X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Запровадження електронного документообігу як необхідного елементу електронного урядування

Завантажити презентацію

Запровадження електронного документообігу як необхідного елементу електронного урядування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Запровадження електронного документообігу як необхідного елементу електронного урядування Поточний стан та перспективи розвитку в умовах кризи День електронного урядування - 2009

Слайд 2

ВЖЕ ІСТОРІЯ Запровадження електронного документообігу як необхідного елементу електронного урядування 1 січня 2004 р. в Україні електронні документи стали юридично значущими 12 червня 2003 р. підписано закони України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис"

Слайд 3

ВЖЕ ІСТОРІЯ Запровадження електронного документообігу як необхідного елементу електронного урядування 2003 – 2005 роки Кабінетом Міністрів прийнято декілька десятків рішень, які створили механізм реалізації цих Законів і дали змогу розпочати практичні кроки

Слайд 4

ВЖЕ ІСТОРІЯ Запровадження електронного документообігу як необхідного елементу електронного урядування Результат: 17 січня 2006 року Центральний засвідчувальний орган видав перше в Україні свідоцтво про акредитацію Центру сертифікації ключів

Слайд 5

Запровадження електронного документообігу як необхідного елементу електронного урядування Станом на кінець 2008 року в Україні функціонує 5 центрів сертифікації ключів (ЦСК) та 9 акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК). Загальна кількість виданих ними сертифікатів ключів складає близько 100 тисяч

Слайд 6

ВЖЕ ІСТОРІЯ Запровадження електронного документообігу як необхідного елементу електронного урядування ПРИБЛИЗНО ОДНОЧАСНО (2001 – 2004 роки) Урядом проголошено курс на організацію надання громадянам та юридичним особам інформаційних та інших послуг шляхом використання технологій "електронного урядування"

Слайд 7

Запровадження електронного документообігу як необхідного елементу електронного урядування Електронний документообіг – елемент “електронного урядування”?

Слайд 8

Запровадження електронного документообігу як необхідного елементу електронного урядування Електронний документообіг – елемент “електронного урядування”? Оскільки результатом надання послуги державним органом завжди є документ (свідоцтво, ліцензія тощо), оформлення та видача якого ініціюється шляхом підготовки та подання іншого документа (заява, запит), можемо стверджувати, що

Слайд 9

Запровадження електронного документообігу в діяльності органів виконавчої влади Електронний документообіг – ЦЕ ЙОГО ВЛАСТИВІСТЬ!

Слайд 10

Запровадження електронного документообігу в діяльності органів виконавчої влади При цьому громадяни та підприємці вправі обирати на власний розсуд форму спілкування з державними органами: з використанням як електронних, так і традиційних паперових документів. Тому малоймовірним видається “тотальний” перехід на "он-лайн" технології у відносинах державних органів з бізнесом і громадянами, принаймні у найближчому майбутньому

Слайд 11

Запровадження електронного документообігу в діяльності органів виконавчої влади Саме тому ключовою ланкою, у якій електронні документи можуть практично повністю замінити паперові, і у будь-якому випадку значно підвищать ефективність бізнес-процесів є саме відносини всередині державних установ та між державними установами ("G2G")

Слайд 12

Поточний стан справ Запровадження електронного документообігу в діяльності органів виконавчої влади У Секретаріаті Кабінету Міністрів України, більшості ОВВ створено та впроваджено системи автоматизації внутрішнього діловодства, контролю виконання завдань та обліку звернень громадян. При цьому у 24 ЦОВВ впроваджено системи на основі єдиної програмно-апаратної платформи З використанням електронного цифрового підпису може подаватись звітність до ДПА, Пенсійного фонду, Держфінмоніторингу

Слайд 13

Поточний стан справ в цілому Запровадження електронного документообігу в діяльності органів виконавчої влади створено необхідну нормативну правову базу; існує мінімально необхідна організаційна та технологічна інфраструктура системи ЕЦП (ЦЗО та ЦСК); практично в усіх центральних та місцевих ОВВ впроваджені або впроваджуються сучасні системи автоматизації діловодства; - 100 відсотків центральних органів виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації мають доступ до Інтернет (переважна більшість з них підключені також до загальнодержавних інформаційно-телекомунікаційних підсистем НСКЗ

Слайд 14

Поточний стан справ в цілому Запровадження електронного документообігу в діяльності органів виконавчої влади І, на превеликий жаль, практично 100 відсотків службової кореспонденції у процесі міжвідомчої взаємодії готується, приймається ними до розгляду, обробляється та пересилається у паперовому вигляді.

Слайд 15

Запровадження електронного документообігу в діяльності органів виконавчої влади Можливі шляхи покращення ситуації (з охопленням всіх центральних та місцевих ОВВ в умовах наявної технологічної інфраструктури та обмежень на закупівлю програмно-технічних засобів) По перше - Запровадити Порядок здійснення електронного обміну службовими документами в органах виконавчої влади, яким визначити механізм розсилання та надходження службових документів електронною поштою для їх подальшого використання як копій документів, підготовлених у паперовому вигляді, в органах виконавчої влади та Секретаріаті Кабінету Міністрів

Слайд 16

Запровадження електронного документообігу в діяльності органів виконавчої влади Можливі шляхи покращення ситуації (з охопленням всіх центральних та місцевих ОВВ в умовах наявної технологічної інфраструктури та обмежень на закупівлю програмно-технічних засобів) По друге - Секретаріатові Кабінету Міністрів разом із заінтересованими ОВВ забезпечити створення системи електронного обміну службовими документами, зокрема з використанням Спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади (передбачивши можливість обміну документами з обмеженим доступом)

Слайд 17

Запровадження електронного документообігу в діяльності органів виконавчої влади Можливі шляхи покращення ситуації (з охопленням всіх центральних та місцевих органів виконавчої влади) в умовах наявної технологічної інфраструктури та обмежень на закупівлю програмно-технічних засобів) По трете - Державному комітетові інформатизації розробити і затвердити регламент електронного документообігу в органах виконавчої влади і єдині формати даних для електронного документообігу

Слайд 18

Запровадження електронного документообігу в діяльності органів виконавчої влади Варіанти розвитку (з охопленням всіх центральних та місцевих ОВВ в умовах наявної технологічної інфраструктури та обмежень на закупівлю програмно-технічних засобів) На першому етапі забезпечується здійснення електронного обміну службовими документами з використанням електронної пошти на основі стандартних засобів і ПЗ. При цьому електронні копії службових документів надсилатимуться органам виконавчої влади паралельно із службовими документами, підготовленими у паперовому вигляді. Зазначені документи реєструються під одним номером

Слайд 19

Запровадження електронного документообігу в діяльності органів виконавчої влади Варіанти розвитку (з охопленням всіх центральних та місцевих ОВВ в умовах наявної технологічної інфраструктури та обмежень на закупівлю програмно-технічних засобів) У подальшому рух електронних копій документів всередині установи організовується органом виконавчої влади самостійно відповідно до внутрішніх інструкцій з діловодства та можливостей власної системи автоматизації документообігу. Це дасть змогу поступово (протягом кількох місяців) перевести значну частину документів, передусім інформаційно-довідкового характеру, виключно в електронну форму та ПРИПИНИТИ їх надсилання в паперовому вигляді

Слайд 20

Запровадження електронного документообігу в діяльності органів виконавчої влади Варіанти розвитку (з охопленням всіх центральних та місцевих ОВВ в умовах наявної технологічної інфраструктури та обмежень на закупівлю програмно-технічних засобів) На другому етапі створюється система електронного обміну службовими документами, яка функціонуватиме на основі єдиного Регламенту та сумісних форматів. Ця система стане в подальшому основою для впровадження електронного документообігу в органах виконавчої влади з використанням електронного цифрового підпису

Слайд 21

Запровадження електронного документообігу в діяльності органів виконавчої влади Переваги забезпечується в стислий термін охоплення всіх центральних та місцевих органів виконавчої влади в умовах наявної технологічної інфраструктури та тимчасових обмежень (ЗАБОРОНИ) на закупівлю програмно-технічних засобів забезпечується реальна економія коштів на пересилання та тиражування значної кількості документів за рахунок поступової імплементації процедур обміну електронною службовою кореспонденцією у внутрішні процедури діловодства ОВВ створюються передумови для впровадження системи обміну електронними документами

Слайд 22

Запровадження електронного документообігу в діяльності органів виконавчої влади Передумови: розроблення плану заходів щодо створення системи електронного документообігу, першим етапом якого є запровадження Порядку здійснення електронного обміну службовими документами в органах виконавчої влади; плану заходів щодо впровадження у центральних органах виконавчої влади електронної системи “Електронне міністерство“; технічних регламентів впровадження та функціонування систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису посилення інституційної спроможності Держкомінформатизації. Це стосується і необхідного кадрового забезпечення, і фінансування, у тому числі в частині виконання ним функцій ЦЗО

Слайд 23

Дякую за увагу! КЛЕПЕЦЬ Едуард Леонідович Управління стратегії розвитку інформаційних ресурсів та технологій Секретаріату Кабінету Міністрів klepets@kmu.gov.ua

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Діловодство