X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Розчини»

Завантажити презентацію

Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Розчини»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Розчини»

Слайд 2

Варіант І 1. Солі — це електроліти… 2. Маса речовини у 200 г розчину з масовою часткою речовини 10 %: а) 20 г; б) 10 г; в) 190 г. 3. Виберіть формули електролітів: а) NaOH; б) MgCl2; в) CO2; г) H2 SO4.

Слайд 3

4. За здатністю проводити електричний струм у розчинах речовини поділяються на типи: а) насичені й ненасичені; б) електроліти й неелектроліти; в) водні й неводні. 5. Установіть відповідність. А. Ba(OH)2 1. Ba2+, 2OH− Б. Na2SO4 2. 2H+, SO42− В. H2SO4 3. 2Na+, SO42−

Слайд 4

6. Процес електролітичної дисоціації: а) оборотний; б) необоротний; в) повільний. 7. Напишіть у йонній формі рівняння взаємодії: а) натрій карбонату та хлоридної кислоти; б) аргентум нітрату й барій хлориду. 8. Підберіть два молекулярні рівняння до йонного рівняння: Н+ + OH− → H2O

Слайд 5

9. Обчисліть масову частку оцтової кислоти в розчині, одержаному в результаті розчинення 150 г кислоти у 200 г води. 10. Обчисліть масу осаду, одержаного в результаті взаємодії розчину купрум (II) хлориду масою 120 г з масовою часткою солі 37,5 % і надлишку розчину натрій гідроксиду.

Слайд 6

Варіант ІІ 1. Основи — це електроліти… 2. Масова частка речовини в розчині, одержаному в результаті розчинення 10 г речовини у 200 г води: а) 25 %; в) 15 %. б) 5 %; 3. Виберіть формули електролітів: а) CuSO4; б) HCl; в) LiOH; г) C.

Слайд 7

4. На розчинність речовин у воді впливає: а) забарвлення розчину; б) природа речовини; в) температура; г) агрегатний стан речовини. 5. Установіть відповідність. А. CaCl2 1. H+, NO3− Б. NaOH 2. Ca2+, 2Cl− В. HNO3 3. Na+, OH−

Слайд 8

6. Сильні електроліти в розчині: а) дисоціюють поетапно; б) дисоціюють повністю; в) не дисоціюють. 7. Напишіть у йонній формі рівняння взаємодії: а) цинк сульфату й натрій гідроксиду; б) натрій карбонату й сульфатної кислоти. 8. Підберіть два молекулярні рівняння до йонного рівняння: Ba2+ + SO24− → BaSO4

Слайд 9

9. Обчисліть масу калій нітрату, яку необхідно розчинити у 120 г води для одержання розчину з масовою часткою речовини 10. Обчисліть об’єм газу (н. у.), що виділиться внаслідок дії надлишку хлоридної кислоти на розчин натрій карбонату масою 400 г з масовою часткою 37,4 %.

Слайд 10

Варіант ІІІ 1. Кислоти — це електроліти… 2. Масова частка речовини в розчині, одержаному в результаті розчинення 20 г речовини в 100 г води: а) 20 %; б) 10 %; в) 17 %. 3. Виберіть формули електролітів: а) S8; б) КCl; в) НВr; г) Al2(SO4)3.

Слайд 11

4. За вмістом розчиненої речовини розчини поділяються на типи: а) насичені й ненасичені; б) істинні й колоїдні; в) концентровані й розведені. 5. Установіть відповідність. А. AgNO3 1. Ca2+, 2OH− Б. H2SO4 2. 2H+, SO42− В. Ca(OH)2 3. Ag+, NO3−

Слайд 12

6. Електролітами є речовини з типами хімічного зв’язку: а) ковалентний полярний, йонний; б) ковалентний неполярний, йонний; в) ковалентний полярний, металічний. 7. Напишіть у йонній формі рівняння взаємодії: а) натрій гідроксиду й нітратної кислоти; б) магній нітрату й калій гідроксиду. 8. Підберіть два молекулярні рівняння до йонного рівняння: Ag+ + Cl− → AgCl

Слайд 13

9. Обчисліть масу цукру й води, необхідних для приготування 180 г розчину з масовою часткою цукру 15 %. 10. Обчисліть масу сульфатної кислоти з масовою часткою 34 %, яку необхідно додати для нейтралізації розчину натрій гідроксиду масою 40 г з масовою часткою лугу 15 %.

Слайд 14

Домашнє завдання Повторити матеріал підручника про хімічні реакції.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Хімія