X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Паралельне проектування та його властивості"

Завантажити презентацію

"Паралельне проектування та його властивості"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Паралельне проектування та його властивості Виконала учениця 10-А класу Данільченко Віталія Перевірила Єрмакова В.П. 2012 Спеціалізована школа I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури міста Києва

Слайд 2

У стереометрії вивчаються просторові фігури, проте на кресленні вони зображуються у вигляді плоских фігур. Яким же чином слід зображувати просторову фігуру на площині? Зазвичай в геометрії для цього використовується паралельне проектування просторової фігури на площину.

Слайд 3

Нехай π - деяка площина, l – пряма, що її перетинає (рис. 1). Через довільну точку A, що не належить прямій l, проведемо пряму, паралельну прямій l. Точка перетину цієї прямої з площиною π називається паралельною проекцією точки A на площину π у напрямі прямої l. Позначимо її A '. Якщо точка A належить прямій l, то паралельною проекцією A на площині π вважається точка перетину прямої l з площиною π.

Слайд 4

Таким чином, кожній точці A простору зіставляється її проекція A ‘ на площину π. Це відповідність називається паралельним проектуванням на площину π у напрямі прямої l. Нехай Ф - деяка фігура в просторі. Проекції її точок на площину π утворюють фігуру Ф ', яка називається паралельною проекцією фігури Ф на площину π у напрямі прямої l. Кажуть також, що фігура Ф 'отримана з фігури Ф паралельним проектуванням. Приклади паралельних проекцій дають, наприклад, тіні предметів під впливом пучка паралельних сонячних променів.

Слайд 5

У паралельному проектуванні прямі й відрізки, що проектуються, вважаються непаралельними напрямку проектування, якщо це окремо не зазначено. Паралельною проекцією точки є точка. Паралельною проекцією прямої є пряма. Проекції паралельних прямих паралельні між собою або збігаються, якщо дані прямі лежать у площині, паралельні напрямку проектування. Якщо відрізки лежать на одній прямій або на паралельних прямих, то відношення їх проекцій дорівнює відношенню самих відрізків. Основні властивості паралельного проектування

Слайд 6

Властивості фігур під час паралельного проектування ЗБЕРІГАЮТЬС Я 1) Належність фігури до свого класу фігур (точку зображають точкою, відрізок – відрізком, трикутник – трикутником тощо; 2) Належність точок прямій; 3) Порядок розміщення точок на прямій (внутрішню точку відрізка зображають внутрішньою точкою його проекції); 4) Паралельність прямих; 5) Рівність (пропорційність) відрізків, що лежать на паралельних прямих або на одній прямій. НЕ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ 1) Довжина відрізка; 2) Міра кута (зокрема прямий кут зображають довільним кутом); 3) Перпендикулярність прямих; 4) Рівність (пропорційність) кутів; 5) Рівність (пропорційність) відрізків, які лежать на прямих, що перетинаються.

Слайд 7

Щоб побудувати паралельну трапецію плоскої фігури, спочатку побудуйте її оригінал. Потім, спираючись на оригінал, виділіть властивості фігури: які збігаються під час паралельного проектування (на них треба спиратися, будуючи трапецію); які не збігаються під час паралельного проектування (їх не можна використовувати, будуючи трапецію)

Слайд 8

Вправи 1. У якому випадку паралельної проекцією прямої буде точка? Відповідь: Якщо пряма паралельна напрямку проектування. 2. У якому випадку паралельної проекцією двох паралельних прямих є одна пряма? Відповідь: Якщо площина, в якій лежать ці прямі, паралельна напрямку проектування. 3. Які фігури можуть бути паралельними проекціями двох перехресних прямих? Відповідь: Дві пересічні прямі; дві паралельні прямі; пряма і точка, їй не належить.

Слайд 9

4. Чи зберігаються при паралельному проектуванні: а) довжини відрізків; б) величини кутів? Відповідь: а), б) Ні. 5. Чи вірно, що якщо довжина відрізка дорівнює довжині його паралельної проекції, то відрізок паралельний площині проектування? Відповідь: Ні. 6. Чи може паралельної проекцією рівностороннього трикутника бути: а) прямокутний трикутник; б) рівнобедрений трикутник, в) різносторонній трикутник? Відповідь: а), б), в) Так.

Слайд 10

7. Чи може паралельною проекцією прямокутника бути: а) квадрат; б) паралелограм, в) ромб; г) трапеція? Відповідь: а), б), в) Так; г) ні.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика