X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Травматизм

Завантажити презентацію

Травматизм

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Система управління охороною праці в організації

Слайд 2

Слайд 3

1. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП)

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

2. Настанова з систем управління охороною праці. МОП-СУОП 2001. ILO-OSH 2001

Слайд 7

Слайд 8

3. Система менеджменту охорони праці і промислової безпеки (СМОПіПБ)

Слайд 9

Слайд 10

4. Розробка системи управління охороною праці (СУОП)

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

5. Системи менеджменту гігієни і безпеки праці. OHSAS 18001 : 2007

Слайд 14

Слайд 15

6. Політика в галузі охорони праці

Слайд 16

Обов’язки робітників

Слайд 17

7. Ефективність функціональної структури СУОП

Слайд 18

Слайд 19

8. План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій – ПЛАС

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Порядок дій у разі пожежі

Слайд 24

9. Функціональні обов’язки робітників і керівників виробничих підрозділів

Слайд 25

10. Оцінка стану безпеки праці в організації

Слайд 26

Слайд 27

11. Стимулювання за досягнуті результати

Слайд 28

Моральне стимулювання – форма громадської оцінки діяльності того або іншого працівника, а також підрозділу в цілому.

Слайд 29

Слайд 30

12. Порядок заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці

Слайд 31

13. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

1. Закон України «Про охорону праці». 2. Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці. К. : Вікторія, 2001. – 192 с. 3. Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти : Навч. посібник. – Суми : Видавництво «Університетська книга», 2001. – 339 с. 4. Бабічев В.В., Сорокін Ґ.Ф. Охорона праці та техніка безпеки в торгівлі і громадському харчуванні : Підручник для студентів торгово-економічних і комерційних вузів. – К. : ІЗМН, 1996. – 224 с. 5. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.П. Гендзюка. – К. : Каравела, 2003. – 408 с. 6. Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : Навч. посіб. – К. : Знання, 2007. – 367 с. 7. Керб Л.П. Основи охорони праці : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисцип. – К. : КНЕУ, 2001. – 252 с. 8. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці : Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К. : Університет «Україна», 2009. – 295 с. 9. Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В. та ін. Основи охорони праці : Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Основа, 2006. – 444 с. ЛІТЕРАТУРА:

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)