X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Гігієна та фізіологія праці

Завантажити презентацію

Гігієна та фізіологія праці

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Гігієна та фізіологія праці. Особливості гігієни праці в окремих галузях. Важкість та напруженість праці. Проф. Кашуба М.О.

Слайд 2

Виробничий шум — сукупність звуків різної інтенсивності та висоти, що безладно змінюються в часі, виникають в умовах виробництва та несприятливо діють на організм. Джерелом шуму є будь-яке тіло, що коливається, виведене зі стійкого стану зовнішньою силою. Основними параметрами, що характеризують звук, є: Амплітуда коливань Частота коливань Швидкість поширення Довжина хвилі. Основними властивостями шуму є: Відбиття Заломлення Дифракція Інтерференція

Слайд 3

Класифікація виробничого шуму 1).За етіологією аеродинамічний гідродинамічний металевий та інші За частотною характеристикою низькочастотний (1―350 Гц) середньочастотний (350―800 Гц) високочастотний ( понад 800 Гц) За шириною спектру Широкосмуговий ( всі частоти діапазону) Вузькосмуговий (тональний, в його спектрі є виражені тони) За розподілом енергії у часі Постійний Непостійний Коливальний Переривчастий Імпульсний За величиною інтервалів між складовими його звуками Дискретний (лінійчастий) Суцільний Змішаний — окремі пікові складові на фоні суцільного шуму

Слайд 4

Фізична характеристика основних параметрів Амплітуда ( м ) Звуковий тиск ( Н/м2 ) Силу звуку ( інтенсивність ) ( Вт/м2 ) I h P

Слайд 5

Період коливань Тсек = 1 f Частота f = 1 Т ( Гц ) 1/сек Хвиля м ג ג — довжина хвилі С — швідкість звуку у повітряному середовищі ג = С f = м/сек Гц = м/сек 1/сек = м С = 334 м/сек

Слайд 6

Інтерференція звуку • 1 • • 2 1 ― підсилення звуку 2― послаблення звуку Дифракція звуку 2

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Ультразвук — механічні коливання пружного середовища, що поширюються в ньому у вигляді перемінних стискань і розріджень; стискання та розрідження речовини складають цикл коливання. Це коливання з частотою вищою за 16000-20000 коливань за секунду, що не сприймаються людським вухом. Інтенсивність ультразвуку, як і для звуку, вимірюється у ватах на квадратний сантиметр, а за логарифмічною шкалою ― в белах (децибелах). Параметри ультразвуку: Частота коливань — кількість циклів коливань за секунду (Гц)

Слайд 10

Ультразвук поділяється на: Високочастотний (105 – 107 Гц ) Низькочастотний (20 000 – 100 000 Гц) Високочастотний ультразвук не поширюється в повітрі і впливає на працівників лише при контакті джерела з поверхнею тіла Низькочастотний ультразвук чинить на працівників загальну дію через повітря і локальну при контакті з його рук

Слайд 11

Ультразвук акустичні коливання з частотою понад 20 000 Гц Використання: 1) Промисловість очищення і знежирення деталей кристалізація механічна обробка матеріалів зварювання паяння лудіння дефектоскопія 2) Для обробки і передачі сигналів у радіолокації та обчислювальній техніці 3) Медицина діагностика терапія стерилізація інструментів, рук тощо.

Слайд 12

Загальний вплив ультразвуку супроводжується змінами з боку: центральної нервової системи периферичної нервової системи серцево-судинної системи ендокринної системи вестибулярної функції слухової функції

Слайд 13

Гігієнічна оцінка високочастотного ультразвуку (в діапазоні частот 105 – 107 Гц) передбачає визначення: пікового значення віброшвидкості (м/с) або його логарифмічного рівня (дБ) енергетичної інтенсивності (Вт/см2) Гранично допустимі значення: рівень віброшвидкості 1,6* 10-2 м/c логарифмічний рівень 110 дБ енергетична інтенсивність 0,1 Вт/cм2

Слайд 14

Попередження шкідливого впливу ультразвуку : дистанційне керування автоматичне обладнання малопотужне обладнання звукоізолюючі пристрої (кожухи, екрани) виключення можливості передачі ультразвуку іншими частинами тіла Індивідуальні засоби захисту: інструменти з віброізолюючою ручкою, спеціальних рукавиць, антифонів

Слайд 15

Інфразвук являє собою механічні коливання, що поширюються в пружному середовищі з частотами меншими за 20 Гц. Особливості інфразвуку: 1) більша довжина хвилі (порівняно із шумами ) легко обходить перешкоди (дифракція) не затримується екранами проникає в приміщення майже не гаситься з відстанню 2) слабке поглинання атмосферою поширення інфразвуку на багато кілометрів 3) резонансні частоти вібрація великих об’єктів

Слайд 16

Інфразвук (акустичні коливання з частотою нижчою за 16 Гц) При дії інфразвуку можливі зміни з боку: нервової системи серцево-судинної системи дихальної системи ендокринної системи вестибулярного і слухового аналізаторів Види інфразвуку: за характером спектру за часовими характеристиками широкосмуговий тональний постійний непостійний

Слайд 17

Інфразвук як професійний фактор може впливати на весь організм людини та специфічно впливає на орган слуху. Дія низькочастотних коливань на організм людини Особливо чутливий орган слуху до низькочастотних коливань. втома головний біль головокружіння вестибулярні розлади погіршується зір і слух зміна: ЧД ЧСС АТ Можуть відмічатись порушення: периферичного к/о ЦНС системи травлення Характер і вираженість змін в організмі залежать від: діапазону частот рівня звукового тиску тривалості дії

Слайд 18

Напрямки профілактики шкідливого впливу виробничого інфразвуку Послаблення інфразвуку в його джерелі, усунення причин виникнення Ізоляція інфразвуку Поглинання інфразвуку, застосування глушителів Індивідуальні засоби захисту Медична профілактика

Слайд 19

Виробнича вібрація — механічні коливання пружних тіл в умовах виробництва, що передаються безпосередньо тілу людини або окремим його частинам і несприятливо впливають на організм.

Слайд 20

Параметри вібрації Пороговий Віброшвидкість Віброприскорення звуковий тиск 2·10-5 Па = 5·10-8м/с = 3·10-4 м/с2

Слайд 21

Чутливість людини до вібрації

Слайд 22

Класифікація вібрації За характером дії Локальна Загальна За характером спектру Вузькосмугова (параметри якої в одній третинооктавній смузі частот більш ніж на 15 дБ перевищують значення сусідніх третинооктавних смуг) Широкосмугову (що не відповідає зазначеній вимозі) За частотою Низькочастотна (перевантаження максимальних рівнів в октавних смугах 1-4 Гц) Сердньочастотна (8-16 Гц) Високочастотна (31,5-63Гц) За часовою характеристикою Постійна (віброшвидкість змінюється не більш як на 6 дБ за 1 хв) Не- постійна (зміни віброшвидкості не менше 6 дБ за 1 хв ) Коливна у часі (рівень віброшвидкості безперервно змінюється) Імпульсна (один або кілька вібраційних впливів тривалістю менше 1 с.) Переривчаста (час вібраційної дії становить більше 1 с.)

Слайд 23

За походженням органічний Пил рослинний тваринний полімерний неорганічний мінеральний металевий змішаний

Слайд 24

Пил Аерозолі дезінтеграції Аерозолі конденсації Утворюються при подрібненні та обробці твердих тіл Утворюються внаслідок конденсації парів металів і неметалів (шлаки)

Слайд 25

За дисперсністю видимий Частинки більші за 10 мкм мікроскопічний Від 0,25 до 10 мкм ультрамікроскопічний Менші за 0,25 мкм

Слайд 26

За характером дії на організм пил поділяють на: токсичний Марганцевий, свинцевий та інші. подразнюючий Вапняковий, лужний та інші. інфекційний Мікроорганізми, спори та інше. алергічний Вовняний, синтетичний та інший. канцерогенний Сажа та інше. пневмоконіотичний (викликає специфічний фіброз легеневої тканини)

Слайд 27

Захворювання, які спричиняє виробничий пил Хвороби шкіри і слизових гнійничкові хвороби шкіри дерматити кон’юнктивіти Неспеци-фічні захворю-вання органів дихання риніти фарингіти пилові бронхіти пневмонії Захворю-вання шкіри і органів дихання алергічної природи алергічні дерматити екземи астмоїдні бронхіти бронхіальна астма Професійні отруєння (від дії токсичного пилу) Онкологічні захворювання (від дії канцерогенного пилу, наприклад, сажі, азбесту) Пневмоконіози (від дії фіброгенного пилу) Професійні пневмоконіози займають перше місце серед профпатології у всьому світі.

Слайд 28

Види пилу (залежно від характеру та вираженості патологічного процесу, що він спричиняє ) Високо фіброгенний Помірно фіброгенний Слабо фіброгенний Пил токсико – алергенної дії

Слайд 29

Окрім дихальної системи порушується діяльність ще таких систем організму: нервової серцево-судинної лімфатичної

Слайд 30

Причини виникнення пневмоконіозу: Пневмоконіоз розвивається у працівників, зайнятих на підземних роботах, збагачувальних фабриках, у металообробній промисловості (обрубники, формувальники, електрозварювальники), робочих азбестовидобувних підприємств та інших. Пневмоконіоз є загальним захворюванням і виникає через 1—10 років праці в умовах високої запиленості. Розвиток пневмоконіозу залежить від: ступеня запиленості агресивності пилу його дисперсності індивідуальної реактивності та іншого. Пришвидшують розвиток пневмоконіозу: тяжка фізична праця, часті переохолодження, одночасна дія подразнюючих газів та токсичних речовин

Слайд 31

Пневмоконіози — це пилові фібрози, викликані вдиханням того чи іншого виду пилу силікоз вільного двуокису кремнію силікатоз двуокису кремнію у зв’язаному вигляді (солі кремнієвої кислоти) антракоз вугільно-го пилу азбестоз азбесту

Слайд 32

Силікоз легень. Рентгенограма. (позитив) фіброзні зміни плеври та коренів легень

Слайд 33

захворювання, що виникає при швидкому переході людини від підвищеного атмосферного тиску до нормальних умов. Кесонна (декомпресійна) хвороба —

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Легка форма кесонної хвороби Газова емболія кровоносних судин Надзвичайно сильні артралгії та міалгії Накопичення газу в підшкірній жировій клітковині Підшкірна емфізема обличчя, слизових Тривалість хвороби ― 1-2 години ÷ 1-2 тижня

Слайд 38

Кесонна хвороба середньої тяжкості Свербіння Болі Мен’єровський синдром : Головокружіння Блювота Ністагм Втрата рівноваги Різкі болі в животі Газова емболія в лабіринті Емболія судин брижі

Слайд 39

Тяжкі форми кесонної хвороби Емболи в судинах життєвоважливих органів ЦНС Серце Легені Інфаркт серця та легень Моно–та параплегії Парези: нижніх кінцівок тазових органів Сліпота

Слайд 40

Хронічні форми кесонної хвороби Первинні хронічні форми Клінічно: Деформуючі остеоартрози Аеропатичні мієлози Міокардіодистрофії Ураження нервової системи Вторинні Ураження спинного мозку Мен’єровський синдром

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Слайд 46

Время, мин → Потребление кислорода, л 1 2 3 4 5 6 7 Граница потребления кислорода Динамика потребления кислорода при физической работе. Штриховка в клеточку - потребление кислорода во время работы; горизонтальная штриховка - кислородный запрос; вертикальная штриховка - кислородный долг. А - работа средней тяжести, Б - с прогрессирующей кислородной задолженностью

Слайд 47

Спосіб поступлення тепла Теплообмін   шкіра легені слизові вдихуване повітря (в особливих умовах) променева енергія проведення кондукція конвекція Механізм поступлення їжа вода кондукція конвенція радіація

Слайд 48

Способи втрати тепла легені шкіра слизові робота променева енергія конвекція кондукція випаровування вдихуване повітря конвенція, випаровування їжа вода випаровування всі механізми кондукція Механізми втрати тепла організмом випромінювання

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)