X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Юридична наука та юридична практика

Завантажити презентацію

Юридична наука та юридична практика

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Юридична наука та юридична практика 1.Поняття юридичної науки та її структура.  2.Об'єкт та предмет юридичної науки.  3.Характеристика системи юридичних наук.  4.Основні види юридичної практики.  5.Поняття юридичної практики, її зв’язок з юридичною освітою та юридичною наукою.

Слайд 2

Поняття юридичної науки та її структура Юридична наука — це система знань про об'єктивні властивості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, про загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права в їх структурній багатоманітності.Склад історико-теоретичні науки (теорія права і держави, історія держави і права, історія вчення про державу і право, філософія права і соціологія права й ін.); ¨ науки управлінського циклу (конституційне право, теорія управління, адміністративне право й ін.); ¨ цивілістичні науки (цивільне право, цивільний процес, арбітражний процес, сімейне право та ін.); ¨ криміналістичні науки (кримінальне право, кримінальний процес, виправно-трудове право й ін.); ¨ прикладні науки (судова медицина, судова психологія, судова бухгалтерія й ін.).

Слайд 3

Об’єкт та предмет юридичної науки

Слайд 4

Характеристика системи юридичних наук Система юридичних наук- це сукупність взаємозалежних наук, що вивчають державу й право як відносно відособлені, самостійні соціальні інститути • юридичні науки теоретичного й історичного профілю (теорія права і держави, історія політичних і правових вчень, загальна історія права і держави, історія права і держави України, філософія права, соціологія права й ін.); • галузеві або нормативні юридичні науки (конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільно-процесуальне право, кримінальне право, кримінально-процесуальне право, трудове право, сімейне право, підприємницьке право, екологічне право, міжнародне право й ін.); • спеціальні або прикладні юридичні науки (правова статистика, криміналістика, кримінологія, судова медицина, судова психіатрія, оперативно-пошукова діяльність і ін.).

Слайд 5

Основні види юридичної практики Юриди чна пра ктика — це професійна юридична діяльність з видання, тлумачення і реалізації правових приписів, здійснювана з урахуванням накопиченого соціально-правового досвіду. В залежності від характеру та способу впливу на суспільні відносини розрізняють:  правотворчу;  правозастосовчу;  правовиконавчу;  правопорядчу; інтерпретаційну практику.

Слайд 6

За функціональним призначенням а) правоконкретизуючу практику , змістом якої є поширення норм на певну життєву ситуацію чи діяльність певних суб’єктів; б) контрольна практика, змістом якої є визначення ступеню правомірності та відповідності закону всіх різновидів юридичної діяльності; в) правосистематизуюча практика, змістом якої є розробка та прийняття кодифікованих нормативних документів, що відзначається високим рівнем узгодженості нормативних приписів.

Слайд 7

За суб’єктами здійснення законодавчу – основним призначенням якої є забезпечення законотворчості; · судову , що забезпечує правосуддя; · слідчу, метою якої є розслідування правопорушень; · нотаріальну, що забезпечує посвідчення певних юридичних документів та дій; · юридично-консультативну, метою якої є забезпечення відповідності нормативних актів підприємств, установ та організацій діючому законодавству, а також консультування працівників цих установ

Слайд 8

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика