X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Гра "Найрозумніший учень"

Завантажити презентацію

Гра "Найрозумніший учень"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Найрозумніший Перший раунд

Слайд 2

Б Частинка, яка має мінімальний негативний заряд Г А В електрон протон атом фотон

Слайд 3

2 2. Одиниця вимірювання електричного опору 4 1 3 вольт ньютон ампер ом Б Г А В

Слайд 4

2 3. Носії електричного заряду в електролітах 4 1 3 електрони протони іони дірки 2 4 1 3 Б Г А В

Слайд 5

2 4. При русі по колу миттєва швидкість напрямлена … 4 1 3 До центра кола По хорді По дотичній до кола Від центра кола 2 4 1 3 Б Г А В

Слайд 6

2 5. Електричне поле створюють заряди, які в обраній системі відліку… 4 1 3 рухаються по колу коливаються нерухомі рухаються рівноприскорено 2 4 1 3 Б Г А В

Слайд 7

2 6. Блискавка являє приклад… 4 1 3 тліючого розряду коронного розряду іскрового розряду дугового дозряду 2 4 1 3 Б Г А В

Слайд 8

2 7. Яка фізична величина визначає висоту звуку? 4 1 3 амплітуда коливань фаза коливань швидкість хвилі частота коливань 2 4 1 3 Б Г А В

Слайд 9

2 8. До складу коливального контуру входять… 4 1 3 конденсатор і резистор конденсатор і котушка котушка і резистор трансформатор і резистор 2 4 1 3 Б Г А В

Слайд 10

2 9. В ядрі атома аргону 18 протонів і 22 нейтрони. Яка кількість електронів в цьому атомі? 4 1 3 чотири вісімнадцять двадцять два сорок 2 4 1 3 Б Г А В

Слайд 11

2 10. Які частинки можуть утворитися в результаті зіткнення двох фотонів? 4 1 3 протон і нейтрон протон і електрон нейтрон і електрон електрон і позитрон 2 4 1 3 Б Г А В

Слайд 12

2 11. Газ не виконує роботу при … 4 1 3 адіабатному процесі ізотермічному процесі ізохорному процесі ізобарному процесі 2 4 1 3 Б Г А В

Слайд 13

2 12. Який вчений сформулював принцип відносності в механіці? 4 1 3 Галілео Галілей Ісаак Ньютон Генрі Кавендіш Йоганн Кеплер 2 4 1 3 Б Г А В

Слайд 14

2 13. Розділ механіки, який вивчає рух тіл, залежність від часу величин, що характеризують рух і взаємозв’язок між ними 4 1 3 динаміка кінематика статика оптика 2 4 1 3 Б Г А В

Слайд 15

2 14. Прилад для вимірювання кутової швидкості 4 1 3 спідометр акселератор тахометр динамометр 2 4 1 3 Б Г А В

Слайд 16

15. Яке з математичних співвідношень є визначенням сили струму? Зоохорія Б Г А В Зоохорія Зоохорія Зоохорія

Слайд 17

2 16. При випаровуванні рідини без підведення тепла спостерігається… 4 1 3 нагрівання рідини збільшення її об'єму охолодження рідини збереження сталої температури рідини 2 4 1 3 Б Г А В

Слайд 18

2 17. Речовини здатні посилювати магнітне поле. Визначте, які з них посилюють його найбільше? 4 1 3 діамагнетики парамагнетики феромагнетики напівпровідники 2 4 1 3 Б Г А В

Слайд 19

2 18. На рисунку наведена вольт-амперна характеристика. Визначте, проходженню струму в якому пристрої вона відповідає 4 1 3 електролітична ванна газова трубка вакуумний діод напівпровідниковий діод 2 4 1 3 Б Г А В

Слайд 20

Правильні відповіді

Слайд 21

Правильні відповіді На головну Додаткові питання

Слайд 22

19. Виберіть особливість земної атмосфери, яка надає можливість використовувати короткі хвилі для зв’язку між контингентами 1 наявність іоносфери 1 А На головну

Слайд 23

20. За якою формулою можна обчислити період коливань математичного маятника? На головну Б Зоохорія

Слайд 24

21. Яке з перерахованих випромінювань має найбільшу частоту? 3 рентгенівське 3 В На головну

Слайд 25

22. Який порядок відповідає розмірам атомних ядер? 3 10-15 м 3 В На головну

Слайд 26

23. Якщо тіло кинути під кутом до горизонту, то траєкторією руху буде… 4 парабола 4 Г На головну

Слайд 27

24. Який з наведених графіків правильно описує залежність тиску газу від середньої швидкості його молекул? Додатковий конкурс На головну В

Слайд 28

Встановіть відповідність між сутністю фізичних дослідів та прізвищами їх авторів 1. Відкриття нейтрона А) Д.Чедвік Б) І.П.Пулюй В) О.Т.Смакула Г) А.Майкельсон Конкурс “Відповідність” №1 2. Вимірювання швидкості світла 3. Вивчення розподілу енергії теплового випромінювання 4. Дослідження електричного струму у вакуумі Д) М.Планк

Слайд 29

Встановіть відповідність між сутністю фізичних дослідів та прізвищами їх авторів 1. Відкриття нейтрона А) Д.Чедвік Б) І.П.Пулюй В) О.Т.Смакула Г) А.Майкельсон Конкурс “Відповідність” №1 2. Вимірювання швидкості світла 3. Вивчення розподілу енергії теплового випромінювання 4. Дослідження електричного струму у вакуумі Д) М.Планк

Слайд 30

Встановіть відповідність між сутністю фізичних дослідів та прізвищами їх авторів Конкурс “Відповідність” №1 На головну

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука