X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Предмет медичного та фармацевтичного товарознавства Класифікація та кодування товарів

Завантажити презентацію

Предмет медичного та фармацевтичного товарознавства Класифікація та кодування товарів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Предмет медичного та фармацевтичного товарознавства Класифікація та кодування товарів

Слайд 2

Товар – це продукт праці, зроблений для обміну шляхом купівлі - продажу з метою задоволення потреб споживача. Товарознавство - це наукова дисципліна, яка вивчає споживчі вартості товарів і дає сукупність знань про товар як предмет торгівлі, про його якість і споживче значення. Ця дисципліна вивчає також класифікацію, кодування, стандартизацію товарів, фактори, які впливають на товар в процесі його зберігання, транспортування, експлуатації та реалізації.

Слайд 3

Принципи товарознавства Безпека – принцип, який полягає у відсутності недопустимого ризику, пов’язаного з можливістю нанесення товаром шкоди життю, здоров’ю і майну. Ефективність – принцип, який полягає у досягненні найбільш оптимального результату в процесі виробництва, зберігання, реалізації і споживанні товарів. Сумісність – принцип, який визначається придатністю товарів для сумісного використання. Взаємозамінність – принцип, який визначається придатністю товару використовуватися замість іншого товару з метою виконання одних і тих же функцій. Систематизація – принцип, який полягає у встановленні певної послідовності однорідних, взаємно пов’язаних товарів.

Слайд 4

Медичне товарознавство – дисципліна, що вивчає функціональні властивості медичних товарів (реалізуються через об’єднання “Медтехніка” і “Оптика”) в залежності від вихідного матеріалу, конструкції, технології виробництва та умов їх зберігання. Фармацевтичне товарознавство – дисципліна, яка вивчає споживчу вартість фармацевтичних товарів, товарозвітні операції, пов’язані з рухом товарів в аптечній мережі, а також фактори, що впливають на якість товарів та організацію їх зберігання.

Слайд 5

Завдання медичного та фармацевтичного товарознавства До завдань з управління асортиментом товарів відносяться: Дослідження й оцінка сучасного асортименту за споживчою вартістю. Розробка оптимальної класифікації товарів за ознаками, що враховують їх призначення і властивості з врахуванням факторів, що впливають на зберігання якості товарів. Прогнозування асортименту окремих груп товарів, виходячи з потреби в них для забезпечення лікувального процесу. Розробка необхідного й оптимального асортименту товарів для різних груп споживачів. Завдання щодо зберігання й управління якістю товарів включають: Дослідження чинників, що створюють і формують якість товарів, умови їх зберігання. Розробку показників якості товарів і відповідної НТД. Участь в удосконаленні методів випробувань і критеріїв оцінки рівня якості товарів. Організацію заходів, що забезпечують зберігання якості товарів у процесі їх руху.

Слайд 6

Класифікація – розподіл численних об’єктів (предметів, явищ) на класи, групи й інші підрозділи в залежності від загальних ознак. Розрізняють вищі, середні й нижчі категорії класифікації. Вищі категорії позначають термінами “розділ”, “підрозділ” або “клас”, “підклас”. Середні категорії – “група, “підгрупа”, “вид. Нижчі категорії – “підвид”.

Слайд 7

Призначення класифікації : Дослідити споживчі властивості однорідних груп (підгруп) товарів. Встановити оптимальний рівень властивостей товарів. Розробити групові методи дослідження й оцінки рівня якості товарів ( наприклад, для перев’язувальних засобів, гумових виробів тощо).

Слайд 8

Розподіл товарів за категоріями класифікації здійснюється за характерними спільними ознаками: призначення, сфера застосування, вихідний матеріал, спосіб виробництва, особливості конструкції, розміри і кратність обертання.

Слайд 9

При розподілі товарів на групи необхідно додержуватися двох основних правил: Розподіляти всю масу товарів на одній стадії групування тільки за однією ознакою. Починати розподіл товарів на групи за найбільш загальними ознаками, а потім переходити до інших, менш загальних ознак.

Слайд 10

Види класифікації товарів: навчальні, торгові й економіко-статистичні. Навчальні класифікації створюються з метою найбільш зручного, логічного й послідовного вивчення курсу в узагальненому вигляді з мінімальним витрачанням часу, тобто для методично правильного вивчення споживчих властивостей товарів. Так, за цією класифікацією медичні товари діляться на медичні матеріали і медичні вироби. В свою чергу медичні вироби діляться на інструменти, прилади, апарати і обладнання. До фармацевтичних товарів відносять лікарські засоби, перев'язувальні матеріали, готові перев'язувальні засоби, гумові вироби, тару, пакувальні матеріали, лікарську рослинну сировину, медичні п'явки, мінеральні води тощо.

Слайд 11

Торгова класифікація використовується в торгово-оперативному процесі, сприяючи його удосконаленню. Для торгової класифікації в основному використовується ознака призначення. Для лікарських засобів цією ознакою є фармакотерапевтична дія (від головного болю, протикашльові, шлункові тощо). Економіко-статистична класифікація подається в класифікаторах і в класифікації ЦСУ України. Використовується при плануванні виробництва, постачання, для обліку продукції, що випускається.

Слайд 12

Кодування – присвоєння об'єктам класифікації певних позначок. Кодуванню підлягають як товари, так і підприємства, установи, країни, митниці та митні режими, валюти країн, види транспорту тощо. Код - знак або сукупність знаків, які застосовують для означення класифікаційної групи або об’єкта класифікації. Присвоєння кодів здійснюється за такими правилами: Код повинен мати певну структуру побудови; Код може бути виражений за допомогою різноманітних, заздалегідь обумовлених знаків. Код повинен сприяти упорядкуванню об’єктів.

Слайд 13

Структура коду складається з: алфавіту, підстави, розряду і довжини. Алфавіт коду - система знаків, прийнятих для створення коду. Розрізняють цифровий, буквений, буквено-цифровий і штриховий алфавіт коду. Штриховий алфавіт коду – алфавіт коду, знаками якого є штрихи і прогалини, ширина яких зчитується сканерами у вигляді цифр.

Слайд 14

Класифікатори Класифікатор - офіційний документ, що є систематизованим зведенням найменувань і кодів класифікаційних групувань і (або) об’єктів класифікації. Розрізняють класифікатори: державні, галузеві і підприємств. В Україні використовують 3 види кодування: внутрішнє, зовнішнє (міжнародне) і штрихове. Внутрішнє кодування здійснюється за галузевим класифікатором лікарських засобів і виробів медичного призначення (ГК ЛЗ ВМП)- тепер це АТС-класифікатор. Зовнішнє кодування здійснюється за товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) – тепер це УКТ ЗЕД. Штрихове кодування (ШК) - знак, призначений для автоматизованої ідентифікації та обліку інформації про товар, закодований у вигляді цифр і штрихів.

Слайд 15

ШК діляться на 2 види: європейський –EAN і американський –UPC. Для України рекомендовані стандарти EAN-8 і EAN-13. Це штрих-коди для товарів споживання. Для товарів постачання застосовують код DUN-14. Штрихове кодування товарів в Україні запроваджене постановою КМ України від 29.05.96 р. № 574. З 01.01.97 р. запроваджено маркування всіх товарів, які виробляються або реалізуються в Україні, штриховими кодами EAN відповідно до Положення про штрихове кодування товарів за участю Асоціації Товарної Нумерації України (ЄАН -Україна).

Слайд 16

Анатомотерапевтична класифікаційна система Класифікаційна система АТС – система поділу лікарських препаратів на групи в залежності від їх дії на певний анатомічний орган або систему, а також від їх хімічних, фармакологічних і терапевтичних властивостей. Кожному лікарському препарату присвоюється код належності до певної групи АТС. Застосування АТС Збір і аналіз статистичних даних про споживання лікарських засобів (ЛЗ). Раціональне застосування ЛЗ. Оцінка безпеки застосування ЛЗ. Аналіз випадків неправильного призначення або відпуску ЛЗ.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина