X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Управління якістю роботи медичних сестер терапевтичних відділень

Завантажити презентацію

Управління якістю роботи медичних сестер терапевтичних відділень

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Управління якістю роботи медичних сестер терапевтичних відділень Наталія Галапац – головний спеціаліст ГУОЗ ЛОДА з медсестринства, заступник головного лікаря Жовківської ЦРЛ з медсестринства

Слайд 2

Фактори пріоритетності впливу медичних сестер

Слайд 3

Медичні сестри (фельдшери, акушерки) значно більше часу проводять в контакті з пацієнтами та членами їх сімей.

Слайд 4

Значення медсестер у лікуванні пацієнтів Медичні сестри завершують цикл лікування хворого. Вони є провідниками інформації між лікарем і пацієнтом та основними ланками у ланцюжку, що забезпечує виконання призначень лікарів та опіки над пацієнтом. Середній та молодший медичний персонал бере на себе виконавчу роль у лікарні. Основні процеси в клініці – госпіталізація, транспортування хворих, підготовка їх до маніпуляцій, моніторинг стану пацієнта, виконання призначень лікарів – реалізують медичні сестри.

Слайд 5

Медсестра – це унікальна, суспільно-активна особистість, котра удосконалює свої професійні, психологічні якості з метою забезпечення оптимального догляду за пацієнтом.

Слайд 6

Наказ МОЗ України від 24.02.2010 р. № 163 “ Про управління якістю медичної допомоги ” Якість медичної допомоги - це належне (відповідно до стандартів, клінічних протоколів) проведення всіх заходів, які є безпечними, раціональними, прийнятними з точки зору коштів, що використовуються в даному суспільстві, впливають на смертність, захворюваність, інвалідність.

Слайд 7

Наказ МОЗ України від 20.07.2011р. № 427 “ Про затвердження Єдиного термінологічного словника (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги ” Акредитація – офіційне визнання статусу закладу охорони здоров’я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям і гарантії високої якості професійної діяльності Безперервне покращення якості – управлінська діяльність по безперервному вивченню та удосконаленню процесів надання медичної допомоги з метою задоволення потреб пацієнтів і інших споживачів

Слайд 8

Наказ МОЗ України від 20.07.2011р. № 427 “ Про затвердження Єдиного термінологічного словника (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги ” Забезпечення якості – складова частина управління якістю, зосереджена на створенні впевненості в тому, що вимоги до якості буде виконано Загальне управління якістю – стиль менеджменту, заснований на участі всіх членів організації у поліпшенні якості процесів, продукції, послуг і корпоративної культури

Слайд 9

Мета контролю якості медичної допомоги забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості шляхом оптимального використання кадрових і матеріально-технічних ресурсів охорони здоров’я, застосування досконалих медичних технологій.

Слайд 10

Управління та оцінка якості роботи медсестер Львівської області Тимчасові стандарти роботи медичних сестер ЛПУ Львівської області. Затверджено наказом ГУОЗ ЛОДА № №389 від 05.06.2007 року «Про затвердження Тимчасових Стандартів роботи медсестер Львівської області». Збірник стандартів і технологій по інфекційній безпеці, інфекційному контролю для медичних сестер (фельдшерів, акушерок) лікувально-профілактичних установ Львівської області. Затверджено наказом ГУОЗ ЛОДА № №221 та наказом Головного державного санітарного лікаря Львівської області № 21-ВО від 01.04.2008 року «Про затвердження Збірника стандартів і технологій по інфекційній безпеці, інфекційному контролю для медичних сестер (фельдшерів, акушерок) лікувально-профілактичних установ Львівської області». Тимчасові стандарти роботи медичних сестер загальної практики-сімейної медицини ЛПЗ Львівської області. Затверджено наказом ГУОЗ ЛОДА № 189 від 23.03.2009 року «Про затвердження Тимчасових Стандартів роботи медичних сестер загальної практики-сімейної медицини ЛПЗ Львівської області».

Слайд 11

Управління та оцінка якості роботи медсестер Львівської області Дані тимчасові стандарти медсестринської діяльності це спроба на основі доказової медицини використовувати світовий досвід та враховуючи особливості охорони здоров'я України створити можливість оцінювати і контролювати якість роботи медичної сестри, встановити якісний стандарт згідно з яким мають надаватись медичні послуги – що удосконалить діяльність медичних сестер в системі охорони здоров'я .

Слайд 12

Нові технології в охороні здоров'я; Нові методи діагностики і лікування; Зростаючі вимоги до рівня медсестринської опіки Вимагають високого ступеня компетентності і кваліфікації медичної сестри

Слайд 13

10 основних показників оцінки якості роботи медичних сестер Львівської області Рівень теоретичної та практичної підготовки, який повинен контролюватися на базі тестування персоналу не рідше 1-го разу на рік по результатах систематичних занять по підвищенню кваліфікації у відділенні, лікарні і на базі кваліфікаційних вимог, згідно стандартів. 5 балів Дотримання та виконання стандартів ведення медичної документації, обладнання поста. 4 бали Правильність обліку, зберігання лікарських препаратів і технології їх роздавання пацієнтам. 5 балів Виконання технологій догляду за хворими. 5 балів Дотримання технології виконання маніпуляцій і процедур. 6 балів

Слайд 14

10 основних показників оцінки якості роботи медичних сестер Львівської області Своєчасність виконання лікарських назначень. 6 балів Дотримання технології по забору і доставці біопроб для клінічних досліджень. 5 балів Дотримання вимог санепідрежиму. 7 балів Дотримання технологій по підготовці пацієнтів до різних видів обстежень. 4 бали Дотримання деонтологічних принципів (скарги пацієнтів про медсестру). 3 бали Всього 50 балів

Слайд 15

П. Бейлін: «Сестру я визначаю по тому, який у неї халат,—чистий, випрасуваний, накрохмалений, застібнутий на всі ґудзики, значить, такій медичній сестрі можна довіритись. Значить пишається своєю професією, халат одягає, як казкова королева мантію»

Слайд 16

Так! Ні!

Слайд 17

Риси медичної сестри: моральні риси – стриманість, терпіння, ввічливість, привітність, чесність, ніжність, ласкавість, співчуття і почуття власної гідності; естетичні риси – скромність, простота, акуратність, уміння створити затишну атмосферу; інтелектуальні риси – професійна ерудиція, спостережливість, вміння логічно мислити.

Слайд 18

Три параметри оцінки якості роботи медичних сестер 1.Виконання сестринського процесу повністю відповідає нормативам, закладеним у збірнику технологій стандартів. Виставляється максимальне число балів. 2.Виконання сестринського процесу не повністю відповідає нормативам технології і стандартів. Виставляється 50% від максимального числа балів. 3.Виконання сестринського процесу не відповідає нормативам технології і стандартів. Виставляється 0 балів. За результатами контролю оцінка виставляється в контрольну карту медичної сестри, або в спеціальний журнал обліку рівня якості роботи медичної сестри.

Слайд 19

Роль старшої медсестри в організації роботи медсестринської служби - Важливий аспект у створенні чіткої системи управління якістю роботи медсестринської служби у відділенні

Слайд 20

Основні питання управління якістю роботи медичних сестер 1. Аспекти лідерства 2. Морально-психологічний клімат в колективі 3.Типи поведінки керівника 4.Управлінську роль керівника 5. Організацію управлінської праці: планування роботи; організація службових нарад; управлінська інформація; комунікації; значення документів в управлінні; 6. Функції управління: управлінські рішення; облік; контроль

Слайд 21

Cучасна медична сестра: Висококваліфікова- ний спеціаліст, професіонал, людина з широким світоглядом, що добре орієнтується не тільки в своїй професії, але і в проблемах охорони здоров’я та соціальній сфері в цілому.

Слайд 22

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина