X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Терниста/важка дорога реформ медичних страхувань в Польщі в 1997-2011 роках

Завантажити презентацію

Терниста/важка дорога реформ медичних страхувань в Польщі в 1997-2011 роках

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Trudna droga ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w latach 1997-2011 Терниста/важка дорога медичних страхувань в Польщі в 1997-2011 роках Jakub Gierczyński, MD, MBA (KIU, Poland) Якуб Герчинський MD, MBA (Вітчизняний інститут страхування, Польща) International Conference on The successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries – looking for the right way Kiev, 3-4 November 2011

Слайд 2

Którą drogę wybrać? Котру з доріг обрати?

Слайд 3

Jak i kiedy dokonać wyboru? Як і коли здійснити вибір?

Слайд 4

Wydatki na zdrowie w Polsce Видатки на охорону здоров’я в Польщі źródło MZ, NFZ, PIU, GUS * Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński Gotowość Polaków (%) do ponoszenia dodatkowych wydatków na zdrowie Готовність поляків здійснювати додаткові видання на охорону здоров’я Усі видатки разом Державні видатки Недержавні видатки Проти дод. плати За дод. плату

Слайд 5

Najkrócej Найбільш коротко Prywatne wydatki na opiekę medyczna stanowią około 33%, Prywatne abonamenty około 1 %, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne około 0,1 % wszystkich środków przeznaczanych w Polsce na zdrowie. Недержавні (приватні) видатки на охорону здоров’я становлять близько 33%. Приватні абонементи – близько 1%. Недержавні (приватні) медичні страхування становлять близько 0,1% усіх коштів, призначених в Польщі на охорону здоров’я. Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński

Слайд 6

Historia i perspektywy reformy systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Історія та перспективи реформи системи додаткових медичних страхувань в Польщі 2003 2005 2006 2007 2008 2009 03.2011 10.2011 2012 Pilotaż? * Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński Проект Гауснера Проект Реліги Проект ПРО Проект ПСП Білий щит Парламентські вибори Закон про кошик послуг: дуже широкий кошик гарантованих послуг; вузький негативний кошик (пластична хірургія, щеплення, імплантанти) III проект Копач Пілотне запровадження?

Слайд 7

2003; Projekt Hausnera 2003 – проект Гауснера Prace Międzyresortowego Zespołu ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych pod przewodnictwem wicepremiera Jerzego Hausnera. Propozycja wdrożenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, które miałyby charakter suplementarno-komplementarny do obowiązkowych ubezpieczeń. Propozycja rozwiązań została ostatecznie zaproponowana w końcu 2003 r., ale prace nad nią się zatrzymały. * Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński Розроблений міжгалузевим колективом з медичних страхувань під керівництвом віце-прем’єра Єжи Гауснера. Пропонувалось запровадити додаткове медичне страхування, котре повинно було мати додатково-доповнюючий характер до діючих обов’язкових страхувань. Вирішення проблем було запропоноване наприкінці 2003 року, але роботи над проектом затримались. Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński

Слайд 8

2005-2007: Projekt Religi 2005-2007: Проект Реліги Ministerstwie Zdrowia proponowało wielofilarowy model ubezpieczeń. W modelu tym podstawą pierwszego filara miał być system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ramach systemu NFZ. W ramach drugiego filara wyodrębnione podmioty miały oferować prywatne równoległe ubezpieczenia zdrowotne, których zakres będzie odpowiadał zakresowi świadczeń udzielanych w systemie publicznym przy jednoczesnym podniesieniu standardów tych usług. System drugo filarowy byłby regulowany przez państwo. Składka na ‘drugi filar’ byłaby opłacana na zasadzie solidaryzmu, z uwzględnieniem systemu community rating. Koszty świadczeń finansowanych w ramach drugiego filaru byłyby częściowo refundowane zakładom ubezpieczeń przez NFZ. Natomiast trzeci filar miał obejmować prywatne suplementarne ubezpieczenia zdrowotne, oferowane przez prywatnych ubezpieczycieli * Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński МОЗ запропонувало багатоланкову модель страхувань. Першою з них повинна була бути діюча схема загального страхування в рамках НФЗ. В рамках другої ланки окремі суб’єкти могли пропонувати паралельні медичні страхування, обсяг котрих мав відповідати обсягові медичних послуг в системі загального страхування при значному підвищенні їх якості. Ця ланка регулювалася б державою. Платіж для неї мав би визначатися як середній для групи застрахованих осіб в певній страховій компанії. Частина виплат страховиків мала би частково компенсуватися з Нац. Фонду здор. Натомість третя ланка повинна була охоплювати недержавні додаткові медичні страхування, які повинні пропонувати приватні страхові компанії. Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński

Слайд 9

Grudzień,2007; Projekt RPO Грудень 2007: Проект RPO Zespół proponował system trójfilarowy, w którym dotychczasowa składka obowiązkowa podzielona byłaby pomiędzy płatnika (płatników) publicznego oraz płatników prywatnych. I filar obejmowałby świadczenia gwarantowane otrzymywane w ramach płaconej składki na zdrowotne ubezpieczenie obowiązków. Składka przekazywana do I filara wynosiłaby 7,75% wynagrodzenia. II filar świadczenia spoza zakresu świadczeń gwarantowanych w ramach składki obowiązkowej, finansowane bezpośrednio lub z ubezpieczenia dodatkowego. Druga część składki obowiązkowej byłaby opłacana w wysokości uzależnionej od kondycji zdrowotnej ubezpieczonego. W ramach tego filara byłoby finansowane leczenie schorzeń, których wystąpienie może wynikać z postępowania osoby ubezpieczonej. Trzeci filar miałby charakter dobrowolny i obejmował suplementarne ubezpieczenia zdrowotne. W ramach tego filara byłyby finansowane procedury, które ze względu na niską efektywność kosztową zostałyby wyłączone z finansowania w ramach systemu obowiązkowego. Projekt zakładał wprowadzenie dodatkowych, komercyjnych ubezpieczeń gwarantujących dostęp do szerszego zakresu świadczeń, a nie omijanie kolejki, podnoszenie standardu pobytowego lub wybór lekarza. Planowana była konkurencja między płatnikami, publicznymi i prywatnymi, w obszarze świadczeń zawartych w koszyku świadczeń gwarantowanych – I filar i dodatkowych – II filar. Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński Автори запропонували теж триланкову вистему, в котрій існуючий платіж на обов”язкове страхування мав би розподілятися серед державних та недержавних платників медичних послуг. Першу ланку повинні були становити гарантовані послуги, отримувані на підставі сплачуваного платежу на обов’язкове медичне страхування. Тариф повинен становити 7.75% від суми зарплати. В другій ланці послуги надаються понад гарантовані обсяги теж в рамках обов’язкового платежу, за рахунок якого вони фінансуються безпосередньо або через додаткове страхування. Величина цього платежу повинна встановлюватись залежно від стану здоров’я застрахованого. В цій ланці мало б фінансуватись лікування хвороб, які можуть виникати з дій застрахованої особи. Третя ланка повинна була мати добровільний характер і охоплювати додаткові медичні страхування. В її межах мали б фінансуватись лікувальні процедури, вартість яких унаслідок значної вартості виключаються з обов’язкової системи. Проект передбачав запровадження додаткових комерційних страхувань, які гарантують доступ до широкого набору послуг, а не обминання черг для їх отримання, підвищення стандартів лікування або вибір лікаря. Планувався розвиток конкуренції між державними і приватниками платниками внесків на медичне страхування: як для надання послуг в межах гарантованого кошика в першій ланці, так для надання додаткових послуг в другій ланці. Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński

Слайд 10

Styczeń,2008: I Projekt Kopacz Січень 2008 I Проект Копач Projekt systemu 3-filarowego 1 filar- obowiązkowe ubezpieczenie w NFZ 2 filar- dobrowolne, suplementarne ubezpieczenie zdrowotne (lepszy standard usług) –dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, w ramach, którego zakład ubezpieczeń zapewnia ubezpieczonemu dostęp do gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej, z których korzystania ubezpieczony zrzekł się na zasadach określonych w ustawie; 3 filar- dobrowolne, komplementarne ubezpieczenie zdrowotne (pokrycie tego, co nie jest gwarantowane przez państwo w koszyku świadczeń) Powstanie wielu płatników ale pod kontrolą UNUZ Ulga podatkowa dla wykupującego polisy dodatkowe + dopłata do polisy przez pracodawcę Zawetowana przez Prezydenta L. Kaczyńskiego w listopadzie,2008 (podział pacjentów na lepszych i gorszych) * Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński Проект триланкової системи. 1 ланка – обов’язкове страхування через НФЗ; 2 ланка – добровільне медичне страхування (вищий стандарт послуг), це додаткове страхування, при котрому страхова компанія забезпечує застрахованій особі доступ до тих гарантованих послуг з охорони здоров’я, від використання котрих застрахований відмовився на принципах, викладених в законі; 3 ланка – добровільне доповнююче медичне страхування для отримання тих послуг, які не гарантуються державою в межах кошика послуг. Появиться багато платників страхових внесків, котрих буде контролювати UNUZ. Для осіб, котрі купуватимуть додаткові поліси, передбачаються податкові пільги, може доплачувати роботодавець. Унаслідок поділу пацієнтів на кращих і гірших президент Польщі Л.Качинський ветував закон. Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński

Слайд 11

Luty 2008: Projekt PIU Лютий 2008: проект ПІУ(Польської страхової палати) Zaproponowano wprowadzenie alternatywnego systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, który składałby się z dwóch elementów: Stawki kapitacyjnej pochodzącej ze składki powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego Składki dodatkowej płaconej przez ubezpieczonego lub jego pracodawcę Osoby, które zdecydowałyby się na ubezpieczenie prywatne opłacane za siebie i swoją rodzinę, miałyby do wyboru szereg opcji ubezpieczeń dodatkowych oferowanych przez wybrany przez siebie prywatny fundusz zdrowia (PFZ), poczynając od ubezpieczenia w standardzie podstawowym (w zakresie nie mniejszym, niż w systemie publicznym), aż po standard najwyższy umożliwiający np. konsultacje i leczenie za granicą, w zależności od swoich potrzeb, preferencji i możliwości. Polska Izba Ubezpieczeń zaproponowała wprowadzenie takich zmian systemowych, które pozwoliłyby na konkurencję pomiędzy płatnikami za świadczenia zdrowotne. Tak wytworzona konkurencja na poziomie płatników, doprowadziłaby do podniesienia efektywności systemu. Kontrolę nad systemem miał pełnić niezależny UNUZ. * Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński Запропоноване запровадження системи недержавних медичних страхувань з двох елементів: - капітаційної ставки, джерелом котрої є платіж із діючого загальнообов’язкового медичного страхування; - додаткового платежу, котрий сплачується застрахованим або роботодавцем. Особи, які вирішили б купити недержавне страхування для себе і родини, мали б низку страхових додаткових опцій, пропонованих одним з приватних фондів здоров’я (ПФЗ), розпочинаючи від базових стандартів (в обсягах, не менших ніж в державній системі), до найвищих стандартів, які дають можливість консультацій і лікування за границею залежно від потреб, преференцій та можливостей. Польська страхова палата запропонувала запровадження таких системних змін, котрі розвивають конкуренцію між платниками за медичні послуги. Конкуренція, розвинута на рівні платників, приведе до підвищення ефективності системи. Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński

Слайд 12

2011: II Projekt Min.Kopacz 2011: II проект M.Копач MZ planuje: Dwa rodzaje dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych: - suplementarne (krótszy czas oczekiwania na świadczenia, które są obecnie gwarantowane) i - komplementarne (mają umożliwić dostęp do świadczeń, które nie są finansowane przez państwo), Konkurencję pomiędzy płatnikami (publiczni i prywatni) w zarządzaniu składką zdrowotną, Składka zdrowotna ma być stopniowo podwyższana (z obecnych 9% do 12%), Szpitale publiczne będą mogły kontraktować usługi z prywatnymi ubezpieczycielami, Kluczowe problemy to: - przekazywanie danych osobowych ubezpieczonych prywatnym towarzystwom, - zjawisko omijania kolejki do operacji, - zasady podziału populacji pomiędzy publicznego i prywatnych płatników, - ulga podatkowa na polisę dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (brak zgody Ministra Finansów) Projekt czeka na wdrożenie (prawdopodobny pilotaż w 2012) Міністерство здоров’я планує два різновиди додаткових медичних страхувань: доповнюючі (коротке очікування на послугу, котра зараз гарантується) і ті, що поповнюють комплектність послуг (повинні дати доступ до послуг, котрі зараз державою не фінансуються). Розвиток конкуренції між фізичними і юридичними особами в управлінні платежами на медичне страхування. Підвищення платежу з медичного страхування від теперішніх 9% до 12%. Державні лікарні зможуть укладати договори з недержавними страховиками. Ключові проблеми: передача особових даних страховим компаніям, явище обминання черги на операцію, принципи поділу населення між державним і недержавними платниками, податкові пільги. Проект очікує на запровадження. Пілотне запровадження правдоподібно у 2012 році. Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński

Слайд 13

Projekty reform ubezpieczeń zdrowotnych 2003-2011 Проекти реформ медичних страхувань 2003-2011 Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński Projekt Hausner 2003 Religa 2007 RPO 2007 I Kopacz 2008 PIU 2008 II Kopacz 2011 Demonopolizacja NFZ Демонополізація НФЗ - - + + + + Ulga podatkowa Податкові пільги - - + + + + Obowiązkowe ubezpieczenie powszechne Загальнообов. страх + + + + +/- + Ubezpieczenie substytucyjne Додаткове страхування - - - - -/+ - Ubezpieczenia suplementarno-komplementarne Додатково- доповнююче страхування + + + + + + Nadzór Ministra Zdrowia Нагляд МОЗ + + + + - + Pilotaż Управління - - - - - + Finansowanie zakupu polis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) Купівля полісів за кошти фонду соцзаходів - - - - - + Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński

Слайд 14

W Polsce debata publiczna o wprowadzeniu dodatkowych ubezpieczeń toczy się od ponad 10 lat. Żaden z wielu dotychczasowych projektów nie został wdrożony. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne traktuje się jako panaceum na wiele obecnych problemów systemu ochrony zdrowia jednocześnie jako podział obywateli na lepszych i gorszych. Wobec oczekiwań społecznych i populizmu polityków w Polsce oraz tendencji obserwowanych w Unii Europejskiej, tj. poszerzania zakresu solidaryzmu społecznego, nie wydaje się możliwy w najbliższej perspektywie rozwój w Polsce ubezpieczeń zastępczych (alternatywnych) Podsumowanie (1) Підсумок (1) * Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński Публічні дебати про запровадження в Польщі додаткових медичних страхувань тривають 10 років. Жоден з багатьох проектів не був запроваджений. Додаткові медичні страхування розглядаються як панацея щодо багатьох сучасних проблем охорони здоров’я і одночасно як поділ громадян на кращих і гірших. Незважаючи на суспільні очікування і поширення в Євросоюзі тенденцій збільшення суспільного солідаризму, і з врахованням популізму польських політиків не видається можливим розвиток додаткових страхувань в Польщі. Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński

Слайд 15

Podsumowanie (2) Підсумок (2) Demonopolizacja płatnika i dopuszczenie innych instytucji finansowych do zarządzania obowiązkową składką zdrowotną powinno rozwinąć nowy system ochrony zdrowia (oparty na wolnym wyborze lekarza, szpitala oraz ubezpieczyciela przez obywatela) Wobec pogarszającej się dostępności do usług sektora publicznego w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się rozwój ubezpieczeń quasi suplementarnych (prywatne abonamenty i ubezpieczenia). Brak szerokiego negatywnego koszyka usług gwarantowanych ogranicza możliwość oferowania ubezpieczeń komplementarnych * Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński Демонополізація платника і допуск інших фінансових інститутів до управління обов’язковими платежами з медичного страхування повинні розвинути нову систему охорони здоров’я, що повинна базуватися на вільному виборі людиною лікаря, лікарні і страховика У зв’язку з погіршенням доступності до медичних послуг державного сектора в Польщі протягом останніх років спостерігається розвиток псевдодоповнюючих страхувань (приватні абонементи і страхування). Відсутність широкого негативного кошика гарантованих послуг обмежує можливість пропозиції додаткових страхувань. Doradztwo i Ekspertyzy Jakub Gierczyński

Слайд 16

Dziękuję- Cпасибі

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина