X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Означення властивостей геометричной прогресії

Завантажити презентацію

Означення властивостей геометричной прогресії

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема 6 Арифметична та геометрична прогресії Числові послідовності. Властивості числових послідовностей Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії Сума перших n членів арифметичної прогресії Геометрична прогресія. Формула n-го члена геометричної прогресії Сума перших n членів геометричної прогресії Нескінченна геометрична прогресія (|q| < 0) та її сума Розв’язування вправ

Слайд 2

Пункт 11.1. Пригадайте 1. Яку числову послідовність називають арифметичною прогресією? 2. Чи можуть члени арифметичної прогресії дорівнювати нулю? 3. Чи може різниця арифметичної прогресії дорівнювати нулю? Означення і властивості геометричної прогресії

Слайд 3

Приклад 1. Знайти шостий член геометричної прогресії, перший член якої дорівнює 8, а знаменник становить 1/2. Розв'язання. b6 = b1q5; Приклад 2. Другий член геометричної прогресії дорівнює 1/27, a п'ятий член дорівнює 1. Знайти перший член і знаменник прогресії. Розв'язання. b2 = b1q, b5 = b1q4 b1 знаходимо з рівності b2 = b2 q Формула n-го члена геометричної прогресії

Слайд 4

Розглянемо числові послідовності: 1) 1; 2; 4; 8; 16; ...; Особливість цих послідовностей полягає в тому, що кожний наступний член є результатом множення попереднього члена на одне й те саме для даної послідовності число. Зокрема, кожен член першої послідовності множили на 2; другої — на ; третьої — на . Поняття геометричної прогресії

Слайд 5

Числова послідовність b1, b2, b3, ..., bn, … є геометричною прогресією, якщо для всіх натуральних n виконується умова bn+1 = bn q, де q 0, bn 0. З цієї рівності випливає, що Відношення будь-якого члена геометричної прогресії, починаючи з другого, до попереднього члена дорівнює одному і тому самому числу q, яке називається знаменником геометричної прогресії. Щоб задати геометричну прогресію, досить мати її перший член і знаменник. Наприклад. 1). b1= 4 і q = 3. Прогресія має вигляд 4; 12; 36; 108; ... . 2). b1= - 12 і q= - 1/3. Маємо таку прогресію: Числова послідовність, у якій перший член відмінний від нуля, а кожний наступний член дорівнює попередньому, помноженому на одне й те саме відмінне від нуля число, називається геометричною прогресією. Геометрична прогресія.

Слайд 6

Встановимо формулу загального члена геометричної прогресії b1, b2, b3, ..., bn, … Згідно з означенням геометричної прогресії, b2 = b1 q b3 = b2 q b4 = b3 q ………………. bn-1 = bn-2 q bn = bn-1 q Помноживши почленно ці рівності, маємо: b2 b3 ... bn-1 bn= b1 b2 b3 … bn-2 bn-1 qn-1 Поділимо обидві частини одержаної рівності на підкреслений добуток. Отримаємо шукану формулу: bn = b1 qn-1 Формула n-го члена геометричної прогресії bn = b1 qn-1

Слайд 7

Приклад 3. Знайти четвертий член геометричної прогресії (bn), якщо п'ятий її член дорівнює -6, а сьомий член дорівнює -54. Розв'язання. Виразимо сьомий член прогресії через її п'ятий член і знаменник. Маємо: b7 = b5 q2. Звідси 3 рівняння q2 = 9 маємо два значення q: q1 = З, q2 = - З. Щоб знайти четвертий член прогресії, досить п'ятий член поділити на q. Якщо q = З, то b4 = (-6)/3=-2 якщо q = -3, то b4 = (-6)/(-3)=2 Отже, отримали два розв'язки: bn = -2, bn - 2. Геометрична прогресія. Формула n-го члена геометричної прогресії

Слайд 8

Геометрична прогресія має наступні властивості. 1. Будь-який член геометричної прогресії, починаючи з другого, є середнім пропорційним, (геометричним) двох сусідніх з ним, членів. Тобто квадрат кожного члена геометричної прогресії, крім першого, дорівнює добутку двох сусідніх з ним членів. Якщо bm-1, bm, bm+1 - три послідовні члени геометричної прогресії, то Властивості геометричної прогресії Будь-який член геометричної прогресії, починаючи з другого, є середнім пропорційним, (геометричним) двох сусідніх з ним, членів.

Слайд 9

2. Властивості геометричної прогресії Будь-який член геометричної прогресії, починаю чи з другого, є середнім пропорційним, (геометричним) двох сусідніх з ним, членів. 2. Добуток двох членів скінченної геометричної прогресії, рівновіддалених від крайніх членів, дорівнює добутку крайніх членів. Доведемо цю властивість у загальному вигляді. Доведення. Нехай геометрична прогресія (bn) має n членів. Члени прогресії, що стоять на k-му місці від початку та на k-му місці від її кінця, відповідно дорівнюють: bk=b1 qk-1 bn-k+1=b1 qn-k Утворимо їх добуток: bk bn-k+1 = b1 qk-1 b1 qn-k = b1 b1 qn-1= = b1 bn, що й треба було довести.

Слайд 10

Яку числову послідовність називають геометричною прогресією? Що називають знаменником геометричної прогресії? Чи може хоча б один член геометричної прогресії дорівнювати нулю? Як обчислити будь-який член геометричної прогресії, знаючи її перший член і знаменник? Запитання для самоперевірки

Слайд 11

Геометрична прогресія має наступні властивості. Геометрична прогресія має наступні властивості. 1. Будь-який член геометричної прогресії, починаючи з другого, є середнім пропорційним, (геометричним) двох сусідніх з ним, членів. Тобто квадрат кожного члена геометричної прогресії, крім першого, дорівнює добутку двох сусідніх з ним членів. Якщо bm-1, bm, bm+1 - три послідовні члени геометричної прогресії, то

Слайд 12

2. 2.

Слайд 13

Яку числову послідовність називають геометричною прогресією? Яку числову послідовність називають геометричною прогресією? Що називають знаменником геометричної прогресії? Чи може хоча б один член геометричної прогресії дорівнювати нулю? Як обчислити будь-який член геометричної прогресії, знаючи її перший член і знаменник?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика