X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Завантажити презентацію

Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Слайд 2

Що таке “професійна компетентність”? насамперед – сукупність знань, навичок і досвіду персоніфікований термін, спрямований на конкретну людину, якісну характеристику ключова характеристики якості освіти певної особи та набутого чи під час навчання, чи в інший спосіб досвіду (додаткових навичок і вмінь) відображає сукупний результат освіти

Слайд 3

Хто і на яких засадах визначає необхідність підвищення рівня професійної компетентності? проводиться за потребою, але не рідше, ніж раз на три роки для вперше призначених – протягом року необхідність визначається безпосереднім керівником державного службовця та службою персоналу державного органу за результатами щорічного оцінювання службової діяльності забезпечує організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців керівник державної служби в органі влади НАДС України та органи, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу», у межах повноважень, здійснює координацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Слайд 4

Підвищення рівня професійної компетентності державного службовця проводиться у формі професійних програм спеціальних курсів тематичних семінарів тренінгів стажування (до шести місяців з відривом від основного місця роботи) в інших формах у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби шляхом навчання, у тому числі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у відповідних вищих навчальних закладах згідно із законодавством

Слайд 5

Підготовка та  перепідготовка   державних службовців Підготовка державних службовців – здобуття освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста або магістра, а також навчання в аспірантурі, докторантурі, інших навчальних закладах або наукових установах за спеціальностями, спрямованими на провадження професійної діяльності на  державній службі. Перепідготовка державних службовців – отримання спеціальності за напрямом підготовки «Державне управління» і за спеціальностями, спрямованими на провадження професійної діяльності на державній службі  на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та набутого практичного досвіду.

Слайд 6

Що таке підвищення кваліфікації, хто його визначає та здійсню? Підвищення кваліфікації – навчання у ВНЗ з метою фахового удосконалення, оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов'язки, необхідні для провадження професійної діяльності на державній службі. Підвищення кваліфікації державних службовців  є безперервним процесом. Строк та види підвищення кваліфікації визначається державними органами, у яких працюють державні службовці залежно від сфери їх діяльності. Керівник державної служби в державному органі забезпечує підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які вперше призначені на посаду державної служби, протягом року з дня їх призначення, для інших державних службовців – за результатами щорічного оцінювання, але не рідше ніж один раз на три роки.

Слайд 7

Професійні програми та інші форми підвищення рівня професійної компетентності Підвищення кваліфікації за ПП здійснюється протягом першого року роботи – для вперше прийнятих на державну службу або за результатами щорічного оцінювання. ПП розробляються відповідними навчальними закладами відповідно до вимог НАДУ, затверджуються державними органами та погоджуються МОНмолодьспортом та  НАДС України. Особи, які підвищили кваліфікацію за ПП, отримують свідоцтво державного зразка. Спеціальні курси, тематичні семінари, тренінги, стажування та ін. – форми підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які належать до заходів в галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій та не є післядипломною освітою. здійснюється установами в галузі освіти, які забезпечують виконання загальнодержавних функцій, закладами та організаціями незалежно від форми власності, що надають послуги у галузі освіти мають бути розроблені з обов’язковим врахуванням результатів оцінювання рівня професійної компетенції державних службовців, які направляються для проходження таких заходів особам, які підвищили кваліфікацію за програмами  тематичних постійно діючих семінарів, зокрема тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, інших інноваційних форм, може видаватися сертифікат

Слайд 8

Як здійснюватиметься фінансове забезпечення підвищення рівня професійної компетентності? за кошти державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством за пріоритетними напрямами може здійснюватись на підставі відповідних договорів, у тому числі про міжнародну технічну допомогу, договорів про співробітництво між українськими та іноземними навчальними закладами, а також інших договорів із зарубіжними партнерами, укладених і зареєстрованих згідно із законодавством України

Слайд 9

Мережа навчальних закладів, що здійснюють  підвищення рівня професійної компетентності державних службовців НАДУ, її Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів та її регіональні інститути; ВНЗ, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління»; центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі); галузеві навчальні заклади вищої і післядипломної освіти, що ліцензовані для підвищення кваліфікації державних службовців; заклади та організації незалежно від форми власності, що надають послуги у галузі освіти.

Слайд 10

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне