X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Бібліотечно-бібліографічна класифікація для дитячих бібліотек: історія розвитку та сучасний стан

Завантажити презентацію

Бібліотечно-бібліографічна класифікація для дитячих бібліотек: історія розвитку та сучасний стан

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Бібліотечно-бібліографічна класифікація для дитячих бібліотек: історія та сучасний стан Дзюба Наталія Йосипівна, Національна бібліотека України для дітей

Слайд 2

Лінгвістичне забезпечення АІБС формат надання бібліографічної інформації інформаційно-пошукові мови класифікаційного типу (ББК, УДК) дескрипторного типу (тезаурус, мова ключових слів) системні словники

Слайд 3

Етапи розвитку 1. Кленов, А. В. Техника школьной библиотеки : пособие для библиотекарей сред. шк. и учащихся библ. техникумов. — М.: Индустрия, 1938. 2. Амбарцумян, З. Н. Таблицы десятичной классификации для детских и школьных библиотек / под ред. Л. Н. Тро повского. — М. : Гос. библ.-библиогр. изд-во, 1941. — 80 c. 3. Амбарцумян, З. Н. Таблицы десятичной классификации для детских и школьных библиотек. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Госкультпросветиздат, 1947. — 128 c. 4. Троповський, Л. Н. Короткі таблиці десяткової класифікації для невеликих бібліотек : укр. пер. з 2-го випр. і доп. рос. вид. — Х. : Вид-во Кн. палати УРСР, 1947. — 63 с.

Слайд 4

Етапи розвитку 5. Таблицы библиотечной классификации для детских библиотек / сост. Межбибл. классифик. комис.; под ред. З. Н. Ам барцумяна. — М. : Сов. Россия, 1960. — 88 с. 6. Таблицы библиотечной классификации для детских библиотек / ГБЛ ; под ред. З. Н. Амбарцумяна. - 2-е изд., испр. и доп. — М.: Книга, 1964. — 84 с. 7. Таблицы библиотечной классификации для детских библиотек / ГБЛ ; ГРДБ ; под ред. С. П. Иванова. - 3-е изд., испр. и доп. — М.: Книга, 1974. — 140 с. 8. Библиотечно-библиографическая классификация : табл. для дет. б-к /ГБЛ, Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедри на, Б-ка АН СССР, Всесоюз. кн. палата, Гос. респ. дет. б-ка РСФСР.— М. : Книга, 1978.— 194 с.

Слайд 5

Етапи розвитку 9. Библиотечно-библиографическая классификация : табл. для дет. и школ. б-к / ГБЛ. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Книга, 1986. — 292 с. 10. Библиотечно-библиографическая классификация : табл. для дет. и школ. б-к / ГБЛ, Рос. гос. дет. б-ка. — 3-е изд., испр. и доп.— М. : Либерея, 1998.— 320 с. 11. Библиотечно-библиографическая классификация : табл. для дет. и школ. б-к / ГБЛ, Рос. гос. дет. б-ка. — 4-е изд., испр. и доп.— М. : Либерея-Бибинформ, 2008.— 320 с.

Слайд 6

Функції ББК в бібліотеці систематизація документних масивів на різних носіях інформації; організація довідково-бібліографічного апарату; довідково-бібліографічне обслуговування користувачів інформації; рубрикація традиційних інформаційних видань або їх машиночитних аналогів (покажчики “Нові книги”, “Сходинки до знань”). внутрішньобібліотечні технології – робота з фондом (комплектування, облік, наукова обробка, розстановка фонду); бібліографічна робота (виконання тематичних довідок, підготовка бібліографічних посібників, бібліографічне інформування); робота з читачами (консультації у каталогів та картотек, аналіз читацьких формулярів).

Слайд 7

Переваги ББК охоплення всіх галузей науки, техніки, культури, людської діяльності - тобто універсальний характер таблиць; використання тільки цифрових індексів, що порівняно легко запам'ятовуються і зрозумілі фахівцям, що говорять різними мовами; стандартизація таблиць і уніфікація їх використання в кожній бібліотеці; використання комбінаційного принципу побудови індексів; широке використання апарату посилань

Слайд 8

Складні випадки систематизації та пошуку при інформаційному пошуку за таблицями класифікації необхідно враховувати, що в їх основі лежить поняття "рід - вид", а це іноді спричиняє труднощі при пошуку інформації систематизація та пошук документів по сполученню характеристик, межпредметних звязків багатоаспектний пошук країнознавчої літератури пошук художньої літератури за темами освоєння класифікаційних індексів дитячою аудиторією

Слайд 9

Електронний каталог НБУ для дітей Рік створення – 1993 Програмне забезпечення – МАРК-SQL Книги – 106126 записів Статті (описи окремих номерів періодичних видань, аналітичні записи)–135840 записів Аудіовізуальні документи (електронні ресурси, звукозаписи, відеозаписи) – 3500 записів

Слайд 10

ББК як інформаційно-пошукова мова

Слайд 11

ББК як інформаційно-пошукова мова

Слайд 12

ББК як інформаційно-пошукова мова

Слайд 13

Авторитетні файли

Слайд 14

ББК як інформаційно-пошукова мова процес впровадження змін у ББК мало оперативний: повне видання змінених таблиць займає іноді близько 10 років; для електронної версії важливим є вдосконалення гнучкості структури системи, що допускає її перебудову; значну роль відіграє формалізація використання знаків та символів ББК, забезпечення однозначність їх інтерпретації в режимі автоматизованого пошуку інформації; підтримка багатомовності використання; розширення сфери розповсюдження програмних продуктів з використанням в локальних та зведених каталогах.

Слайд 15

Дякую за увагу! Національна бібліотека України для дітей Тел.: (+38044) 443-26-31 Факс: (+38044) 400-65-87 E-mail: library@chl.kiev.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука