X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПОЛІТОЛОГІЯ 2003-2004 навчальний рік

Завантажити презентацію

ПОЛІТОЛОГІЯ 2003-2004 навчальний рік

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Київський університет права

Слайд 2

Дати фахові знання про: політичну науку, принципи й особливості пізнання світу політики, конкретні галузі політичного життя, головні поняття і категорії політичної науки,

Слайд 3

Сприяти напрацюванню навичок теоретичного підходу до політики, з’ясуванню протиріч і суперечностей, властивих природі політичних явищ і процесів та їх інтерпретації, вмінню бачити й розв’язувати проблеми, що існують у сучасній теорії політики.

Слайд 4

Слайд 5

“Вічні” питання що таке політика? чим вона відрізняється від інших сфер людського життя? що є спільного та відмінного в різних політичних системах? як люди поводяться в царині політики? яку роль в політиці відіграють влада й авторитет? “Вічні” питання теорії політики яку роль в політиці відіграють розум та переконання? в чому полягають особливості “людини політичної”?

Слайд 6

Слайд 7

1.1. Поняття політичної науки 1.2. Роль політичної науки в суспільному житті 1.3. Політична наука та демократизація українського суспільства Тема 1. Політична наука в житті суспільства

Слайд 8

Наука про політику і владу Наука про людину, що живе в умовах державного регулювання, підпорядкування владі, визначального впливу політики на її життя 1.1. Поняття політичної науки

Слайд 9

Знання людей про світ охоплює три сфери І. безпосередній життєвий досвід емпіричні знання, відповідні повсякденній свідомості ІІ. систематичне практичне перетворення нормативні знання про закономірності та властивості речей ІІІ. з’ясування сутності явищ і подій фундаментальні знання про закони будови світу та його систем

Слайд 10

Критерії розрізнення сфер знання аспекти предмету осягнення, міра узагальнення й масштаб охоплення процесів і явищ джерело знань, спосіб продукування істин, форми їх вираження, механізми поширення, сфера й характер їх використання.

Слайд 11

життєвий досвід технологічні перетворення фундаментальне пізнання

Слайд 12

політична освіченість політична теорія теорія політики Чим є політика для людини? Як робити політику? Яка політика потрібна людям? “політологія”

Слайд 13

Фундаментальні знання про політику предмет глибинне осягнення світу політики суспільство, держава, влада, процеси й інститути як такі їх сутність і властиві їм протиріччя зміст дефініції понять і категорій концепти і вчення закони існування політичних явищ методологія їх пізнання та використання загальні принципи устрою та функціонування політичної системи, влади й інституцій науковці, теоретики суб’єкти

Слайд 14

з’ясування сутності політичних явищ оцінка їх значення для життя суспільства та окремої людини визначення ролі особистості в політиці формулювання оптимальних моделей політичного улаштування

Слайд 15

“Прикладні” знання про політику предмет організація й оптимізація суспільної взаємодії, досягнення поставленої політичної мети зміст розстановка політичних сил, противники і прибічники, соціальна база, чинники впливу, ієрархія суспільних цінностей та пріоритетів, архітектоніка й способи функціонування політичних систем, державних структур, їх взаємо-підпорядкування, правові, законодавчі та регламентні регулятори суспільної взаємодії, технології партійно-політичної роботи, адміністративного управління, прийоми й засоби впливу на центри прийняття рішень та способи реалізації цих рішень. ті, хто прагне досягти певної політичної мети, успіху в суспільній взаємодії – партійні активісти, лідери громадських організацій, державні посадовці. суб’єкти

Слайд 16

аналіз ситуації з’ясування позицій і ресурсів політичних áкторів прогнозування перспективи розвитку подій визначення засобів впливу на їхній перебіг розробка стратегічних і тактичних планів, формулювання програм діяльності теоретичне обґрунтування й забезпечення практично-політичних акцій

Слайд 17

Емпіричні знання про політику предмет зміст суб’єкти стосунки влади та суспільства, умови задоволення інтересів, здійснення свободи, вибору й самореалізації, механізми розв’язання проблем, зміст прав та свобод, відповідальності за їх дотримання, форми політичної участі й прийоми впливу на владу знання про існуючу політичну систему й регламенти пересічні громадяни, (“виборці”, “народ”)

Слайд 18

повсякденна свідомість, особисті уявлення про належне, суб’єктивні сприйняття і ставлення індивідів до держави, влади формуються й передаються спонтанно у процесі політичної взаємодії й комунікації у демократичному суспільстві мають бути предметом цілеспрямованого освітнього впливу

Слайд 19

Прикладна політологія Політичні ідеології Політична практика Теоретична політологія Філософія політики Політична дидактика

Слайд 20

1.2. Роль політичної науки в суспільному житті

Слайд 21

Політика політологія наука про політику

Слайд 22

розробка сценаріїв подій і тактики участі в них, забезпечення приходу до влади когось із політиків, створення іміджу політичних сил, розв’язання конкретних конфліктів, організація політичної реклами, обґрунтування чи виправдання чиєїсь окремої діяльності. Не є справою теорії політики

Слайд 23

Роль теорії політики цілісна картина світу політики, глибинні причини подій та явищ, оптимальні форми організації суспільства, досягнення суспільної згоди, стабільності і справедливості, систематизоване розуміння політичного процесу, як взаємодії політичних воль та інтересів, реалізації можливостей політичної організації, для пояснення подій, що відбуваються, та їх взаємозв’язку, аналізу чинників, що обумовлюють дії політичних áкторів, описання в усталених термінах різнопланових явищ і процесів, побудови гіпотез для їх пояснення, прогнозування варіантів розвитку подій і ситуацій.

Слайд 24

Слайд 25

Теорія політики визначає мову політичного дискурсу, формує понятійно-термінологічний апарат, відкриває й формулює положення, що мають спільне значення у рамках певної епохи, звільняє політичну лексику від публіцистичних та пропагандистських нашарувань, коректність вживання понять політичної науки та практики визначає якість аналізу та практичних рекомендацій.

Слайд 26

Політична наука в Україні застарілі концепції й методи, спрощене (звульгаризоване) тлумачення понять і категорій, відверта політична спрямованість, сервілізм, відсутнє розуміння політології як вивчення демократії і навчання їх громадян, бракує розуміння демократії як свободи та відповідальності, витребуваності прав людини, культури представництва. 1.3. Політична наука та демократизація українського суспільнства

Слайд 27

Слайд 28

Вивчення теорії політики демократизація масової політичної свідомості як чинника суспільних перетворень, формування нового покоління політичної еліти, що поділяє демократичні цінності й професійно володіє прийомами й процедурами суспільної взаємодії і управління, підготовка дослідників та викладачів політології.

Слайд 29

Політична дидактика навчання: науковців політиків громадян цілі навчання зміст програм специфіка методів Проблеми викладання політичних знань

Слайд 30

Висновки політична теорія містить низку “вічних” питань, які потребують відповідного часові їх розв'язання тенденція розвитку світової політичної науки полягає в русі від “лінії Платона” до “лінії Аристотеля” і назад сучасний етап розвитку політичної науки характеризується використанням даних інших наук, фрагментацією й антисциєнтизмом сучасна концепція суспільних наук спрямовує їх на міждисциплінарний підхід, довготривалий прогноз та планетарний масштаб досліджень

Слайд 31

політична наука складається з філософії політики, теорії політики, політичних наук, політичної теорії, політичної філософії (ідеології) та дидактики політична наука виконує функції пізнання, пояснення явищ політики, теоретичного забезпечення політичної практики, навчання дослідників, політиків, громадян політична наука в Україні не повною мірою виконує своє соціальне призначення політична наука у сучасному значенні почала формуватися наприкінці ХІХ сторіччя

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Політика