X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Класифікації емоцій й почуттів

Завантажити презентацію

Класифікації емоцій й почуттів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція №11 на тему: СПРИЙМАННЯ Підготувала Смольянінова Крістіна Студентка 1курсу Факультет Спеціальної освіти

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

1. Поняття про сприймання. Фізіологічна основа сприймання. Сприймання – це процес відображення предметів і явищ навколишньої дійсності, які діють у даний момент на аналізатори людини в цілому.

Слайд 6

Спільне між відчуттями і сприйманням: подразник повинен діяти на аналізатори людини в даний момент (якщо подразник діяв раніше – мова може йти про пам’ять, якщо впливатиме в майбутньому – це може бути уява). при відчуттях відображаються лише окремі властивості предметів (колір, форма, освітленість, віддаленість та ін.); при сприйманні предмет відображається у цілому (відображаємо не окремі звуки, а мелодію; не окремі кольори, а картину). Відмінне:

Слайд 7

У процесі сприймання велике значення має попередній досвід – аперцепція. Дорослий за пелюсткою сприймає квітку, за запахом – речовину, за контуром зображення – рибу. Дошкільник не може сприймати трикутник, якщо три палички не завершуються кутами (він бачить лише три палички). Про це явище засвідчує фі-феномен за М. Вертгеймером (якщо у темній кімнаті дуже щвидко почергово засвічувати дві лампочки, то ми можемо побачити не дві лампочки, а дугу, яка насправді не існує). Макс Вертгеймер

Слайд 8

Процес сприймання протікає у взаємозв’язку з іншими психічними явищами мисленням (усвідомлюємо зміст предмета, який сприймається); почуттями (певним чином до нього ставимось). волею (довільно організовуємо процесс сприймання); мовленням (називаємо предмет сприймання);

Слайд 9

Слайд 10

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ АНАЛІЗАТОРІВ У ПРОЦЕСІ СПРИЙМАННЯ. ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ СПРИЙМАННЯ. За своїм походженням сприймання є рефлекторним процесом. В основі сприймань лежать взаємозв’язки двох видів: міжаналізаторні зв’язки (наприклад, у процесі сприймання яблука ми відображаємо його жовтогарячий колір за допомогою зорового аналізатора; п’янкий терпкуватий запах – за допомогою нюхового; кисло-солодкий смак – за допомогою смакового; гладеньку прохолодну поверхню – за допомогою дотикового, а постукування зерняток у стиглому плоді – за допомогою слухового аналізатора);

Слайд 11

2) внутрішньоаналізаторні зв’язки (наприклад, у процесі сприймання музичного твору ми відображаємо його смислове та емоційне наповнення за допомогою взаємозв’язків, які виникають у слуховому аналізаторі; аналогічне відбувається і в зоровому аналізаторі при сприйманні картини).

Слайд 12

2. Класифікація сприймань та характеристика окремих видів: залежно від конкретного змісту об’єктів: сприймання явищ природи, мовлення, творів мистецтва, результатів техніки та ін; за провідним аналізатором: зорові, слухові, смакові, нюхові, дотикові, статичні, кінестетичні; за формами існування матерії: простору, часу, руху. Сприймання руху – це відображення змін положення об’єктів у просторі впродовж певного проміжку часу. Основну роль при сприйманні руху відіграють зоровий та кінестетичний аналізатори, які схоплюють напрям і швидкість руху. Підсилює таке сприймання і слуховий аналізатор.

Слайд 13

Сприймання простору Сприймання руху Сприймання часу

Слайд 14

3. Властивості сприймання: - предметність – віднесення образу сприйнятого предмета до самого предмету, у результаті чого зникає різниця між реальним предметом і його образом (виникає об’єктивізація – образ наче зливається з самим об’єктом; бачимо не відображення будинку, книги, ручки, а самі ці предмети); - цілісність – структурна єдність частин сприйнятого, коли навіть за окремою ознакою вимальовується образ у всій повнотті та багатогранності (за контуром – постать); - структурність;

Слайд 15

Властивості сприймання

Слайд 16

Властивості сприймання: - константність – відносна постійність, сталість образу сприйнятого предмета (ця властивість має свою відносність – коли переходиться певна межа, томи бачимо землю з літака, як план місцевості); - осмисленість – розуміння суті сприйнятого об’єкта, його призначення, належності до певного классу, групи, категорії (школа – навчальний заклад; сквер – місце відпочинку); - вибірковість – відбір із великої кількості впливів лише окремих, які відображаються з достатньою чіткістю і усвідомленням; - аперцепція – залежність сприймання від змісту всього попереднього досвіду.

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Оптичні ілюзії

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика