X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПОРЯДОК ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ТА ПСИХОТРОПНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ПРЕКУРСОРІВ

Завантажити презентацію

ПОРЯДОК ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ТА ПСИХОТРОПНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ПРЕКУРСОРІВ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПОРЯДОК ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ТА ПСИХОТРОПНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ПРЕКУРСОРІВ

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Основними завданнями Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ є: - участь у формуванні державної політики у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; - здійснення контролю за порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; - розробляє та щорічно затверджує Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства - переглядає щорічні потреби держави в наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах, призначених для виробництва наркотичних і психотропних засобів з метою медичного застосування або для науково -дослідної роботи і подає свої висновки до МОЗ - видає ліцензії на окремі види діяльності, що належать до компетенції Комітету, у випадках, передбачених законодавством України;видає сертифікати на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами; - здійснює контроль за дотриманням державними підприємствами,установами організаціями і підприємцями (юридичними особами) законодавства України з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; здійснює контроль за діяльністю державних підприємств, установ, організацій і підприємців (юридичних осіб) у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

Слайд 6

Терміни: наркотичні (психотропні) лікарські засоби - лікарські засоби, що містять один чи декілька наркотичних засобів або психотропних речовин, включених до таблиць II і III та прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (далі - перелік); наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби - наркотичні (психотропні) лікарські засоби, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, включених до відповідних таблиць переліку, із яких ці засоби чи речовини не можуть бути видобуті легкодоступними способами у кількостях, що дають змогу зловжити ними; обіг наркотичних (психотропних) лікарських засобів - провадження видів діяльності, пов'язаних з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі її митної території, відпуском, використанням, знищенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів.

Слайд 7

Контроль за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів включає: * ліцензування діяльності підприємств пов'язаної з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі митної території України, знищенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів; * погодження видачі ліцензій підприємствам, установам і організаціям на право провад-ження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (в тому числі з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів) з МВС; * установами і організаціями державної та комунальної форми власності; * відпуск з аптечної мережі громадянам наркотичних (психотропних) лікарських засобів за рецептом лікаря, оформленим на спеціальному рецептурному бланку; * зберігання підприємствами, установами, організаціями наркотичних (психотропних) лікарських засобів, спеціальних рецептурних бланків, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, у вогнетривких замкнених сейфах або в замкнених металевих шафах, надійно прикріплених до підлоги чи стіни, тільки в обладнаних відповіднодо встановлених вимог окремих приміщеннях;

Слайд 8

* обмеження кількості зберігання наркотичних (психотропних) лікарських засобів підприємствами, установами, організаціями нормативами, визначеними наказом МОЗ; * облік наркотичних (психотропних) лікарських засобів і спеціальних рецептурних бланків, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, та реєстрація операцій з ними підприємствами, установами і організаціями; * проведення щокварталу інвентаризації із складанням балансу товарно-матеріальних цінностей; * надання відомостей Комітету підприємствами, установами і організаціями про розбіжності у балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації * відповідальність керівників за порушення законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; * заборону рекламування наркотичних (психотропних) лікарських засобів, за винятком надання наукової інформації у медичних та фармацевтичних довідниках і виданнях;

Слайд 9

Підприємства провадять діяльність, пов'язану з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів за умови отримання ліцензії Підприємства недержавної форми власності, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики та діяльність яких пов'язана з поданням громадянам хірургічної чи іншої невідкладної медичної допомоги, можуть на договірній основі отримувати послуги з відпуску та використання наркотичних (психотропних) лікарських засобів від підприємств державної чи комунальної форми власності, що мають ліцензію Господарську діяльність, пов'язану з виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, оптовою реалізацією, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі її митної території, знищенням психотропних лікарських засобів, які містять психотропні речовини, включені до списку N 2 таблиці III переліку, дозволяється провадити підприємствам-виробникам усіх форм власності за наявності ліцензії на право провадження діяльності, пов'язаної із зазначеними видами обігу відповідних психотропних речовин. організаціям усіх форм власності без наявності ліцензії на право провадження зазначеної діяльності на підставі ліцензії на право провадження медичної практики або оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідно до напрямів діяльності.

Слайд 10

Порядок ліцензування регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1387.»Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 і від 4 липня 2001 р. N 756» Необхідною умовою для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, є наявність: - відповідної матеріально-технічної бази, зокрема для ведення обліку та забезпечення схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; - нормативно-технічної документації; - кваліфікованого персоналу

Слайд 11

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: 1) недостовірність відомостей, що містяться у поданих суб'єктом господарювання документах; 2) неможливість виконання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження виду діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зазначений в заяві про видачу ліцензії; 3) відсутність у суб'єкта господарювання визначених органом ліцензування умов, що необхідні для безпечного провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, ведення їх обліку і забезпечення схоронності; 4) наявність серед керівництва чи працівників суб'єкта господарювання осіб з числа тих, що мають безпосередній доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: яким за результатами медичного огляду установлено діагноз психічного розладу, пов'язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; у яких не знято чи не погашено в установленому порядку судимість за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину або злочину, пов'язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Слайд 12

Особливості роботи аптек, які здійснюють операції за обігу наркотичних, психотропних речовин і прекурсорі Аптеки, яким надано право здійснювати відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів, керівники ЛПЗ систематично (не рідше одного разу на квартал) подають списки лікарів (із зразками їх особистих підписів), яким надано дозвіл виписувати такі засоби на спеціальних рецептурних бланках форми N 3, а також їх номери і серії, що зберігаються у відповідних закладах чи установах охорони здоров'я. Наказом по аптеці затверджується порядок доступу, перебування осіб у матеріальних кімнатах, де зберігаються наркотичні (психотропні) лікарські засоби, наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, порядок здачі-приймання ключів від сейфів і матеріальних кімнат. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби (крім наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів), наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, зберігаються у вогнетривких замкнених сейфах або у замкнених металевих шафах, надійно прикріплених до підлоги чи стіни, з надійними і справними замками.На внутрішній поверхні дверцят сейфа або шафи розміщується перелік наркотичних (психотропних) засобів і прекурсорів, що в ньому зберігаються. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби (крім наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів), наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, та спе-ціальні бланки форми N 3 зберігаються в окремих приміщеннях (матеріальних кімнатах), обладнаних відповідно до типових вимог з техніки укріплення та осна-щення засобами охоронно-пожежної сигналізації приміщень затвердженими МОЗ та погодженими з МВС .

Слайд 13

Наркотичні (психотропні) лікарські засоби (крім наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів), наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори приймаються підприємствами, установами, організаціями від постачальників за спеціальною формою Отримані наркотичні (психотропні) лікарські засоби, а також наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори обліковуються у спеціальних журналах (книгах) предметно-кількісного обліку, пронумерованих, прошнурованих, скріплених печаткою підприємства, установи чи організації та підписом керівника. Всі документи з надходження і відпуску наркотичних (психотропних) лікарських засобів зберігаються у матеріально-відповідальних осіб, уповноважених письмовим наказом керівника підприємства, що гарантують їх повну схоронність протягом 10 років. Після закінчення поточного місяця керівник або матеріально-відповідальна особа звіряє кожного 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, фактичну наявність наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, із залишками за журналом (книгою) обліку. Залишки повинні бути зазначені у журналі (книзі) обліку.

Слайд 14

Таблиця І – це списки наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких на території України заборонений; Список N 1 Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено Хімічна назва Міжнародна незареєстрована назва Альфа-метилтіофентаніл N-[1-[1-метил-2-(2-тієніл)етил]-4- піперидил]-пропіонанілід Альфа-метилфентаніл N-[1-[1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-пропіонанілід Ацетил-альфа-метилфентаніл N-[1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-ацетанілід Ацеторфін 3-o-ацетилтетрагідро-7a-(1-гідрокси-1-метилбутил)-6,14-ендотаноорипавін

Слайд 15

Список N 2 Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено Міжнародна незареєстрована назва Хімічна назва Броламфетамін(ДОБ, DOB) (+)(-)-4-бромо-2,5-диметокси-a-метилфенетиламін N-гідрокси-МДА(N-гідроксиметилен, діоксіамфетамін) (+)(-)-N-[a-метил-3,4-(метилендіокси) фенетил]-гідроксиламін

Слайд 16

Список N 3 Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей Міжнародна незареєстрована назва Пояснення назви Рослини виду мак снотворний (Papaver somniferum L) рослини виду папавер сомніферум Л (опійний, у тому числі олійний та інші, що містять опій) Рослини роду коноплі (Cannabis) рослини будь-якого виду роду канабіс

Слайд 17

Хімічна назва Таблиця ІІ Список N 1 Наркотичні засоби, обіг яких обмежено Міжнародна незареєстрована назва Алілпродин 3-аліл-1-метил-4-феніл-4- пропіоноксипіперидин Алфентаніл N-[1-[2-(4-етил-4,5-дигідро-5-оксо-1H- тетразол-1-ил)-етил]-4-(метоксиметил)-4-піперидиніл]-N-фенілпропанамід

Слайд 18

Хімічна назва Список N 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено Міжнародна незареєстрована назва Амфетамін (+)(-)-a-метилфенетиламін Глютетимід 2-етил-2-фенілглютарімід

Слайд 19

Таблиця III Список N 1 Наркотичні засоби, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю 1. Препарати ацетилдигідрокодеїну, дигідрокодеїну, етилморфіну, кодеїну, нікодикодину, нікокодину, норкодеїну, фолькодину за умови, що вони поєднані з одним або кількома інгредієнтами і містять не більш як 100 мг наркотичного засобу на одиницю дози з концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах. 2. Препарати пропіраму, що містять не більш як 100 мг пропіраму на одиницю дози, поєднані щонайменше з такою ж кількістю метилцелюлози. 3. Препарати декстропропоксифену для орального застосування, що містять не більш як 135 мг декстропропоксифену на одиницю дози або з його концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах, за умови, що такі препарати не містять будь-яких речовин, які перебувають під контролем відповідно до Конвенції про психотропні речовини 1971 року. 4. Препарати кокаїну, що містять не більш як 0,1 відсотка кокаїну в перерахунку на кокаїн-основу, та препарати опію або морфіну, що містять не більш як 0,2 відсотка морфіну в перерахунку на безводну морфін-основу і поєднані з одним або кількома інгредієнтами таким чином, що наркотичний засіб не може бути вилучений з даного препарату легкодоступними способами або в кількості, яка може становити небезпеку для здоров'я людини.

Слайд 20

5. Препарати дифеноксину, що містять не більш як 0,5 мг дифеноксину на одиницю дози і не менш як 5 відсотків атропіну сульфату на одиницю дози дифеноксину. 6. Препарати дифеноксилату, що містять не більш як 2,5 мг дифеноксилату на одиницю дози в перерахунку на основу і атропіну сульфат, вміст якого еквівалентний не менш як 1 відсотку на одиницю дози дифеноксилату. 7. Порошок кореня іпекакуани та опію, що містить 10 відсотків опію в порошку, 10 відсотків кореня іпекакуани в порошку, добре змішаних з 80 відсотками будь-якого іншого інгредієнта в порошку, що не містить будь-яких наркотичних засобів. 8. Препарати, виготовлені за будь-якою формулою, наведеною у цьому списку, а також суміш таких препаратів з будь-якою речовиною, що не містить наркотичних засобів

Слайд 21

Хімічна назва Список N 2 Психотропні речовини, обіг яких обмеженоі стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю Міжнародна незареєстрована назва Алобарбітал 5,5-діалілбарбітурова кислота Барбітал 5,5-діетилбарбітурова кислота

Слайд 22

Таблиця IV Список N 1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю Хімічна назва Міжнародна незареєстрована назва N-ацетилантранілова кислота 2-ацетиламінобензойна кислота Ергометрин ета-пропаноламід лізергінової кислоти малеат; 9,10-дидегідро-N-[(S)- 2-гідрокси-1-метилетил]-6-метилерголін- 8B-карбоксіамід малеат Ерготамін ерготаман-3',6',18-трион,12'-гідрокси- 2'метил-5'-(фенілметил)-(5'a), [R-(R*,R*)]-2,3-дигідроксибутандіоат Ефедрин [R-(R*,S*)]-a-[1-(метиламіно)етил]- фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)- пропанол Лізергінова кислота 3,4-метилендіоксифеніл-2- 3,4-метилендіокси-(пропіл-2-он)бензол пропанон (3,4-МДФ-2П)

Слайд 23

Список N 2 Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю Міжнародна незареєстрована назва Хімічна назва Ацетон 2-пропанон Етиловий ефір діетиловий ефір Калію перманганат калій марганцевокислий Сірчана кислота сульфатна кислота Соляна кислота хлористоводнева кислота Ангідрид оцтової кислоти оцтовий ангідрид Антранілова кислота 2-амінобензойна кислота

Слайд 24

Рецепти на наркотичні лікарські засоби, психотропні речовини і прекурсори (Наказ МОЗ 360 ). Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3. Рецепт ф-3 додатково підписується керівником закладу охорони здоров'я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності - підписом завідувача відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів) і завіряється печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою. У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів поряд з виписуванням Рецепта на бланку ф-3 виписуються додатково Рецепти на бланку ф-1. На одному рецептурному бланку форми № 3 дозволяється виписувати тільки один наркотичний або психотропний лікарський засіб.

Слайд 25

Забороняється виписувати в одному Рецепті ф-1 наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби у більшій кількості у їх складі наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, ніж та, що вказана у таблиці: Назва наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору Граничнодопустима для відпуску кількість у складі наркотичного (психотропного) комбінованого лікарського засобу на 1 рецепт Кодеїн 0,2 г Декстропропоксифен 0,6 г Фенобарбітал 1 г Ефедрину гідрохлорид 0,6 г Псевдоефедрин 0,6 г Фенілпропаноламін 0,6 г Ерготамін 0,02 г Ергометрин 0,002 г У разі надходження цих препаратів в оригінальних упаковках, що містять більшу кількість речовини від указаної норми, дозволяється виписувати в 1 рецепті 1 упаковку лікарського засобу, але не більше 50 таблеток.

Слайд 26

Забороняється відпускати готові лікарські засоби, що містять наркотичні, психотропні препарати і прекурсори списку 1 таблиці ІУ з аптечних пунктів і аптечних кіосків. Наркотичні і психотропні лікарські засоби, що випускаються на спецбланках форми № 3, повинні відпускатися тільки з аптек, до яких прикріплені для цих цілей територіальні лікувально-профілактичні заклади.

Слайд 27

Перелiк психотропних лiкарських препаратiв Лекндормiн лексотанмалiазин медазепаммезепам Мерлiтнiтразепам нiторосаннiбротем нозепам Радедорм Радепур Реланiум Рiвотрил рогiпнол рудотель седальгiн Седуксенсiбазон Сiгнопам спозмовералгiн Тазепам Транксен фаустан фаустан 5

Слайд 28

Перелiк наркотичних лiкарських засобiв бупринорфiну г/хл дипiдолор морфолонг, морфiна г/хл, нопан, но-пен омнопон, промедол, скенан, фентанiл, фортвiн, фортрал, фенобарбiтал ТРАМАДОЛ

Слайд 29

Правила приймання Для приймання наркотичних, психотропних лiкарських засобiв i прекурсорiв повинна бути утворена постiйна комiсiя (в складi не менше трьох осiб) Комiсiя зобов'язана здiйснювати суцiльнi перевiрки найменувань, кiлькостi, маси всiх наркотичних, психотропних лiкарських засобiв та прекурсорiв, що надiйшли вiд аптечних складiв, на вiдповiднiсть найменуванням, кiлькостям, масі засобiв, зазначеним у супровiдних документах постачальникiв. Результати цих перевiрок по-виннi оформлятися, незалежно вiд наявностi чи вiдсутностi розходжень, пись-мовими актами зразу ж по закiнченнi перевiрок i пiдписуватись всiма членами комiсiї.

Слайд 30

Правила зберiгання В аптеках наркотичнi i психотропнi лiкарськi засоби, незалежно вiд лiкарської форми, та прекурсори повиннi зберiгатися в окремому примiщеннi - матерiальнiй кiмнатi лiкарських засобiв, обладнанiй згiдно з Типовими вимогами. Hаркотичнi i психотропнi лiкарськi засоби, прекурсори в аптеках повиннi зберiгатися в замкнених вогнетривких сейфах. Зберiгання психотропних лiкарських засобiв та прекурсорiв може бути забезпечено в замкнених металевих шафах, надiйно прикрiплених до пiдлоги чи стiни. Запаси наркотичних, психотропних лiкарських засобiв i прекурсорiв - в аптеках, що знаходяться в мiстах дислокацiї аптечних складiв,не повиннi перевищувати запасiв двотижневого нормативу зберiгання. Кiмнати, сейфи i металевi шафи в аптеках, де зберiгаються наркотичнi i психотропнi лiкарськi засоби та прекурсори, пiсля операцiї з ними, повиннi зами-катися, а пiсля закiнчення робочого дня - опечатуватися чи пломбуватися i здаватися пiд охорону.

Слайд 31

Юридична відповідальність за порушення операцій з обігу наркотични і психотропних речовин Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або приховування від митного контролю - карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої. Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, а так само, якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини у великих розмірах - караються позбавленням волі на строк від п'яти до двадцяти років з конфіскацією майна. Незаконне виготовлен-ня, підробка, використання або збут підроблених чи незаконно одержаних до-кументів, які надають право на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, - карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Ті ж дії, вчиненні повторно або за попереднім зговором групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, - караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна або без такої. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи з іншою особистою зацікавленістю - караються позбавленням волі на строк до трьох років

Слайд 32

Зберiгання в аптеках спирту етилового. в аптеках, що мають самостiйнi земельнi участки, спирт етиловий його рзчини та сумiшi повиння зберiгатися в окремiй спорудi. в аптеках, якi вбудованi в примiщення iншого призначення, етиловий спирт повинен зберiгатися в iзольованому, прохолодному, захищеному вiд свiтла примiщеннi, що має охорону та протипожежну сигналiзацiю. В невеликих аптеках для зберiгання легковоспламеняючих i горючих рiдин допускається всановлення встроєняя негорючi шафи з дверами, якi оббитi з обоїх сторiн листовою сталлю. Дозволяється зберiгати не бiльше 100 кг ЛВР.

Слайд 33

Органiзацiя i документальне оформлення предметно-кiлькiсного облiку В аптеках всi наркотичнi i психотропнi лiкарськi речовини i прекурсори незалежно вiд лiкарської форми повиннi пiдлягати облiку в спецiальних журналах, пронумерованих, прошнурованих, печатка. Виборка рецептiв повинна здiйснюватися щоденно матерiально-вiдповiдальною особою, яка назначається керiвником аптеки. Пiсля закiнчення текучого мiсяця керiвник аптеки або матерiально-вiдповiдальнi особи зобов’язанi провести звiрку Рецепти за формою Ф-3 зберiгаються на протязi 5 рокiв не враховуючи текучого року. Пiсля закiнчення кожного мiсяця в аптеках на вiдпущенi за бланками ф-3 матерiально-вiдповiдальна особа повинна скласти реєстри за формою № 7, якi зберiгаються разом з рецептами за вiдповiдний перiод до моменту їх знищення..

Слайд 34

В аптечних закладах предметно-кiлькiсному облiку пiдлягають:

Слайд 35

Наркотичні засоби,обіг яких обмежений (98 найменувань) 1. бупренорфін – бупремен норфін нопан 2. естоцин 3. етилморфін 4. Кокаїн 5. кодеїн 6. морфін 7. омнопон 8. пентазоцин – фортрал фортвін 9. пиритрамід – промедол 10.фентаніл

Слайд 36

Психотропні засоби (всього 15) 1.фенамін 2. ноксирон 3. барбаміл 4. фепранон 5. барбітал 6. діазепам – седуксен сибазон 7. феназепам 8. еленіум

Слайд 37

Прекурсори списку 1 всього 11. ефедрин ергометрин ергомамін псевдоефедрин

Слайд 38

Отруйні 10 найменувань 1 мишьяковистий ангiдрид 2. натрiй арсенат 3 ртутi дихлорид (сулема) 4. ртуті дийодид 5. ртутi оксицiанид, 6. атропiну сульфат 7. срiбла нiтрат 8. ртутi цiанид 9. дикаїн 10. стрихнiну нiтрат

Слайд 39

Інші засоби циклодол клофелін очні краплі ампули пахікарпіну гідройодид

Слайд 40

Реєстр спеціальних рецептурних бланків форми N 3, за якими були відпущені наркотичні (психотропні) лікарські засоби за _____________ 200__ р. Найменування закладу, устано-ви, підприємства чи організації, лікарями якого виписаний рецепт Серія та номер рецепта Дата випису- вання рецепта Найменування нарко-тичного чи психотроп-ного лікарського засобу, відпущеного за спеціа-льним рецептурним бланком форми N 3, і його кількість

Слайд 41

____________________ ________________ ___________________ (посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище) ____________________ ________________ ___________________ (найменування (підпис) (ініціали та прізвище) ____________________посади особи, ____________________ відповідальної за ____________________ облік та зберігання) ____________________ _____ ____________ 200__ р. (контактний телефон) МП закладу, установи, чи організації підприємства _____ ____________ 200__ р.

Слайд 42

Акт знищення спеціальних рецептурних бланків форми N 3, за якими відпущені наркотичні психотропні) лікарські засоби за ___________________________ (період) Комісія в складі (не менш як три особи)______________________ (посада, ініціали та _________________________________________________________________ прізвище голови та членів комісії) __________________________________________________________________ провела _____ ___________________ 200__ р. знищення шляхом спалювання спеціальних рецептурних бланків форми N 3, згідно з якими відпущені наркотичні і психотропні лікарські засоби за період з _____ __________ 200__ р. по ____ __________ 200__ р. у кількості __________________________________________ (словами) штук (упаковок) відповідно до реєстрів, що додаються до акта. Висновок комісії ____________________________________________ __________________________________________________________________ Голова комісії ________ ________ ______________________ (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) Члени комісії ________ ________ ______________________ (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) МП закладу, установи, підприємства чи організації

Слайд 43

Дякую за увагу!!!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Медицина