X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
КОНСТРУЮВАННЯ УРОКУ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ

Завантажити презентацію

КОНСТРУЮВАННЯ УРОКУ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

КОНСТРУЮВАННЯ УРОКУ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО- ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ До кожного учня треба підійти, побачити його труднощі, кожному дати тільки для нього призначене завдання. В. О. Сухомлинський Підготувала Козинець А.І. вчитель – методист вищої кваліфікаційної категорії

Слайд 2

Особливості диференціації Ефективність навчання визначається не тим, що вчитель намагався дати учням, а тим, як вони засвоїли знання і яке в них сформувалося ставлення до навчання. Учитель має пам’ятати, що до кожної дитини в класі треба виявляти чуйність, щирість, не виділяти надмірною увагою обдарованих і не принижувати моралізаторством слабших. Правильно організована робота допоможе кожному учневі відчути себе здібним, потрібним, цікавим для вчителя і своїх товаришів.

Слайд 3

Диференціація Навчальні можливості груп учнів Середні Високі Дуже високі Низькі здатні швидко засвоювати матеріал, вільно вирішувати завдання, з інтересом і самостійно працювати.  мають міцні знання, володіють навичками самостійної роботи, не поступаються першій групі у засвоєнні матеріалу, але не завжди старанно закріплюють вивчене можуть непогано вчитися, але їм заважає низька навчальна працездатність; мають слабку здатність до навчання і низьку навчальну працездатність. 

Слайд 4

Позитивне значення диференціації покращується чіткість в організації роботи класу Робота з класом кожний учень працює із завданнями свого рівня знань, то краще сприймає мету й задачі працюючи на визначеному рівні складності, учень бачить, як працюють інші Самооцінка стає більш реальною; Складаючи завдання теоретичного та практичного змісту, намагаємося надати міждисциплінарної, творчої, випереджаючої, тренувальної спрямованості, тобто, щоб у процесі їхнього опрацювання вирішувався цілий комплекс проблем. Мета та завдання уроку

Слайд 5

Важливо надати дитині не тільки знання, а й способи їх здобуття Структурно-логічні схеми, розроблені С. П. Логачевською Працюють з учителем Виконують вправи Виконують вправи самостійно Творча робота M1 M2 M4 M3

Слайд 6

Варіант 3 Варіант 2 Варіант 1 Спільне завдання. Виконують вправи самостійно Виконують вправи самостійно За потреби допомагає вчитель Багаторазове пояснення на уроках математики

Слайд 7

Багаторазове пояснення на уроках математики   І етап II етап ІІІ етап IV етап Варіант 1 Працюють з учителем. Виконують вправи за зразком Виконують вправи самостійно Творча робота   Спільне завдання. Виконують вправи самостійно Варіант 2 Працюють з учителем Виконують вправи за зразком Виконують вправи самостійно Виконують вправи самостійно Варіант 3 Працюють з учителем Працюють з учителем Виконують вправи за зразком За потреби допомагає вчитель

Слайд 8

Закріплення на уроках математики Варіант 1 Варіант 2 Міра допомоги Творче завдання Основне завдання Основне завдання Творче завдання Цікаве завдання Спільне завдання Content Layouts

Слайд 9

Закріплення на уроках математики   І етап II етап III етап IV етап Варіант 1 Основне завдання Творче завдання Цікаве завдання Спільне завдання Варіант 2 Міра допомоги Основне завдання Творче завдання   Варіант 3 Працюють з учителем Міра допомоги Основне завдання  

Слайд 10

Самостійна робота над задачами Самостійно розв’язують подібну задачу Самостійно записують у зошити розв’язану задачу Виконують творче завдання Колективно аналізують задачу з підручника Варіант виконання задач A D B C

Слайд 11

Самостійна робота над задачами   І етап II етап III етап IV етап Варіант 1 Колективно аналізують задачу з підручника Самостійно записують у зошити розв’язану задачу Самостійно розв’язують подібну задачу Виконують творче завдання Варіант 2 Огляд планшетів, виділення варіантів Колективно розв’язують подібну задачу Колективно аналізують і самостійно записують розв’язання подібної задачі Самостійно розв’язують подібну задачу

Слайд 12

Репродуктивний рівень Включає уміння відтворювати ознаки понять, законів, репродукція відомих способів дій дозволяє розв’язувати поставлені задачі за зразком, що не сприяє формуванню достатньо узагальнених і міцних зв’язків. Учням з таким рівнем знань пропоную чимало тренувальних вправ. Розвиток учнів, які досягли цього рівня, відбувається завдяки використанню завдань, що потребують посильної продуктивної роботи. До цієї групи належать завдання, пропоновані на попередніх уроках учням, які досягли основного рівня.

Слайд 13

Конструктивний рівень 1 міцно засвоєні алгоритми виконання завдань дозволяють використовувати набуті раніше знання в змінених ситуаціях, що сприяє встановленню одиничних зв’язків між глибокими узагальненнями, застосовувати знання в нових ситуаціях. 2 3 4

Слайд 14

Творчий рівень Міцно засвоєні основні положення дозволяють забезпечити високий рівень узагальнення знань Виявлення нових причинно-наслідкових зв’язків, формулювання узагальнень і висновків Збільшення кількості логічних операцій у стандартних завданнях, виведенням нестандартних за формою подання, способом виконання вправ. Відрізняється

Слайд 15

Диференціація за ступенем складності завдань це добір різноманітних завдань, які можна класифікувати: 1 завдання, які потребують різної глибини узагальнення і висновків завдання, розраховані на різний рівень теоретичного обґрунтування роботи завдання репродуктивного і творчого характеру. 2 3

Слайд 16

Диференціація за ступенем самостійності - розв’язання допоміжних завдань, що приводять до виконання основного завдання - навідні запитання конкретизація завдань вказівка на прийом розв’язання наочне підкріплення

Слайд 17

Закріплення вмінь розв’язувати задачі Закріплення обчислю-вальних навичок розставити дужки там, де потрібно; перевірити результати в обчисленнях; визначити, у якому прикладі сума (добуток) чисел більша (різниця (частка) — менша); обчислити приклади, дібравши пропущені числа; відновити «загублені» числа в прикладі на основі відомих чисел скласти задачу за поданим запитанням; скласти задачу, у якій треба виконати певні дії; до умови і запитання дібрати числа і розв’язати задачу; скласти два запитання до поданої умови задачі; скласти задачу за поданим виразом

Слайд 18

Диференційоване навчання — це один зі способів досягнення всіма дітьми загальноосвітньої мети навчання з урахуванням їх індивідуальних особливостей Диференційований підхід має пронизувати весь навчальний процес. Плануючи диференційовані завдання, вчитель обов’язково повинен зіставляти їх мету і зміст з рівнем знань і розвитку учнів, шукати спільне в змісті й характері завдань, без чого не можна правильно визначити для кожної групи ступінь складності, необхідний і посильний об’єм роботи. Лише за цих обставин створюються сприятливі умови для найповнішого розвитку здібностей, уміння і бажання вчитися.

Слайд 19

В арифметиці ставити питання важливіше за вміння їх розв’язувати. Г. Кантор Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика