X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Механізм скриптів

Завантажити презентацію

Механізм скриптів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Механізми приймання даних скриптом  -через змінні оточення; -через аргументи командного рядка; -через потік стандартного введення.

Слайд 2

Суперглобальний масив $_REQUEST Масиви $HTTP_POST_VARS, $HTTP_GET_VARS, $_POST, $_GET Функція getenv()

Слайд 3

HTML-форми Елемент розмітки form   ...

Слайд 4

input  

Слайд 5

input (text) ім'я: прізвище:

Слайд 6

input (password) пароль: input (hidden)   input (checkbox) 1. mouse - 2. keyboard - 3. monitor -

Слайд 7

input (radio) стать: чол. жін.   input (image)

Слайд 8

input (button)   input (submit)

Слайд 9

input (number)

Слайд 10

input (file) select понеділок вівторок середа четвер п'ятниця субота неділя

Слайд 11

понеділок вівторок середа четвер п'ятниця субота неділя

Слайд 12

понеділок вівторок середа четвер п'ятниця субота неділя

Слайд 13

option понеділок вівторок середа четвер п'ятниця субота неділя

Слайд 14

textarea тут можна ввести довільний текст

Слайд 15

Обробка даних форми: - замінити кожну групу „%16-код” на відповідний ASCII-код; - замінити символ „+” пробілами; - виділити пари „ім’я =значення” за розділювачем „&”; - виділити з кожної пари ім’я і значення.

Слайд 16

Синтатксис Змінні $first = ' Text '; $second = &$first; Константи define(«Ім`я_константи", "Значення_константи", [Нечутливість_до_регистру]) Вбудовані константи - __FILE__, __FUNCTION__, __CLASS__, PHP_VERSION

Слайд 17

Системні константи __LINE__ номер поточного рядку у поточному файлі. __FILE__ повне ім`я файла __FUNCTION__ ім`я функції __CLASS__ поточний клас __METHOD__ ім`я поточного метода поточного класса

Слайд 18

Перевизначення типів Функції isset() – перевіряє, чи була оголошена змінна, відмінна від NULL-типу; empty() - аналог isset() unset() - видаляє змінну і її значення

Слайд 19

Операція присвоювання $sentence = "My favorite food is $food"; $sentence2 = 'My favorite food is $food'; Оператор контролю помилок

Слайд 20

Керуючі послідовності

Слайд 21

Оператори Операція конкатенації

Слайд 22

Логічні оператори

Слайд 23

Оператори порівняння

Слайд 24

Оператори інкремента, декримента $a = 1000; echo $a++; // виведе 1000 echo $a++; // виведе 1001 echo $a--; // виведе 1002

Слайд 25

Вбудований документ (Heredoc)

Слайд 26

Типи даних Скалярні типи: boolean (логичний); integer (цілий); float (з плаваючою точкою); string (рядковий). Змішані типи: array (массив); object (объект). Спеціальні типи: resource (ресурс); NULL

Слайд 27

Рядковий тип $sequence_number = "04efgh"; $letter = $sequence_number[4]; Функції для роботи з рядками strlen(string $st) – довжина рядків $x = "Hello!"; echo strlen($x); // Виводить 6 strpos(string $where, string $what, int $fromwhere=0) –наявність підрядку substr(string $str, int $start [,int $length]) $str = "Programmer"; echo substr($str,0,2); // Виводить Pr echo substr($str,-3,3); // Виводить mer strcmp(string $str1, string $str2) - порівняння перших с strcasecmp(string $str1, string $str2) –порівн. перших симв. str_replace(string $from, string $to, string $str) $st=str_replace("\n","\n",$str)

Слайд 28

wordwrap(string $str, int $width=75, string $break="\n") – перенесення рядків $str = WordWrap ($str, 20, ""); echo $str; strip_tags (string $str [, string $allowable_tags]) $stripped = strip_tags ($str); // Видаляє всі html $stripped = strip_tags($str, ""); // Видаляє всі html - теги, окрім html-тегів і trim(string $str) – видаляє пробіли з початку і з кінця рядка ltrim(string $st) –з початку, chop(string $st) - rtrim(string $st)– з кінця рядка strtoupper(string $str) – регістр strtolower(string $str)) strtr(string $str, string $from, string $to) –заміна символів

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика