X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Україна у складі Росії та Австро-Угорщини

Завантажити презентацію

Україна у складі Росії та Австро-Угорщини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розділ 1.Україна на початку 20ст. Творча група вчителів історії м. Черкас ТЕМА2. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЇ ТА АВСРО-УГОРЩИНИ.

Слайд 2

ПЛАН 1.Місце української економіки в господарському житті двох імперій. 2.Економічна криза 190-1903рр. 3.Ідустріальна модернізація. Утворення монополістичних обєднань. 4.Вітчизняний та іноземний капітал в економіці українських земель. Стан українського підприємництва.

Слайд 3

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ - економічна криза, індустріальна модернізація, монополістичні об´єднання, синдикати концентрація виробництва вітчизняний та іноземний капітал - підприємництво

Слайд 4

ОСНОВНІ ПОДІЇ 1900-1903рр.-економічна криза в Україні; Кінець XIX –початок XXст.-розгортання монополізації економіки Наддніпрянщини, розвиток нафтовидобутку в Галичині.

Слайд 5

РОБОТА З КАРТОЮ 1.Покажіть на карті(в атласі) українські землі,які перебували у складі Російської та Австро-Угорської імперії. 2.Занесіть до таблиці назви українських регіонів,які входили до складу цих імперій.

Слайд 6

Слайд 7

ТАБЛИЦЯ Російська імперія Австро-Угорська імперія Наддніпрянська Україна (80% укр.земель): - Правобережна Україна - Лівобережна Україна Слобідська Україна - Південна (Степова Україна) Західноукраїнські землі (20%укр. земель): - Східна Галичина - Північна Буковина - Закарпаття

Слайд 8

РОБОТА НАД ПОНЯТТЯМ: МОДЕРНІЗАЦІЯ-процес оновлення всіх сторін життя суспільства. ЗАВДАННЯ: в ході розповіді з’ясувати основні ознаки модернізації: - у сфері економіки; у соціальній сфері; У політичній сфері; - У духовній сфері

Слайд 9

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ Опрацювати матеріал підручника с.11-13: 1.Випишіть назви найбільших металургійних заводів,що працювали в Україні. 2.Визначте,яке місце належало українській економіці в господарському житті Російської імперії. 3.Як дана інформація відображає індустріальну модернізацію українських земель? 4.Випишіть назви найбільших монополістичних обєднань та синдикатів в Україні.

Слайд 10

РОБОТА З ДЖЕРЕЛОМ Опрацювати джерело: із книги “Україна і світ” про особливості промислового розвитку західноукраїнських земель на початку XXст. і виконайте завдання 1.Визначте особливості розвитку промисловості західноукраїнських земель. 2.Яке місце відводилося економіці Західної України в господарському житті Австро-Угорщини? 3.Порівняйте промисловий розвиток у Наддніпрянській Україні та західноукраїнських землях. Зробіть висновок.

Слайд 11

РОБОТА ЗІ СХЕМОЮ Економічна криза — складний загострений стан в економіці; занепад, розлад промислового і сільськогосподарського виробництва Причини: недосконалість тогочасного капіталістичного суспільства (існування колоній, грабіжницька політика щодо слаборозвинених держав і колоній, експлуатація найманої робочої сили, війни за перерозподіл світу і т. ін.) Прояви економічної кризи в Україні Охоплює всі галузі промисловості, у т. ч. високорозвинені (металургійну, вугільну, цукрову) Загострює конкуренцію, відбувається розорення дрібних під-приємств Була більш глибокою,ніж у Росії,бо промисловість України розвивалась нерівномірно Розпочинається процес концентрації виробництва Концентрація виробництва — зосередження виробництва в одному місці або районі. Утворення монополій

Слайд 12

ПРОБЛЕМНЕ ЗАВДАННЯ Доведіть,що на початку XXст.на українських землях відбувалася індустріальна модернізація.

Слайд 13

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 1.Назвіть особливості економічної кризи 1900-1903рр. в Україні. 2.Які наслідки в Україні мав процес утворення монополістичних обєднань? 3.Визначте результати та наслідки індустріальної модернізації. 4.Яку рол відіграв іноземний та вітчизняний капітал в економіці українських земель?

Слайд 14

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1.Історія України:підруч. Для 10 кл. загальноосвіт.Навч.закл./О.Реєнт,О.Малій.-К.:Генеза,2010. 2. www.google.com.ua. 3. Історія Україн.10клас/А.І.Мироненко, О.П.Мокрогуз.Х.:Вид.група“Основа”,2011 4.Скирда І.М.Історія України.10клас.-Х.:Вид. “Ранок”,2010. 5.Історія України.10клас.Атлас.-Х.:Вид. “Ранок”, 2010. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України