X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ДНК і нанотехнології

Завантажити презентацію

ДНК і нанотехнології

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДНК і нанотехнології

Слайд 2

Про що буде йти мова??? Взаємодія наномолекул і ДНК Впорядкування наночастинок золота за допомогою ДНК Біологічні “Цеглинки” для наноконструктора Стратегії наноконструювання Наноконструкції в дії Сучасні досягнення “ДНК-машина” “ДНК-комп”ютер” “Молекулярна динамо-машина” Визначення поодиноких молекул ДНК Детекція кокаїну з допомогою ДНК Визначення поодиноких молекул ДНК

Слайд 3

Взаємодія наномолекул і ДНК (a) Схематичне зображення інгібування і реактивації із глутатіоном в якості посередника при транскрипції ДНК. (b) Об”єм виходу РНК, відносно об”єму, отриманого в присутності MMPC при різних концентраціях глутатіону

Слайд 4

(a) Схематичне зображення вивільнення ДНК із MMPC (3) – ДНК комплексу при дії ультрафіолетового випромінювання всередині клітини. (b) Схематичне зображення трансформації під дією світлового випромінювання катіонного MMPC (3) в аніонний MMPC (4).

Слайд 5

(a) MPC (5) з розгалуженим поліетиленаміном PEI2. (b) Введення PEI2 в наночастинки збільшує ефективність трансфекції. Значення, даних у дужках, показує відношення азоту PEI до фосфату ДНК. β-Gal – β– галактозидаза.

Слайд 6

Наночастинки золота мічені етидієм для вбудовування в ДНК.

Слайд 7

Впорядкування наночастинок золота за допомогою ДНК (a) Дві наносистеми А і В, що формують нано-сітку ДНК А - голуба, B - оранжева. Номер позначає комплементарні ділянки ланцюгів. 1 "липне" до 1´ і т.д. Червоні ланцюги на ділянках ДНК – це A15. (b) Сітка ДНК, ділянки A15 розташовані на кожній точці перетину ланцюгів А і В. (c) Наночастинки золота на ДНК-сітці. Зігзаги позначають якірні ланцюги Т15.  

Слайд 8

Біологічні “Цеглинки” для наноконструктора Це амінокислоти, ліпіди, нуклеотиди. Такі біологічні “цеглинки” мають ряд переваг: Хімічна різноманітність Можуть спонтанно утворювати складні просторові структури Регульований збір таких “блоків”, відкриває можливості створення самих різних наноконструкцій Є дві основні стратегії наноконструювання Конструювання “крок за кроком” Конструювання за типом “усе зразу”

Слайд 9

Липкі кінці дозволяють “склеїти” два фрагменти ДНК. "Склеювання“ відбувається за рахунок водневих зв”язків між комплементарними парами азотистих основ. Місця разриву цукрово-фосфатного ланцюга зшиваються ферментом лігазою, і утворюється повноцінна дволанцюгова молекула ДНК (А). Такимож чином із фрагментів з липкими кінцями формуються хрестоподібні структури (Б).

Слайд 10

Американському хіміку Неду Зіману вдалось зробити куб з ДНК шляхом послідовного зшивання фрагментів. Спрощена схема цього кубу показана на рисунку А. Та побудувати трьохмірну наноструктуру, що містить у свому складі молекули "гостей" (Б), методом покрокового синтезу поки не вдалось. (Рисунки публiкуються з дозволу Н. Зімана.)

Слайд 11

Рідкий кристал у найпростішому випадку можна представити як структуру, що складається з площин які чергуються, в кoжній з яких сусідні молекули попри свою впорядкованість зберігають деякі дифузні степені свободи (А). У холестерика орієнтація молекул в послідовних шарах змінюється по спіралі. Величина P/2 - половина кроку спіральної структури холестерика (Б). У молекулах полімерів, включно з ДНК, кристал-холестерик можна зобразити у вигляді накладених решіток із гнучких стержнів (В). Холестеричну структуру легко ідентифікувати по оптичних властивостях. Якщо дивитись на тонкий шар холестеричного кристалу в поляризаційний мікроскоп, зображення буде різним в залежності від того, яким чином орієнтована вісь холестерика. Якщо паралельно покривним скельцям(а), то між перехрещеними поляроїдами спостерігається текстура – періодичне чергування темних і світлих смуг(а'), А якщо перпендикулярно (б), то ніякої картини нема – спостерігається повна темнота (б').

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Наноконструкції в дії Де можна застосувати наноконструкції отримані шляхом самозбирання? Виділимо три найбільш преспективні напрямки: Доставка ліків Біосенсори Оптичні фільтри

Слайд 15

ДНК-машина У новому методі детекції вірусів використано "уміння" ДНК працювати в якості генетичної бази даних з інформацією про віруси і її «здатність» до каталізу. (іллюстрація Getty).

Слайд 16

ДНК-комп”ютер обіграв людину у хрестики-нулики MAYA-II в руках дослідника. Дисплей на задньому плані показує результат одної із ігор в хрестики-нулики. ДНК-комп”ютер (замість нуликів він грав червоними точками), как бачимо, виграв у людини (сині точки, інакше — хрестики) (фото Columbia University Medical Center).

Слайд 17

Сконструйований ДНК-комп”ютер ДНК-комп”ютер здатний виконувати 330 трилiонiв вичислювальних операцiй в секунду.

Слайд 18

Молекулярна динамо-машина Компютерне зображення наноактуатора на молекулi ДНК (iлюстрацiя iз сайту port.ac.uk).

Слайд 19

Молукулярний двигун для визначення поодиноких молекул ДНК Схима будови такого пристрою

Слайд 20

Етапи конструювання I до молекул F1-АТФази, нанесених на мембрану, приеднуються молекули ДНК завдяки взамодi авiдину и бiотина II золотi наночастинки зв’язуются з другим кiнцем ДНК III при додаваннi iонiв магнiю i АТФ, F1-АТФаза починає обертати частинку золота

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Детекція кокаїну за допомогою ДНК

Слайд 25

Зміна забарвлення наночастинок в залежності від концентрації кокаїну (концентрація аптамеру 10мкМ)

Слайд 26

 Контролi. А) За вiдсутностi аптамеру колiр наночастинок не змiнюється при додаваннi кокаїну в рiзних концентрацiях. В) Аналоги кокаїну не змiнюють колiр системи. EME - екгонiну метиловий ефiр, BE - бензоїлекгонiн.

Слайд 27

Використання дволанцюгових ДНК-аптамерiв до аденозину (А) чи до К+ (В) дозволяє визначати присутнiсть аденозину (С) та iонов калiю (D).

Слайд 28

I на завершення…

Слайд 29

Слайд 30

Дякую за увагу :)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина