товарів або послуг, яка полягає у безперервній співпраці двох юридично та фінансово незалежних один від одного підприємств. Власник ліцензії та певного ноу-хау(франчайзер) пропонує франчайзі свою торговельну марку і свій метод ведення підприємства, який сам раніше відпрацював на своєму досвіді. Нова точка створюється франчайзі у рамках мережі самостійно, але за підтримки франчайзера, і вона має відповідати всім нормам та стандартам цілої мережі, що обумовлено у франчайзинговому договорі. Франшиза в свою чергу є сформульованою та чітко окресленою бізнес-пропозицією від компанії - франчайзера, що власне і містить ноу-хау, торговельну марку, мережеві стандарти та норми.

Слайд 12

Торговельна марка - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб. Таким позначенням можуть бути слова, цифри, зображення, комбінація цих елементів. У Цивільному кодексі відносно знаку для товарів та послуг вживається термін «торговельна марка».

Слайд 13

В Україні, як і в більшості правових систем колишнього Радянського союзу права на знак виникають після моменту реєстрації знака у відповідному державному відомстві. В Україні таким відомством є Державна служба інтелектуальної власності (ДСІВ). Формально, ДСІВ відповідає за весь процес реєстрації знака. Однак на практиці більшість оперативних функцій ДДІВ в Україні виконує Державне підприємство «Український інститут промислової власності» відоміше як Укрпатент. Саме ця установа здійснює експертизу заявок на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності.

Слайд 14

Правовий захист торгової марки Торгова марка є об'єктом промислової власності, юридичний захист котрого здійснюється на основі Конституції України, Цивільного кодексу України, закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та інших нормативно правових актів і міжнародного законодавства. Набуття права інтелектуальної власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг охорони визначається наведеними у свідоцтві зображенням та переліком товарів і послуг.

Слайд 15

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди: зареєстрований знак стосовно наведених товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок його використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Слайд 16

Види франчайзингу 1. Відповідно виду діяльності франчайзинг буває: Торговельний Сервісний Виробничий Змішаний 2. Відповідно ноу-хау франчайзера: Франчайзинг дистрибуції продукту Франчайзинг бізнес-формату 3. Відповідно організації системи: Прямий франчайзинг Розвиток території Мастер-франчайзинг

Слайд 17

Торговельний франчайзинг При торговельному франчайзингу, франчайзі має право реалізовувати товар франчайзера і використовувати його методику продажів. Це супроводжується тим, що франчайзі позначає свій магазин брендом франчайзера і найчастіше користується підтримкою у оформленні торговельної точки, виборі асортименту, навчанні персоналу, обслуговуванні клієнта, мерчандайзингу та маркетингу.

Слайд 18

Сервісний франчайзинг При сервісному франчайзингу, франчайзер передає франчайзі своє ноу-хау у вигляді рецептів та процедур для надання певного виду послуг. Сервісний франчайзинг важче організувати, ніж торговельний, оскільки стандартизація діяльності таких пунктів продажу вимагає опрацювання детальних процедур з надання послуги

Слайд 19

Виробничий франчайзинг При виробничому франчайзингу передається ноу-хау у вигляді технології виробництва продукції та технічного досвіду франчайзера. Франчайзі у своєму виробничому закладі може виготовляти вироби такої ж якості та параметрів, що і франчайзер. Договір дозволяє франчайзі позначати виготовлені вироби торговельним знаком, що належить франчайзеру, а також реалізовувати цю продукцію. Іноземне підприємство «Кока-Кола Беверіджиз Україна» - один з лідерів на українському ринку безалкогольних напоїв, єдине підприємство в Україні, яке уповноважене виготовляти напої під товарними знаками, що належать The Coca-Cola Company.

Слайд 20

Змішаний франчайзинг Змішаний франчайзинг базується на комбінації основних видів франчайзингу: торговельному, сервісному та виробничому. Найчастіше використовується змішана форма франчайзингу, за якої франчайзер є виробником а франчайзі займається реалізацією його товару через свою франчайзингову точку та одночасно надає послуги, пов'язані з використанням цієї продукції. Наприклад мережа центрів дієтології при змішаному франчайзингу буде надавати послуги лікаря-дієтолога, та продавати товари, що сприяють схудненню.

Слайд 21

Франчайзинг - Севастополь

Слайд 22

Продаж випічки здійснюється по франчайзинговій системі. Компанія ВАТ «Форнетті» заснована в 1997 році. На українському ринку з’явилась в 2004 році. Усі партнери компанії Форнетті Україна дотримуються трьох основних стандартів: стандарт зовнішнього вигляду торгівельної точки (оформлення в корпоративних кольорах - жовтогарячий, синій, білий; на вітрині має бути представлено не менше 12 видів продукції); технологічний стандарт (включає в себе всі операції, які здійснює продавець на торгівельній точці з замороженою та готовою продукцією, а також з обладнанням); стандарт обслуговування (правила роботи з покупцем на торгівельній точці; вимоги щодо гігієни і т.п.).

Слайд 23

Компанія «Форнетті - Україна» пропонує своїм партнерам «бізнес під ключ», допомагає своїм франчайзі вести бізнес, надає обладнання для діяльності, навчає персонал, здійснює поставку продукції, забезпечує сервісне обслуговування та ремонт обладнання, а також надає будь-які консультації стосовно бізнесу, при цьому спростивши виплату роялті.

Слайд 24

Історія мережі кав'ярень «Шоколадниця» починається з 1964 року. На сьогоднішній день це одна з найбільших і динамічно розвиваються компаній в сфері ресторанного бізнесу в Москві, регіонах Росії та країнах СНД. На українському ринку мережа розвивається з 2006 року. Одна з вимог які висуває компанія – «Кав'ярня «Шоколадниця» повинна розташовуватися на перетині інтенсивних транспортних і пішохідних потоків - на центральних вулицях, у великих ділових, торговельних і розважальних центрах, кінотеатрах, готельних і спортивних комплексах, навчальних закладах, аеропортах і вокзалах. Бажано наявність зручних під'їзних шляхів і можливостей паркування автотранспорту».

Слайд 25

Слайд 26

«BEST RESTAURANT SYSTEM» - це найбільша мережа ресторанів в Криму. Використовує формат ліцензованого партнерства на основі використання апробованої бізнес-моделі «Вареничная «Победа». «Варенична «Победа» - це мережа міських ресторанів, стилізованих під радянські кафе з простою домашньою кухнею. Справжні предмети побуту і духу того часу, меню у вигляді свіжого випуску газети «Правда», стилізована форма одягу персоналу підсилюють відчуття перебування в іншому часовому вимірі. Франчайзі надає таку підтримку: рекомендації щодо вибору та облаштування об'єкта нерухомості для забезпечення необхідного обороту і рентабельності; спеціальна система навчання персоналу майбутнього ресторану; маркетинговий план з широкою базою рекламних матеріалів і promotion ідей;

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

McDonald’s Корпорація McDonald's є найбільшою в світі мережею ресторанів швидкого харчування і налічує понад 31 000 закладів у більш ніж 119 країнах світу, які щодня обслуговують близько 52 мільйонів відвідувачів. В Україні на сьогоднішній день McDonald's партнерів - франчайзі не залучає, розвиваючи лише власну мережу ресторанів. Всього в світі більше 21.000 франчайзингових точок, з них в Україні – 0. Компанія впевнена, що для ефективної співпраці з франчайзі McDonald’s потрібне стабільне політичне та економічне становище.

Слайд 30

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство