X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Виробнича медицина (медицина охорони праці) в недержавному медичному страхуванні в Польщі – економічні дилеми та можливості розвитку

Завантажити презентацію

Виробнича медицина (медицина охорони праці) в недержавному медичному страхуванні в Польщі – економічні дилеми та можливості розвитку

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Medycyna pracy w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Polsce - ekonomiczne dylematy i możliwości Виробнича медицина (медицина охорони праці) в недержавному медичному страхуванні в Польщі – економічні дилеми та можливості Izabela Rydlewska-Liszkowska Pracownia Ekonomiki Zdrowia Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytet Medyczny w Łodzi International Conference „Successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries” Kiev 2011 Ізабелла Ридлевська- Лішковська Інститут економіки здоров”я Кафедра політики охорони здоров”я Медичний університет м. Лодзь

Слайд 2

Działalność służby medycyny pracy (SMP) Діяльність служби виробничої медицини badania profilaktyczne orzekanie o zdolności do wykonywania pracy w określonych warunkach inne zadania z zakresu opieki profilaktycznej lecznicza/zawodowa rehabilitacja pierwsza pomoc medyczna konsultacje, badania diagnostyczne szczepienia programy promocji zdrowia analiza stanu zdrowia i prowadzenie sprawozdawczości gromadzenie informacji o narażeniu zawodowym nadzór, kontrola i konsultacje prowadzone przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy International Conference „Successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries” Kiev 2011 - профілактичні дослідження - висновки про здатність виконувати роботи в певних умовах - інші завдання в галузі профілактичного нагляду (опікування) - лікувальна/професійна реабілітація - перша медична допомога - консультації та діагностичні дослідження - щеплення - програми підтримки здоров”я - аналіз стану здоров”я та ведення звітності - нагромадження інформації про професійні загрози - нагляд, контроль і консультації, які здійснюються обласними центрами виробничої медицини

Слайд 3

Skutki złych warunków pracy (2010 r.) Наслідки поганих (невідповідних) умов праці (2010 р.) International Conference „Successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries” Kiev 2011 Втрати унаслідок поганих (невідповідних) умов праці

Слайд 4

Organizacja Організація Strona podażowa instytuty naukowe, uniwersytety – jednostki medycyny pracy wojewódzkie ośrodki medycyny pracy - 20 jednostek jednostki podstawowe medycyny pracy – 7029 jednostek Strona popytowa przedsiębiorstwa – 3,8 mln (97% należy do sektora prywatnego) samozatrudniający się – 3 mln indywidualni rolnicy i ich rodziny jako współpracownicy – 2,6 mln gospodarstw Struktura jednostek podstawowych wg form własności Структура основних відділів виробничої медицини Jednostki prywatne Приватні Praktyki Indywidualne Практикуючі індивідуально Jednostki Publiczne Публічні одиниці Grupowe praktyki Lekarskie Групові лікарські Пропозиція - наукові інститути, університети – підрозділи виробничої медицини - обласні центри вир. медицини – 20 - основні (регіональні) відділи виробничої медицини- 7029 одиниць Попит підприємства – 3,8 млн. (97% - приватні) самозайняте населення – 3 млн.чол. індивідуальні фермери та члени їх родин як співробітники – 2,6 млн. господарств

Слайд 5

Finansowanie Фінансування Źródła finansowania medycyny pracy : Джерела фінансування виробничої медицини: Budżet państwa (poziom makro) Державний бюджет (макрорівень) Samorządy lokalne (poziom regionalny) Органи місцевого самоврядування Pracodawcy (poziom regionalny i podstawowy) Роботодавці (регіон. та місцевий рівень) Opłaty indywidualne (poziom podstawowy) Індивідуальна оплата (низова ланка) Źródła finansowania medycyny pracy - poziom województwa (%): Джерела фінансування виробничої медицини на рівні області (%): International Conference „Successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries” Kiev 2011 Samorządy Lokalne Місцеве самовряд. Firmy Фірми Opłaty indywid Індивід. оплата Podst. jednostki smp Базові один смп Spzoz Самоврядні заклади охорон. здоров. Nzoz Ubezp. zdrowot. Медичн. страхув Ubezp. Społ. Соціал. страх. Inne інші 2009 11,8-100 0- 62 0-20 0-12 0- 0,8 0- 0,9 0-77 0- 4,6 0- 8,7

Слайд 6

MP w dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych Виробнича медицина в додатковому медичному страхуванні Medycyna pracy jako produkt dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych (w rozumieniu Ustawy o służbie medycyny pracy) Wysokość składek ubezpieczeniowych ustalana oddzielnie dla świadczeń z zakresu medycyny pracy Dualizm kontraktowania badań profilaktycznych Pracodawcy uprawnieni do wyboru dostawcy świadczeń albo ubezpieczyciela International Conference „Successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries” Kiev 2011 Виробнича медицина як продукт в додатковому медичному страхуванні (згідно закону “Про службу виробничої медицини”). Величина страхових платежів для виробничої медицини встановлюється окремо. Подвійність укладення контрактів з профілактичних оглядів (досліджень). Роботодавець має право вибору надавача послуг або страховика.

Слайд 7

Dylematy i możliwości Дилеми та можливості MP jako produkt ubezpieczeniowy = wierzchołek góry lodowej Zakres produktu ubezpieczeniowego Relacje między finansowaniem a strukturą organizacyjną, działalnością i nadzorem w medycynie pracy Statystyczne uwarunkowania analizy ekonomicznej świadczeń medycyny pracy International Conference „Successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries” Kiev 2011 Виробнича медицина як страховий продукт = вершина айсберга Обсяг страхового продукту Зв’язок між фінансуванням і організаційною структурою, діяльністю і наглядом за виробничою медициною Статистичне обумовлення економічного аналізу послуг виробничої медицини

Слайд 8

Dylematy i możliwości Дилеми та можливості MP jako produkt kontraktowany poza systemem ubezpieczeń zdrowotnych (Ustawa o służbie medycyny pracy) MP jako produktu ubezpieczeniowego - MP to nie tylko badania profilaktyczne!!! Finansowanie MP uzależnione od zakresu odpowiedzialności jednostek regionalnych i podstawowych Wizytacje lekarzy w miejscu pracy; kto poniesie koszty? International Conference „Successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries” Kiev 2011 Виробнича медицина як продукт, послуги з якого надаються поза системою медичного страхування (закон “Про службу виробничої медицини”) Виробнича медицина як страховий продукт – виробнича медицина це не тільки профілактичні огляди!!! Фінансування виробничої медицини залежить від обсягу відповідальності регіональних та низових ланок. Лікарські перевірки на виробництві: хто повинен їх оплачувати?

Слайд 9

Dylematy i możliwości Дилеми та можливості Relacje między Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) a jednostkami służby medycyny pracy Pracodawcy etc. uprawnieni do zawierania kontraktów z jednostkami podstawowymi służby medycyny pracy (Ustawa o służbie medycyny pracy) International Conference „Successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries” Kiev 2011 З Зв’язки між Національним фондом здоров’я та відділами служби виробничої медицини. Роботодавці та ін. мають право укладати договори з низовими ланками служби виробничої дисципліни (закон “Про службу виробничої медицини”).

Слайд 10

Dylematy i możliwości Дилеми та можливості Rola instytucji nadzorującej MP Pracownik może być ubezpieczony w kilku instytucjach ubezpieczenia dodatkowego – kto koordynuje? Służba medycyny pracy posiada informację o stanie zdrowia pracowników; jaka rola instytucji ubezpieczeniowych ? Wymiana informacji między jednostkami podstawowymi służby medycyny pracy a pracodawcami nie stanowi przedmiotu nowej regulacji prawnej International Conference „Successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries” Kiev 2011 Роль органу нагляду за виробничою медициною Працівник може бути застрахованим в кількох інститутах, які здійснюють додаткове страхування – хто повинен це координувати? Служба виробничої медицини володіє інформацією про стан здоров”я працівників: яка роль страхових інститутів? Обмін інформацією між низовими ланками служби виробничої медицини і роботодавцями не регулюється новим законом.

Слайд 11

Dylematy i możliwości Дилеми та можливості Wiodąca rola instytucji ubezpieczeniowych (przepisy podatkowe) Wprowadzenie „trzeciej strony” w kontraktowaniu świadczeń MP może mieć wpływ na koszty pracy Niejasna rola „trzeciej strony” w relacjach z pracodawcami w zakresie wyboru różnych form działań profilaktycznych International Conference „Successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries” Kiev 2011 Провідна роль страхових інститутів (податкове законодавство) Використання “третьої сторони” при укладенні договорів на послуги виробничої медицини може впливати на собівартість продукції Неясна роль “третьої сторони” у зв’язках з роботодавцями при виборі різних форм профілактичних дій

Слайд 12

Dylematy i możliwości Дилеми та можливості „Ubezpieczenie wypadkowe” a ubezpieczenie dodatkowe w zakresie medycyny pracy – problem wzajemnych relacji Społeczny podział kosztów (Internalizacja kosztów) Stworzenie instytucji nadzorującej skuteczność działań profilaktycznych w relacji do zakresu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Budowa systemu bodźców ekonomicznych International Conference „Successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries” Kiev 2011 Страхування від наслідків нещасних випадків та додаткові страхування в галузі виробничої медицини – проблема взаємних зв’язків. Суспільний розподіл коштів (інтерналізація коштів). Створення органу, який би наглядав за результативністю профілактичних дій у зв’язку з нещасними випадками на виробництві та професійними хворобами. Побудова системи економічних стимулів.

Слайд 13

Dziękuję za uwagę Дякую за увагу E-mail: izabela.rydlewska-liszkowska@umed.lodz.pl International Conference „Successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries” Kiev 2011

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина