X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вплив екстракорпоральної холодової інкубації на динаміку СD2-структури у сучасних людей з імунодефіцитами

Завантажити презентацію

Вплив екстракорпоральної холодової інкубації на динаміку СD2-структури у сучасних людей з імунодефіцитами

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вплив екстракорпоральної холодової інкубації на динаміку СD2-структури у людей з імунодефіцитами Макєєвої Людмили Валеріївни

Слайд 2

Актуальність теми Сучасне напруження довкілля техногенними факторами призвело до збільшення частоти патологій, основою яких являються імунопатологічні стани типу імуногенезних дефіцитів, аутоалергій. При цих імупатологічних станах порушується баланс між стимулюючою ланкою лейкоцитів (хелперною) та супресорною ланкою. Тому набувають актуальності лікувально-профілактичні підходи до корекції імунітету. Маються терапевтичні підходи до корекції хелперно-супресорної регуляції лейкоцитів імунної системи. Зараз існують різні методи від переливання крові, її компонентів, аутолейкоцитів (лімфоцитів), аутоплазми до лікарських препаратів типу імуноглобулінів. Одним із методів корекції імунопатологічних станів є холодова інкубація, при якій спостерігається перебудова співвідношення хелперно-супресорної популяції. Однак питання субпопуляційних зсувів даного напряму не вивчене, що й стало предметом нашого дослідження.

Слайд 3

Актуальність теми В якості клітинного маркера субпопуляційних перебудов в крові нами була вибрана CD2-структура, яка є специфічною для Т-лімфоцитів і грає велику роль в лімфо- та імунопоезі. Дана структура легко виявляється методом спонтанного розеткоутворення з ЕБ. Метод розеткоутворення лімфоцитів з еритроцитами барана (ЕБ) заснований на здатності Т-лімфоцитів та натуральних кілерів приєднувати ЕБ. Компліментарність CD2- рецептора лімфоцитів до поверхневого антигену ЕБ зумовлена наявність в останнього gp 42 кД, що являється мімікричним гомологом CD58- структури. Остання, у організмі, є лігандом до CD2 та міститься на всіх ядровмісних клітинах всіх тканин.

Слайд 4

Об’єкт дослідження Впродовж жовтня 2010-квітня 2012 року на базі кафедри імунології та біохімії ЗНУ проводилося дослідження крові 15 людей середнього віку Співвідношення чоловіків і жінок 1:4

Слайд 5

Матеріали і методи дослідження Матеріал дослідження мазки крові, постановлені методом спонтанного розеткоутворення з еритроцитами барана. Статистичний і графічний аналіз даних проводили на ПК з використанням пакету прикладних програм SPSS, версія 20. Визначали відповідність досліджуваних показників критеріям нормального розподілу за допомогою тестів Колмогорова – Смирнова та Шапіро – Уілкса, розраховували показники описової статистики. Про достовірність відмінностей досліджених показників робили висновок за значенням непараметричних критеріїв Уілкоксона. Достовірним вважали відмінності при Р ≤ 0,05.

Слайд 6

Середні показники частоти авідних класів лімфоцитів в культурі клітин на другий день холодової інкубації Примітка. * - показники, що статистично достовірно відрізняються від даних на перший день холодової інкубації (р≤0,05) дні n Статистичний показник 0 3-4 5-7 ≥8 Е-РУК 1 8 Середнє значення 52,69 10,88 15,69 20,69 47,31 Похибка середнього значення 2,22 1,15 1,47 1,54 2,22 Медіана 53,50 11,50 18,00 19,00 46,50 Границі інтерквартильного відрізку (25%, 75%) 40,00; 60,50 7,13; 13,75 9,88; 20,00 13,38; 29,63 39,50; 60,00 Стандартне відхилення 12,88 ± 4,86 3,30 ± 1,25 5,06 ± 1,91 9,27 ± 3,50 12,88 ± 4,86 2 8 Середнє значення 46,69* 13,88 19,44* 25,25* 55,31* Похибка середнього значення 2,73 0,70 0,86 2,01 2,73 Медіана 42,50 13,50 19,50 22,50 49,50 Границі інтерквартильного відрізку (25%, 75%) 31,25; 45,25 10,88; 16,88 15,25; 22,50 12,13; 32,00 47,75; 61,75 Стандартне відхилення 11,57 ± 4,37 3,43 ± 1,30 4,72 ± 1,78 9,91 ± 3,74 11,57 ± 4,37

Слайд 7

Динаміка спонтанної розеткоутворюючої активності лімфоцитів в культурі клітин на 1,2 день холодової інкубації.

Слайд 8

Кореляційний аналіз частоти авідних класів лімфоцитів, кількість Е-РУК яких зростала в культурі клітин на другий день холодової інкубації, із загальною кількістю Е-РУК по дням обстеження ________________________________________________ Примітка. *- показники кореляції достовірні (р≤0,05), ** показники кореляції достовірні (р≤0,01) день Е-РУК 3-4 5-7 ≥8 1 Е-РУК 0,09 ± 0,35 0,86** ± 0,09 0,89** ± 0,07 2 Е-РУК 0,13 ± 0,35 0,73* ± 0,17 0,76* ± 0,15

Слайд 9

Висновки У донорів спостерігалось підвищення кількості Е-РУК в культурі на 8% на другий день холодової інкубації за рахунок зростання середньо- на низькоавідних лімфоцитів на 3,75% та 3% відповідно, тоді як кількість високоавідних лімфоцитів практично не змінилась, що може бути викликане імуномодуляційною активностю Т-хелперів

Слайд 10

Висновки Кореляція Е-РУК в перший день була тісною з високоавідними та середньоавідними лімфоцитами (r = 0,89 ± 0,07, p≤0,01, r = 0,86 ± 0,09, p≤0,01 відповідно). Кореляція Е-РУК з низькоавідними лімфоцитами була слабо позитивною (r = 0,09 ± 0,35). На другий день холодової інкубації достовірна кореляція збереглася для високоавідних та середньоавідних лімфоцитів (r = 0,76 ± 0,15, p≤0,01; r = 0,73 ± 0,17, p≤0,05 відповідно). Кореляція Е-РУК з низькоавідними класами була також слабо позитивною (r = 0,13 ± 0,35).

Слайд 11

Висновки У меншої частини донорів, у яких кількість Е-РУК зростала на другий день холодової інкубації, кореляція Е-РУК в перший день була тісною не тільки з високоавідними , але і середньоавідними лімфоцитами (r = 0,89 ± 0,07, p≤0,01, r = 0,86 ± 0,09, p≤0,01 відповідно). Кореляція Е-РУК з низькоавідними лімфоцитами була майже відсутньою (r = 0,09 ± 0,35). На другий день холодової інкубації висока достовірна кореляція збереглася для високоавідних та середньоавідних лімфоцитів (r = 0,76 ± 0,15, p≤0,01; r = 0,73 ± 0,17, p≤0,05 відповідно). Кореляція Е-РУК з низькоавідними класами, як і в перший день була відсутньою (r = 0,13 ± 0,35). Отже, підвищення розетко утворюючих лімфоцитів відбувається в невеликій частині низькоавідних лімфоцитів та більшій частині середньо- та високоавідних лімфоцитів, що можливо, відбувається за рахунок модуляції хелперно-супресорних взаємодій.

Слайд 12

Висновки Модуляцію співвідношення CD2 – авідних класів лімфоцитів треба враховувати в лабораторній імунології та в гематології та терапії імунопатологічних станів: імунодефіцитів, алергій і аутоалергій.

Слайд 13

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина