X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підвищення професійної компетентності вчителів – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу

Завантажити презентацію

Підвищення професійної компетентності вчителів – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ І ОСОБИСТІСНІ РИСИ ПЕДАГОГА НОВОЇ ФОРМАЦІЇ 2014 рік

Слайд 2

До словника Компетентність – загальна здатність особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, обізнаності, поінформованості, інтелекті, професійній підготовленості, завдяки навчанню й вихованню, інтеграції в простір соціальних, культурних взаємин та спілкування. Професійна компетентність (за Н.Разіною) – це здатність учителя перетворювати спеціальність, носієм якої він є, на засоби виховання особистості учнів з урахуванням обмежень і розпоряджень, накладених на навчально-виховний процес вимогами педагогічної норми, в якій він здійснюється. Компетенції – сфера поповнення знань, уміння й навички людини. Бути компетентним – значить уміти мобілізувати в даній ситуації набуті знання й досвід. Компетентна людина – обізнана, що є визнаним знавцем у якомусь питанні, авторитетна, повноправна, що володіє колом повноважень, здатна.

Слайд 3

Найважливіші цінності освіти – не тільки дитина, а й педагог, здатний до розвитку здібностей, таланту, збереження індивідуальності дитини

Слайд 4

Які вимоги висуває суспільство до педагога нової формації? Учитель нової формації має бути духовно розвиненою творчою особистістю, здатною до рефлексії, що володіє професійними навичками, педагогічним даром та прагненням до нового. Учитель-професіонал повинен не тільки досконало володіти своїм предметом, а й уміти організовувати діяльність учнів та передбачати її результати, корегувати можливі відхилення, тобто бути компетентною особистістю.

Слайд 5

Компетентність педагога залежить від рівня сформованості трьох груп компетенцій, якими має володіти вчитель нової формації: методологічні (психолого-педагогічні) компетенції загальнокультурні (світоглядні) компетенції предметно-орієнтовані компетенції

Слайд 6

Які особистісні риси повинен мати вчитель для здійснення якісної освіти в умовах компетенісного підходу до навчання? Таку освіту може здійснити тільки висококваліфікований, творчий, соціально-активний і конкурентноздатний учитель, зорієнтований на гуманістичні цінності: гнучко адаптуватися в змінних життєвих ситуаціях самостійно критично мислити використовувати сучасні технології генерувати нові ідеї бути комунікабельним розвивати свої духовність, інтелект, культурний рівень

Слайд 7

Одним із завдань навчання в старшій школі є надання учням можливості спроектувати своє майбутнє і сформувати ресурси для здійснення усвідомленого професійного та освітнього вибору (профілізація старшої школи)

Слайд 8

Якими професійними знаннями має володіти вчитель для успішної реалізації профільного навчання? Учитель профільної школи повинен знати: нормативні документи методологічні основи особистісно зорієнтованого, індивідуального і компетентнісного підходів до навчання та механізми їх реалізації зміст освіти за предметом на базовому і профільному рівнях методику розробки та організації елективних курсів методику організації проектної, науково-дослідної діяльності учнів

Слайд 9

Якими професійними уміннями має володіти вчитель для успішної реалізації профільного навчання? Учитель профільної школи повинен уміти: проектувати освітній процес, спрямований на максимальну індивідуалізацію навчання, посилення самостійної творчої основи в діяльності учнів, розвиток дослідницької діяльності та соціальної практики формувати активну позицію відповідального вибору й відповідальної діяльності, сприяючи організації школярів, становленню їхніх ціннісних орієнтацій використовувати в навчальному процесі можливості інформаційних технологій для відкритої основи

Слайд 10

Інноваційні умови професійного вдосконалення вчителя Нові реалії шкільного життя, перехід на новий зміст, структуру навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, необхідність запровадження в учительську практику інноваційних технологій змушують оптимізувати методичну роботу. Необхідно насамперед враховувати особистісний чинник, тобто методичні заходи планувати та релізовувати з розрахунку не лише на “середнього” вчителя, а й на всі категорії вчителів диференційовано

Слайд 11

Прийоми стимулювання та мотивації вчителів до творчого зросту 1. Перспективний план роботи над проблемною темою 4. Методичне супроводження професійного зросту молодого вчителя 3. Пошук нових форм презентації досвіду 2. Моніторинг творчої активності, номінації “Методичне об’єднання року”, “Тиждень року”

Слайд 12

Проведення моніторингу активності вчителів, за результатами: Визначення лідерів за підсумками року, їх матеріальне та моральне заохочення Рейтинг ШМО за показниками творчої активності Врахування результативності методичної роботи під час атестації

Слайд 13

З досвіду роботи НВК технічного профілю Комунарського району з організації методичної роботи на диференційній основі

Слайд 14

Перспективний план реалізації самоосвітньої проблемної теми вчителями НВКТП

Слайд 15

Моніторинг творчої активності педагогів на диференційній основі Креативна група – вчителі вищої категорії, вчителі з педагогічними званнями ПІБ Підготовка учнів до конкурсів Підготовка учнів до участі в олімпіадах Участь в конкурсах вчителів (творчої майстерності, дидактичних матеріалів) Проведення відкритих уроків Участь у семінарах Участь у пошуковій діяльності (МАН, проекти) Методична робота на різних рівнях (наставниц-тво, Школа ППД) Акімова О.П. ● ● ● ЄгороваН.М.

Слайд 16

Група посиленого контроля та підтримки – молоді та новоприбулі вчителі ПІБ Підготовка учнів до конкурсів та шкільних олімпіад Участь в конкурсах вчителів (дидактичних матеріалів) Методична робота на рівні ШМО Методична робота на рівні школи Робота над самоосвітньою темою

Слайд 17

Група часткового контролю - вчителі І, ІІ категорії (5 балів) Методична робота на рівні школи (10 балів) Методична робота на рівні району (15 балів) Методична робота на рівні міста та області (20 балів) Методична робота на рівні країни Перемога – х2 ПІБ Підготовка учнів до конкурсів Підготовка учнів до участі в олімпіадах Участь в конкурсах вчителів (творчої майстерності, дидактичних матеріалів) Участь у семінарах Мето-дична робота на рівні ШМО Робота над власною проблем-ною темою Органі-зація заходів по підви-щенню якості знань учнів Організа-ція новов-ведень

Слайд 18

Результати та досягнення організації методичної роботи на диференційній основі : системна робота з різних напрямків методичної роботи створення умов для самооцінки, самоаналізу та саморозвитку від досягнутого визначення групи педагогів-лідерів збільшення кількості вчителів, відзначених у різних номінаціях розвиток предметних ШМО Проблеми впровадження визначення групи педагогів, зорієнтованих на функціонування неоднорідність рефлексії

Слайд 19

Методична робота на рівні школи на диференційній основі Очікувані результати: розвиток творчої активності педагогів; активізація прагнення вчителів до самоаналізу, самоосвіти, саморозвитку від досягнутого; упорядження у реалізації власної проблемної теми вчителями; сприяння активній розробці проблемної теми школи, району; поширення та популяризація ППД; успішна адаптація молодих вчителів; розвиток навичок презентації власного досвіду; активне впровадження у навчальний процес новітніх методик та технологій; додаткова мотивація учнів до продуктивного навчання; розширення форм методичної роботи з вчителями.

Слайд 20

Витяг з Положення про тимчасові творчі групи вчителів Завдання та напрями діяльності: поступове осучаснення змісту та форм організації навчального процесу з врахуванням досягнень методики та дидактики, вимог часу тощо; активна розробка проблемних тем на різних рівнях, впровадження новітніх методик та технологій; обмін досвідом між учителями школи з питання забезпечення продуктивного навчання; формування в учителів та учнів культури дослідницької та презентаційної діяльності.

Слайд 21

Організація роботи: Тимчасові творчі групи створюються на міжпредметному рівні. Члени тимчасових творчих груп співпрацюють у межах ШМО за різними схемами: учасники творчої групи “У пошук творчого “Я” за допомогою керівника ШМО та курируючого заступника директора визначають поточний етап розробки самоосвітньої проблемної теми та планують форму творчого звіту; учасники творчої групи “На шляху до професійної майстерності” узгоджують з керівником ШМО зміст презентації проекту з проблемної теми школи, району; учасники творчої групи вчителів-пошуковців “Школа педмайстерності” вивчають, впроваджують та популяризують через систему майстер-класів новітні загальні та предметні методики та технології, узагальнюють досвід; учасники творчої групи молодих та новоприбулих вчителів “Крок до успіху” планують та реалізують у співпраці з керівниками ШМО та вчителями-наставниками звіт-презентацію за підсумками роботи. Учасники міжпредметних тимчасових творчих груп співпрацюють на етапі підготовки, оформлення власних розробок та організації звітних заходів групи. Заохочення: Тимчасові творчі групи користуються відповідними привілеями у питанні контролю: учасники творчої групи “На шляху до професійної майстерності” не підпорядковуються тематичним перевіркам, учасники творчої групи “Школа педмайстерності” працюють на довірі.

Слайд 22

Система методичної роботи на диференційній основі Мета – максимально розкрити творчий потенціал кожного педагога Зміст – визначають на основі результатів певного рівня професійної компетентності вчителів Тактика – співробітництво, основане на вірі в творчій потенціал кожного педагога, на повазі до його індивідуальності Позиція методиста – вміння зрозуміти творчу індивідуальність, забезпречити умови для професійного розвитку, сприймати нове від тих, хто навчається

Слайд 23

Робота тимчасових міжпредметних творчих груп 2012-2013 н.р. “Інновації у профільній школі: роль технології педмайстерні в підвищенні ефективності уроку” “Управління процесом триади (навчання, виховання, розвитку) як умова ефективного навчання, виховання та соціалізації” “Використання евристичного методу у викладанні” “Оновлення змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного стандарту” “Розвиток креативного мислення шляхом використання інформаційних технологій” Представлення досвіду на міській виставці

Слайд 24

Робота тимчасових міжпредметних творчих груп 2013-2014 н.р. “Нестандартний урок як засіб соціалізації” “Наступність і перспективність у формуванні соціальної активності особистості засобами предмета” “Інтеграція та структурування знань – необхідна умова ефективного навчання” Представлення досвіду вчителями-предметниками, директором навчального закладу під час участі у конкурсі “Учитель року” за 4 номінаціями

Слайд 25

Робота тимчасових міжпредметних творчих груп 2014-2015 н.р. “Біоадекватні технології навчання та виховання як умова розвитку творчого мислення та самореалізації особистості” “Методичний супровід викладання предметів за новим Держстандартом” “Система еколого-валеологічного виховання учнів в умовах навчального закладу нового типу” “Активні форми роботи з батьками: клуб родинної культури “Берегиня” Охоплення роботою творчих груп педагогічних працівників підрозділів комплексу, включення до тематики проблем виховної роботи

Слайд 26

Результати впровадження Активізація роботи над актуальними питаннями дидактики та методики Оновлення змісту освіти у відповідності із сучасними вимогами, зорієнтованого на підвищення мотивації до навчання Розвиток творчого потенціалу вчителів Виникнення потреби у самовдосконаленні на особистому рівні

Слайд 27

Становлення вчителя-професіонала профільної школи Управління розвитком професійної компетентності вчителя профільної школи діагностування рівня досягнутої майстерності та освітнього попиту вчителя виявлення прогалин і потреб прогнозування індивідуальної траєкторії розвитку педагога оптимальне визначення мети, завдань методичної роботи з урахуванням конкретних умов функціонування навчального закладу, можливостей і потреб вчителів обрання форм і методів методичної роботи, адекватних вимогам часу, оптимальне поєднання традиційних інформаційних, активних та інтерактивних форм і методів методичної роботи підвищення рівня теоретичної й науково-методичної підготовки (оволодіння змістом сучасної освіти й тенденціями змін в освітньому просторі) надання допомоги і підтримки для ефективного здійснення самоосвітньої діяльності моніторинг творчої активності педагога регуляція і корекція Особливим завданням управління розвитком професійної компетентності вчителя є створення умов та стимулів для актуалізації процесів саморозвитку та самоуправління та реалізації змісту сучасної освіти

Слайд 28

Самовдосконалення та самоменеджмент вчителя профільної школи аналіз власного досвіду, визначення його дієвості у профільній школі визначення напрямків самоосвіти (програмне забезпечення, організація НВП, основи менеджменту у профільній школі) складання планів самоосвіти вчителя профільної школи моделювання уроків за новими технологіями участь у дослідницькій діяльності (проектування, робота у динамічних, творчих, проблемних групах) презентація творчих доробків, розробка портфоліо досягнень самоаналіз самокорекція

Слайд 29

ПОРТФОЛІО ВЧИТЕЛЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ ГРИНЯЄВА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА рік народження – 1956 освіта – вища, Бердянський державний педагогічний ін-т, 1991р. спецальність за дипломом – викладач загальних технічних дисциплін та праці вчитель обслуговуючої праці Навчально-виховного комплексу технічного профілю педстаж – 22 роки “спеціаліст вищої категорії”, педагогічне звання - “вчитель-методист” нагороджена грамотою МОНУ, 2003р. підвищення кваліфікації - 05.05.07р. ЗОІППО предмети викладання – обслуговуюча праця, “Основи дизайну”, “Художня культура”, образотворче мистецтво позакласна робота – гурткидекоративно-прикладного мистецтва “Берегиня” Школи джур, “Технічний дизайн” (старша група) ОСЮТ

Слайд 30

КАРТА ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ВЧИТЕЛЯ Методична тема: Творчий підхід щодо реалізації завдань допрофесійної підготовки на уроках з основ дизайну Узагальнений досвід: Формування компетентності продуктивної творчої діяльності як чинник становлення творчої особистості школяра Педагогічна позиція: виявлення і розвиток творчих здібностей учнів; емоційний розвиток особистості дитиний; створення емоційних, технічних умов для розкриття учнями власних сил та здібностей; впровадження нових технологій у навчання, постійний пошук вчителем нових методичних прийомів, форм організації діяльності учнів Педагогічне кредо: “Тільки живий приклад виховує дитину, а не слова, нехай найкращі, але не підкриплені ділом” (О.С. Макаренко) Мета: сприяння розвитку індивідуальних здібностей учнів; залучення учнів до конструкторсько-технологічної, дослідницької та продуктивної праці, а також винахідництва на базі змісту трудової підготовки; формування естетичної активності учнів; сприяння розвитку учнів (просторової уяви, логічного мислення) виховання любові до рідного краю, його історії та культури; формування в учнів зацікавленості до виконуваної справи

Слайд 31

Зміст підпорядкування навчального процесу створенню умов для розкриття “суттєвих сил” учня; постійне врахування рівня підготовленості учнів до рішення задач окремого уроку; постійне управління процесом формування особистості учня; варіативність структури уроку у відповідності з можливостями учнів;і індивідуалізація процесу навчання зі здібностями, за темпами просування, за тематикою; демонстрація практичної значущості здобутих знань; використання краєзнавчого матеріалу; рівневі тести як форма контролю знань учнів Методи і форми організації діяльності індивідуальні творчі завдання; використання завдань, що сприяють розвитку дизайнерських та художньо-конструкторських здібностей, творчого потенціалу і мислення; використання результатів дитячої творчості на уроках; нетрадиційні форми підсумкових уроків Очкувані результати розвиток особистості дитини з урахуванням індивідуальніих здібностей; стабільна мотивація та зацікавленість у навчання; залучення учнів до творчості

Слайд 32

Характеристика якості виконання посадових обов`язків, результативності навчально-виховної роботи, загальної і професійної культури адміністрацією школи: (витяг з атестаційного листа) Гриняєва Н.Г. - вчитель творчий, натхненна праця якого є прикладом відношення до виконуваної справи для колег та учнів. Вчитель в основу професійної діяльності поклав завдання виявлення та розвитку творчих здібностей учнів, яке успішно реалізовує шляхом впровадження нових технологій у навчання, постійного пошуку та впровадження нових методичних прийомів, форм організації діяльності учнів, поєднання урочної та позаурочної діяльності. Діапазон впливу особистості вчителя обслуговуючої праці Гриняєвої Н.Г. на учнів досить широкий: на уроках та в позакласній роботі учні залучаються до дослідницької та продуктивної праці; розвивається їхня естетична активність; розширюються просторова уява, логічне мислення; виховується любов до рідного краю, його історії та культури; формується зацікавлене ставлення до виконуваної справи. В своїй роботі вчитель використовує індивідуальні творчі завдання, форми роботи, що сприяють розвитку дизайнерських та художньо-конструкторських здібностей, творчого потенціалу та мислення. Результатом продуктивної праці вчителя є високі результати навчання її учнів, які опановують предмет з k якості 0,6 -0,7. Гриняєва Н.Г. працює зі здібними учнями в багатьох напрямках: по підготовці до олімпіад, конкурсів дитячої художньої творчості, конкурсів дослідницького характеру міського та обласного рівнів, МАН. Результатом натхненної праці вчителя є значні досягнення її учнів. В міжатестаційний період вихованці Наталії Григорівни неодноразово ставали призерами районного етапу олімпіад, виставок та конкурсу науково-дослідницьких робіт в МАН. Гриняєва Н.Г. - вчитель, який постійно прагне до самовдосконалення. Неодноразово Наталія Григорівна брала активну участь у семінарах різних рівнів, де ділилася власними здобутками. Вчитель системно працює над збагаченням дидактичної бази кабінету обслуговуючої праці, розвиває програмне підгрунтя власної творчої діяльності.

Слайд 33

Кваліметрична модель визначення рівня професійної компетентності педагога № Чинники Критерії Показники 1. Рівень методичної культури вчителя Участь у методичних формах роботи в ролі 1.1. слухача 1.2. виступ із творчим звітом з досвіду роботи 1.3. учасник творчої, ініціативної груп 1.4. автор ППД, керівник авторської школи з методичної проблеми 1.5. учасник дослідно-експериментальної роботи 0,6 0,9 0,6 0,6 0,6 2. Характеристика індивідуального педагогічного стилю педагога Рівень самоосвітньої діяльності вчителя 2.1. Наявність програми самоосвітньої діяльності вчителя з методичної проблеми 2.2. Наявність системи роботи з обраної методичної проблеми 2.3. Наявність авторських педагогічних знахідок, ідей у роботі педагога 2.4. Автор ППД з методичної проблеми 1 1 1 1 3. Характер перспективного педагогічного досвіду 3.1. Репродуктивний 3.2. Конструктивний 3.3. Новаторський 1 0,8 0,8

Слайд 34

№ Чинники Критерії Показники 4. Результативність педагогічної діяльності 4.1. Якість уроків 4.2. Якість позакласних заходів 4.3. Якість інтелектуальної продукції педагога (авторські програми, навчально-методичний матеріал, публікації, авторські розробки уроків, позакласних заходів) 4.4. Якість відповідної освіти учнів 4.5. Результати роботи з творчими учнями: МАН, конкурси, олімпіади 4.6. Інтелектуальна продукція учнів: публікації, збірки творчих робіт, учнівське портфоліо 0,9 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 5. Рівень ділової культури педагога Якість документаційного забезпечення методичної роботи вчителя: 5.1. Наявність календарно-тематичних, поурочних планів 5.2. Наявність нормативно-правової бази з предмета 5.3. Якість ведення журналів 5.4. Наявність кабінету, якість оснащення та оформлення 1 1 0,8 0,8 6. Громадська позиція Характер ціннсних орієнтацій 6.1. до предмета 6.2. учнів 6.3. природи 6.4. громадської роботи 6.5. колег 6.6. себе (рівень самокритики, сприйняття критики) 1 1 1 1 1 1

Слайд 35

№ Чинники Критерії Показники 7. Особистісні якості педагога Сприйняття особистості педагога 7.1. Громадсько-політична спрямованість а) громадсько-політична активність б) громадсько-політична активність 7.2. Емоційно-моральна спрямованість а) справедливість і увага до людей, дітей б) захопленість справою, відповідальність в) самоорганізованість 7.3. Професійна спрямованість а) творчість в організації навчальної діяльності б) творчість у виховній роботі в) творчість у роботі з батьками 0,8 1 1 1 0,9 1 0,8 0,7

Слайд 36

ДОСЯГНЕННЯ Результативність участі в олімпіадах Результативність участі в МАН Результативність участі в педагогічних конкурсах

Слайд 37

Моніторинг творчої активності вчителя (k творчої активності у методичній роботі) За підсумками 3-й результат у педагогічному колективі. Входить до 11-тки лідерів, що працюють на довірі. Член тимчасової міжпредметної творчої гупи “Школа педмайстерності”.

Слайд 38

Індивідуальна траєкторія розвитку вчителя Курсова підготовка за предметами викладання. Залучення до участі в семінарах Участь у роботі виробничих нарад, педрад, педконференцій, педбесід Створення умов щодо поширення досвіду. Залучення до участі у виставках, конкурсах, творчих групах Забезпечення умов для власних науково-методичних пошуків, іх практичного застосування Залучення до реалізації різних форм позакласної роботи з предмету Планування форм роботи, зорієнтованих на співробітництво з батьками

Слайд 39

Шляхи реалізації індивідуальної траєкторії розвитку вчителя Складові процесу розвитку Курсова підготовка за предметами викладання. Залучення до участі в семінарах Пролонговані тематичні курси “Педагогічна майстерність” у межах співробітництва з ЗОІППО (вересень-грудень) у межах пролонгованих курсів (слухач) у межах роботи РМЦ обслуговуючої праці (учасник) (протягом року) Курси підвищення кваліфікації при ЗОІППО з художньої культури (травень) Моніторингова система педагогічного менеджменту як стратегічний механізм розбудови освітнього простору” (шкільний семінар – слухач) (жовтень) у межах роботи РМЦ обслуговуючої праці (слухач) (протягом року) Участь у роботі виробничих нарад, педрад, педконференцій, педбесід “Формування компетентності саморозвитку та самоосвіти, продуктивної творчої праці на уроках з допрофільних та профільних дисциплін” (“круглий стіл” ШМО – учасник) (листопад) “Шляхи формування компетентностей учнів” (“круглий стіл” – учасник) (лютий) “Розвиток життєвої компетентності особистості та підготовка її до успіху в умовах нвчального закладу нового типу” (шкільна конференція – учасник) (травень) Створення умов щодо поширення досвіду. Залучення до участі у виставках, конкурсах, творчих групах. Участь у районному конкурсі тестів (листопад) Підготовка учнів до участі у районній виставці художньої творчості “Знай і люби свій край” (квітень) Презентація роботи ШМО на педагогічній раді: портфоліо досягнень учнів як засіб упорядкування профільного навчання (листопад) (учасник) Участь у районній виставці дидактичних матеріалів (січень) Підготовка учнів до участі у районній виставці художньої творчості “Знай і люби свій край” (квітень)

Слайд 40

Забезпечення умов для власних науково-методичних пошуків, іх практичного застосування участь у Декаді інновацій (березень) участь у районному конкурсі авторських програм виявлення та розвитку обдарованості (жовтень) проведення майстер-класу у межах роботи міжпредметної творчої групи “Школа педмайстерності” (березень) Залучення до реалізації різних форм позакласної роботи з предмету проведення майстер-класу “Гоголівські мотиви у петриківському розпису” у межах Декади російської філології “Гоголівська галерея” (листопад) керівництво гуртками декоративно-прикладної спрямованості у межах співробітництва з Школою джур та ОСЮТ підготовка учнів до конкурсу-захисту робіт у МАН керівництво гуртками декоративно-прикладної спрямованості у межах співробітництва з Школою джур та ОСЮТ участь в організації та проведенні відкритих заходів у межах гурткової роботи (“Козацькі забави” тощо) підготовка учнів до конкурсу-захисту робіт у МАН Планування форм роботи, зорієнтованих на співробітництво з батьками участь у шкільному фестивалі родинної творчості (презентації портфоліо творчих досягнень)

Слайд 41

Розвиток комптентностей вчителя профільної школи нової формації Парадигма знань Самоосвітня діяльність Індивідуальна робота Заходи на рівні ШМО Заходи на рівні школи Заходи на рівні РМЦ, НМЦ Вивчення основоположних документів Знання методологічних основ особистісно зорієнтованого, індивідуального і компетентнісного підходів до навчання та механізмів їх реалізації Володіння змістом освіти за предметом на базовому і профільному рівнях

Слайд 42

Парадигма знань Самоосвітня діяльність Індивідуальна робота Заходи на рівні ШМО Заходи на рівні школи Заходи на рівні РМЦ, НМЦ Знання методики розробки та організації елективних курсів Знання методики організації проектної, науково-дослідної діяльності учнів

Слайд 43

Парадигма умінь Самоосвітня діяльність Індивідуальна робота Заходи на рівні ШМО Заходи на рівні школи Заходи на рівні РМЦ, НМЦ Вміння проектувати освітній процес, спрямований на максимальну індивідуалізацію навчання, посилення самостійної творчої основи в діяльності учнів, розвиток дослідницької діяльності та соціальної практики Вміння формувати активну позицію відповідального вибору й відповідальної діяльності, сприяючи організації школярів, становленню їхніх ціннісних орієнтацій Використання в навчальному процесі можливості інформаційних технологій для відкритої основи

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика