X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інноваційний розвиток Шкіл майбутнього - стратегічний поступ української освіти

Завантажити презентацію

Інноваційний розвиток Шкіл майбутнього - стратегічний поступ української освіти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Досвід роботи директора Артемівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 8 Перевальської районної ради Луганської області Мезері Людмили Анатоліївни Інноваційний розвиток Шкіл майбутнього - стратегічний поступ української освіти

Слайд 2

Державно-громадське управління Художньо-естетичне виховання Фізичне, моральне, психічне здоров'я дитини Саморозвиток особистості СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АРТЕМІВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 8 СТРАТЕГІЧНА МЕТА ШКОЛИ: через засвоєння культури інноваційної діяльності - до розкриття людського потенціалу ЕФЕКТИВНИМИ Є ТІ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ, ЯКІ ЯКНАЙШВИДШЕ ВЕДУТЬ ДО УСПІХУ (ДО РЕЗУЛЬТАТУ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ) Інтелектуальний розвиток особистості Патріотичне виховання

Слайд 3

Особистісний успіх Науково-методичний супровід Забезпечення пізнавального інтересу Психологічний комфорт Формування ключових компетентностей: загальнокультурної; громадянської; здоров'язбережувальної; інформаційно-комунікативної Задоволення від процесу і результату навчання Посилення особистісно-зорієнтованого підходу Новий Державний стандарт, спрямований на забезпечення якісних базових знань учнів

Слайд 4

Модернізація управління освітнім процесом у навчальному закладі Створення системи управління на основі моніторингу результатів педагогічної діяльності Впровадження інноваційних освітніх технологій для оновлення змісту освіти Формування освітнього простору, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості Організація роботи учителів з питань самоосвіти Забезпечення наставництва молодих учителів досвідченими учителями

Слайд 5

Шляхи реалізації Концепції розвитку школи Проект «Розвиток обдарованості» Експериментальна робота над темою: «Система роботи школи щодо забезпечення організаційно-педагогічних умов професійної самореалізації вчителя» Збагачення функціонального змісту діяльності головних суб’єктів навчально-виховного процесу Упровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес Ефективна діяльність загальноосвітнього закладу з метою створення сприятливих умов для організації навчально-виховної діяльності

Слайд 6

Рівень знань Рівень духовності Рівень стосунків Тьюторство Медіа-технологія Акме-технологія МУЛЬТИВЕРС ОСВІТИ КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЯ Мультиверсна система управлінської діяльності навчального закладу

Слайд 7

Сучасне управління методичною роботою – це процес цілеспрямованої управлінської взаємодії сторін, де кожна виступає як у ролі суб’єкта, так і в ролі об‘єкта взаємо-узгоджувальний Види управлінської взаємодії: виконавчо-регулюючий розпорядчо–організуючий

Слайд 8

Стан і результативність методичної роботи:     банк позитивного досвіду;     самоаналіз успішності навчальної діяльності.    Стан якості викладання й організації процесу навчання:     аналіз, самоаналіз уроків; циклограма навчальної діяльності;    матриця індивідуальніх засобів навчання. Взаємодія із зовнішнім середовищем: самоаналіз результативності роботи; лист кар’єрного росту. ДІАГНОСТИЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ Удосконалення професійної майстерності педагогів:    шкала самооцінки професійної майстерності;    діагностична карта.

Слайд 9

Модель художньо-естетичної діяльності Школа мистецтв

Слайд 10

3 2009 по 2012 навчальний рік тема експерименту: «Естетичне виховання школярів засобами інтегративних технологій у навчально-виховному процесі» Експериментальна діяльність Артемівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 8 З 2012 по 2013 навчальний рік тема експерименту: «Система роботи школи щодо забезпечення організаційно-педагогічних умов професійної самореалізації вчителя»

Слайд 11

Сучасні стратегії розвитку обдарованих дітей у межах упровадження Державного стандарту загальної середньої освіти Активізація – стратегія, зорієнтована на створення умов, які дають максимальну можливість для виявлення, розвитку індивідуальних здібностей кожної дитини Виявлення та розвиток потенційних можливостей обдарованості Психологічна підтримка та розвиток високих досягнень дитини Подолання бар'єрів – стратегія, націлена на нівелювання перешкод, які заважають розвитку дітей

Слайд 12

Головні механізми в роботі з обдарованими дітьми Прискорення Заглиблення Збагачення Проблематизація

Слайд 13

Умови для індивідуалізації навчання обдарованих дітей у межах упровадження Державного стандарту загальної середньої освіти Художньо-естетична інтеграція базової та профільної освіти Програма Intel Всеукраїнський проект «Відкритий світ» Технологія Web 2.0 Експериментальна діяльність Олімпіади МАН Формування інтелектуального потенціалу нації Дошкільна освіта Початкова освіта Базова освіта Повна освіта Предметні конкурси

Слайд 14

Обдаровані діти Наявність специфічної стратегії дії Все роблю по-своєму Свобода вибору власної траєкторії освіти Інструментальний аспект поведінки Спостереження Екстрена оцінка навчання Психодіагностика Методи виявлення здібностей особистих якостей Модель інклюзивної підтримки розвитку обдарованості Пізня обдарованість Віковий розвиток Індивідууми з різноманітними потребами в навчанні Учні АСШ І-ІІІ ступенів№8 Проявляє себе в окремих областях Спеціальна Види Скрита обдарованість Форми прояву обдарованості Діти, що мають певні психологічні можливості Потенціальна обдарованість Критерії сформованості

Слайд 15

Модель акмеологічної системи креативного розвитку Пошук оптимального варіанту взаємозв'язку “ учитель – учень ” Створення умов для самореалізації, самовизначення Концептуальний етап зародження Стратегічний етап розвитку Моделювання системи роботи Науково-методична експертиза моделі взаємозв'язку Етап стабільного функціонування системи Рефлексивний етап результативності системи Оновлення й інтенсивний розвиток потенційних ресурсів партнерів Організація методичного моніторингу ефективності системи роботи Запровадження інноваційних форм, методів у систему роботи Підтримка високої результативності інтелектуальної діяльності Попередження кризових явищ під час функціонування Залучення партнерів взаємозв'язку до творчого пошуку шляхів якісного оновлення перспектив розвитку

Слайд 16

Соціально-психологічний супровід Система забезпечення освітнього процесу Школи майбутнього Підвищення рівня самореалізації і самоствердження в колективі школи і в більш широкому соціумі Поліпшення соціального самопочуття особистості та набуття досвіду доцільного саморегулювання Підвищення рівня мотивації до успіху в усіх видах діяльності Професійний успіх Методична робота Самоосвіта Оформлення матеріалу на шкільному сайті, Інтернет - сайтах Участь у регіональному експерименті Аналіз впливу успіху на різні аспекти діяльності учнів Технологія управління Проектування управлінської діяльності Створення комфортного психологічного середовища загалом Демократизація взаємин між учасниками навчально-виховного процесу Публікації в періодичних виданнях

Слайд 17

Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті - 2011» Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 20 11» Третя Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 20 12» Четверта Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2013» П'ята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті - 2013»

Слайд 18

Той, хто почув вітер змін, має будувати не щит від вітру, а вітряк. Китайська мудрість

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука