X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Математика в Західній Україні

Завантажити презентацію

Математика в Західній Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розвиток математичної думки на Західній Україні

Слайд 2

Математика (грец. — наука, знання, вивчення) — наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (грецьк. філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння — геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл. Пізніше розвинулась у досить складну і багатогранну науку про абстрактні кількісні та якісні співвідношення, форми і структури. Зміст

Слайд 3

Розвиток математики в Україні Історію розвитку математики в Україні до XIX ст. слід висвітлювати через стан і рівень викладання математики в навчальних закладах та кваліфікацію їх викладачів. Розкривають її доцільно у два етапи: 1) XV – XVII ст.– формування математичних знань у Західній Україні; 2) XVII – XVIIІ ст. – формування математичних знань у Західній та Східній Україні. Цілу плеяду визначних вчених у різних галузях науки зростила українська земля. Значне місце серед них займають математики М. Остроградський, В. Буняковський, Г. Вороний та ін. Історичні обставини склалися так, що значну частину свого життя вони перебували далеко за межами рідного краю й інші народи хотіли мати їх у своєму національному пантеоні, заперечуючи при цьому їх український родовід. З цього приводу президент Міжнародної асоціації україністів І. Дзюба цілком справедливо зазначав: “Конче потрібно повернути Україні імена великих діячів, митців та вчених, “привласнених” іншими культурами”. Зміст

Слайд 4

Математика на землях Західної України Впродовж багатьох віків українські землі, а відповідно і люди, які їх заселяли, були розділені на великі частини. Захід – перебував під владами Польщі, Австрії та ін. Вже з середини XV ст. на Захід проникають гуманістичні тенденції та наукові ідеї із Західної Європи. У населення пробуджується інтерес до рідної мови, культури, науки та освіти. Носіями наукових знань у середні віки ставали насамперед ті українські інтелектуали, які здобули освіту в західноєвропейських університетах. В Галичині і на південно-західних землях України в в період XV-XVIII відкривалися школи вищого рівня. Свідченням цьому є те, що аналізуючи один історичний факт, пов’язаний з переписами населення в Галичині і Білохівській землі, спеціалісти відмічають: “Можна уявити собі, скільки треба було знайти людей, які знають способи обчислення. Це свідчить про поширення математичної грамотності серед місцевого населення”. Зміст

Слайд 5

Політична ситуація у західних землях України, національне гноблення позначалися на рівні розвитку науки у Львівському університеті. Математичні пошуки перебували тут на рівні методичних удосконалень при викладанні, реферуванні робіт. З 1908 по 1919 р. тут працює відомий польський математик, спеціаліст з теорії чисел Вацлав Серпінський. Він читає курси з теорії множин, теорії функцій дійсної змінної, аналітичної теорії чисел, позитивно впливає на математичне виховання студентської молоді, проводить науковий семінар з студентами, вносить пожвавлення у наукову роботу в університеті. Діаграма Венна, що ілюструє перетин двох множин Зміст

Слайд 6

Помітний внесок в науку Львівського університету робить Гуго Діонісі Штейнгауз (1887–1972), який працює тут в період 1917–1945 pp. Його наукові інтереси зосереджені в теорії рядів (степеневих, ортогональних, Фур’є), теорії ймовірностей, топології, він має ряд популярних праць з математики, деякі з яких перекладені на російську мову. Гармонічний ряд - нескінченний розбіжний ряд Зміст

Слайд 7

Михайло Пилипович Кравчук народився 27 вересня 1892 р. в с. Човниця Волинської області. Учився Михайло в Луцькій гімназії, де виявив особливі здібності до математики і споріднених з нею дисциплін. Курс Луцької гімназії Михайло Кравчук закінчив із золотою медаллю. Він мріяв стати математиком. Але вступити до Київського університету йому відразу не вдалося. Згодом Кравчука було прийнято на фізико-математичний факультет. «Моя любов - Україна і математика» - таким було його кредо (1892-1942) Зміст

Слайд 8

Протягом усього свого життя М. Кравчук активно працював для розвитку математичних наук в Українi: був засновником математичних кафедр у кiлькох київських iнститутах, дбав про створення української математичної лексики i т.д. Вiльно володiючи кiлькома мовами, вiн писав ними свої науковi працi , але найчастiше – рiдною мовою. Кравчук – автор понад 180 наукових праць. Він працював у галузях вищої алгебри та математичного аналізу, теорії ймовірностей і математичної статистики. Уже давно існують на сторінках наукових досліджень і многочлени Кравчука, і моменти, і формули, і осцилятори, і матриці, і поліноми … Методи Михайла Кравчука застосовувалися в США, Японії та інших країнах при моделюванні кібернетичної техніки, зокрема при програмуванні багатьох складних явищ і процесів. Видає підручники для вищої школи, публікує підручники методики викладання, історії математики, філософії, постійно працює над удосконаленням математичної термінології. Оригінальні праці «Простір, час, матерія», «Сучасний атомізм», «Математична наука на Україні», «Вплив Ейлера на дальший розвиток математики», «Вступ до вищої математики», «Вибрані питання з основ аналізу нескінченно малих». Кожна із них вирізняється широким науковим світоглядом, аналізом проблем, дотичних до математики наук... Зміст

Слайд 9

Володимир Йосипович Левицький "Основоположник математичної культури нашого народу", - так сказав про Володимира Левицького академік Михайло Кравчук. Великою заслугою В. Левицького було те, що він зібрав і впорядкував матеріали з української математичної термінології, що була надрукована в 1903 р. (1872-1956) Зміст

Слайд 10

   Основною ділянкою наукової роботи професора В. Левицького була теорія аналітичних функцій. Він займався також геометрією, алгеброю, диференціальними рівняннями та історією математики. Багато уваги приділяв теоретичній фізиці та астрономії. “Він мав дар вишукувати молодих адептів науки й розділював між них праці, даючи їм зразу реферати з книжок, а далі заохочуючи до самостійної наукової праці. В цьому відношенні всі ми мусимо вважати себе його духовними учнями” — — Микола Чайковський Володимир Йосипович Левицький (1872-1956) Зміст

Слайд 11

Мирон Онуфрійович Зарицький (1889-1961) Видатний український математик, професор. У травні 1989 р. громадськість Львова відзначала столітній ювілей видатного українського математика, професора Львівського державного університету Мирона Онуфрійовича Зарицького — одного з фундаторів української математичної культури на західноукраїнських землях, дійсного члена Наукового Товариства ім. Т. Шевченка з 1927р. Зміст

Слайд 12

Наукові інтереси М. О. Зарицького охоплюють, головним чином, теорію множин з алгеброю логіки та теорію функцій дійсної змінної. Він досліджує похідні множини методами алгебри логіки, виходячи тільки з кількох основних аксіом і не користуючись іншими геометричними міркуваннями. Крім того, М. О. Зарицький займався теорією вимірних перетворень множин, тобто таких гомеоморфних перетворень, які переводять довільну вимірну множину в іншу множину такого ж роду. Мирон Онуфрійович Зарицький (1889-1961) Зміст

Слайд 13

Чайковський Микола Андрійович Український математик “Я можу з великою гордістю сказати, що був другим, хто викладав вищу математику українською мовою; першим був Михайло Пилипович Кравчук у Києві… ” Математикою почав цікавитися уже в молодших класах. Великий вплив на розвиток математичних здібностей М. Чайковського мав учитель математики Т. Цвойдзінський, вихованець Берлінського університету, який часто займався з Миколою, допоміг йому засвоїти багато розділів вищої математики. Микола Чайковський в 1922–1924 pp. читає курси вищої математики у Львівському таємному українському університеті. (1887 — 1970) Зміст

Слайд 14

З 1961 року він — професор Львівського університету, а вчене звання професора було присвоєне йому 1962 року. Наукові досягнення Миколи Чайковського стосуються, головним чином, алгебри і теорії чисел. Значну частину його друкованих праць складають підручники для гімназій та методичні посібники. Наукова спадщина Чайковського ще чекає свого дослідника. Багато ненадрукованих праць з його архіву, які знаходяться в різних людей, є актуальними й сьогодні, особливо матеріали про естетичне виховання на уроках математики, а також матеріали з історії математики та історії шкільництва в Галичині. Чайковський Микола Андрійович (1887 — 1970) Зміст

Слайд 15

Використана л-ра https://www.google.com.ua/ http://uk.wikipedia.org/ http://www.parafia.org.ua/ http://kuchka.info/rozvytok-matematyky-v-ukrajini.html http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.86.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.96.D1.8F_.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B8 Зміст

Слайд 16

Курсову роботу виконав: Горсткін Олег Ліцеїст 32 групи Івано-Франківського ПМЛ 2014

Слайд 17

Слайд 18

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика