X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
оцінювання навчальних досяг

Завантажити презентацію

оцінювання навчальних досяг

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ РЕКОМЕНДАЦІІ ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Слайд 2

При оцінюванні враховується гуманна сутність 12-ти бальної системи Оцінюється не дитина , а її діяльність ; Учень може засвоювати тему в оптимальному для нього темпі ; Учитель оцінює саме навчальні досягнення учня, не порівнює знання одного учня зі знаннями інших, а звертає увагу на результативність в опануванні знаннями та вміннями кожної дитини з урахуванням її індивідуальності; - Учень має право на повторну атестацію з метою підвищення оцінки.

Слайд 3

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів є засобом систематизації та узагальнення знань; воно спонукає школярів до більш ґрунтовного опанування основних положень конкретної теми.

Слайд 4

Тематичне оцінювання може бути ефективним лише в разі виконання вчителем таких умов: Визначити з кожної теми обсяг знань, умінь та навичок, обов'язкових для учнів; Націлити учнів на осмислення й засвоєння суттєвого в матеріалі теми, а не на механічне вивчення теми загалом. Перед початком вивчення чергової теми учні мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення (кількість занять); термінами і формою проведення тематичної атестації; умовами оцінювання. Структурувати завдання для тематичної атестації таким чином, щоб вони сприяли засвоєнню основного матеріалу теми. Результати тематичного оцінювання використовувати для покращення своєї роботи на основі аналізу причин недостатнього рівня підготовленості учнів з окремих тем.

Слайд 5

Застосування на практиці критеріїв оцінювання потребує обов'язкового врахування вікових особливостей учнів та особливостей навчальних курсів. Особливо слід звернути увагу на те, що під час тематичної атестації у 5-х класах треба ширше застосовувати високі бали й уникати низьких. Тематичне опитування доцільно проводити в ігровій формі. Тематична оцінка може виставлятися в тому числі й автоматично на підставі опанування учнями матеріалу теми, її вивчення з урахуванням поточних оцінок.

Слайд 6

Під час складання календарних планів з предметів художньо-естетичного циклу необхідно: Із загальної кількості годин виділити час для проведення тематичної атестації; 2.Якщо програмою передбачається на вивчення теми велика кількість часу (15-20 годин), треба спланувати проведення проміжних тематичних оцінювань. 3.Коли на опанування матеріалу теми передбачено, наприклад 1-2 год, то слід об'єднати схожі теми (до 6-10 год.) і провести загальну тематичну атестацію.

Слайд 7

Рекомендації щодо створення ситуацій успіху учнів під час тематичної атестації на основі індивідуального та диференційованого підходів Якщо учні мають гарні здібності їм необхідно вказати на джерело невдач. Навчальні успіхи школярів незначні та тлі досягнень всього класу. Найкращий шлях у роботі з такими школярами – зняти психологічну домінанту недовір'я, показати їм що вони можуть досягти значно вищих результатів. Потрібні індивідуальні бесіди, „авансування" успіхів. Успіхи школярів скромні: вони нестаранні, мають прогалини у знаннях. Головне педагогічне завдання — зафіксувати у пам'яті школяра емоційний стан успіху. Школярі добре розвинуті, мають стійкий пізнавальний інтерес. Учитель повинен підтримувати дитину в „особистому" відкритті, сформулювати для неї нові завдання.

Слайд 8

Види оцінювання Згідно з нормативно-правовими документами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України основними видами оцінювання є тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Доцільність виставлення поточних оцінок визначається вчителем.

Слайд 9

Тематичне оцінювання Тематичне оцінювання - це визначення навчальних досягнень учнів з певної теми (частини теми, групи тем) або з певного виду навчальної діяльності на основі вимог навчальної програми та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з того чи іншого предмета.

Слайд 10

Семестрове оцінювання Бал за семестр виставляється учням за результатами тематичних оцінювань та навчальної практики, якщо її передбачено навчальним планом. При цьому кожен бал є окремими і враховується лише один раз при виставленні семестрової оцінки.

Слайд 11

Річне оцінювання Річний бал виставляється за результатами І та II семестрів (після їх корегування) та навчальної практики, якщо її передбачено навчальним планом.

Слайд 12

Учні мають право на підвищення річного балу. Для цього за заявою учнів або їх батьків (осіб, які їх замінюють) наказом директора створюється комісія для її проведення, чисельність і склад якої затверджує директор закладу. За результатами повторного оцінювання оформлюється протокол. Річний (скорегований) бал є остаточним балом за рік. Скорегований річний бал виставляється лише учням, які брали участь у повторному річному оцінюванні. ні.

Слайд 13

Презентацію підготувала вчитель музичного мистецтва херсонської гімназії №3 ім.В.Заботіна Скакун Н.А.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Музика