X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Класифікації

Завантажити презентацію

Класифікації

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

PET/CT Технології Radiation Protection in PET/CT International Atomic Energy Agency

Слайд 2

Radiation Protection in PET/CT International Atomic Energy Agency

Слайд 3

2.1 Cyclotrons Radiation Protection in PET/CT International Atomic Energy Agency

Слайд 4

Циклотрони

Слайд 5

Із вбудованим захистом та без вбудованого захисту (бункерний захист) Циклотрони Використання: Всі PET радіоізотопи: F18-, C11, N13, O15 and 18F2 ‘нові’ PET радіоізотопи: I124, I123, Cu64, Y86, Br76 …

Слайд 6

Циклотрони Класифікація: Частинки одночастинкові/багаточастинкові Протони/Дейтрони Енергія Від 7 до 18 і навіть іноді 70 МеВ Мішені Величина отримуваної радіоактивності Хімічна форма

Слайд 7

Джерело іонів

Слайд 8

Виробництво 11C Прискорення протонів 14N Мішень Випромінювання альфа-частинок

Слайд 9

Виробництво 18F Прискорення протонів 18O мішень Випромінення нейтронів

Слайд 10

Виробництво FDG Фтордезоксиглюкоза (ФДГ) Бомбардування води, збагаченої 18O пучком протонів з отриманням 18F Типовий час опромінення 2 години (один період напіврозпаду) Вода з 18F передається в модуль хімічного синтезу (synthesis module) для отримання фтордезоксиглюкози (fluorinated deoxyglucose) В модулі проходить ряд етапів синтезу, в тому числі нагрів, синтез, охолодження, фільтрування, очищення. FDG синтез проходить приблизно за одну годину

Слайд 11

Системи синтезу для 18F

Слайд 12

FDG Модуль

Слайд 13

PET сканери Radiation Protection in PET/CT International Atomic Energy Agency

Слайд 14

Реєстрація співпадань (збігів) Детектор Детектор

Слайд 15

E = mc² = 9.11 x10-31kg x (3x108)² m/sec = 8.2 x10-14 J = 8.2 x10-14 J ÷ (1.6x10-19 J/eV) = 511 keV

Слайд 16

Детектування емісії PET радіонукліди випромінюють позитрони PET можуть детектувати Бета-плюс частинки Гальмівне випромінювання Анігіляційні гамма-кванти Гальмівне випромінювання мале Більшість систем реєструють гамма кванти з енергією 511 кеВ

Слайд 17

Конфігурації Повне кільце Частина кільця Неперервно обертається Плоскопанельні детектори Менша кількість ФЕП, спрощена кострукція Гамма камера 2 головки під 180o( обертаються (зараз практично не використовуються)

Слайд 18

Сцинтилятори Na(Tl) I ефективний при 140 kеВ. Для 511 кеВ ефективність низька BGO (Bi4Ge3O12 – германат вісмуту), LSO (Lu2SiO5:Ce – монокристалічний силікат лютеція), GSO (ортосилікат гадолінію) та LYSO (окси-ортосилікат ітрій лютецію) – сцинтилятори, які широко використовуються в PET(ПЕТ) сканерах

Слайд 19

Сканерні Детектори

Слайд 20

Повнокільцева система

Слайд 21

Істинні і фонові співпадання (збіги)

Слайд 22

Фон Розсіяння (Scatter) Залежить від форми і розмірів пацієнта Можлива комп”ютерна корекція при обробці даних Випадкові співпадання-збіги (Randoms) Кількість randoms може перевищувати кількість істинних співпадань (збігів) Враховуються і коригуються завдяки Зменшенню вікна співпадань Вимірюванню випадкових співпадань ( delayed coincidence window)

Слайд 23

Фонові Randoms and scatter погіршують і якісно і кількісно

Слайд 24

2D and 3D 2D Міжзрізові діафрагми Низький рівень фону розсіяних і випадкових квантів 3D Міжзрізові діафрагми відсутні Висока чутливість (x10) Високий фон

Слайд 25

Стандартні величини захвату РФП Standard Uptake Value (SUV) SUV = Activity in ROI (MBq) / vol (ml) Injected activity (MBq)/patient weight (g) більший SUV, більший ризик захворювання Відносна величина ROI

Слайд 26

КТ сканери Radiation Protection in PET/CT International Atomic Energy Agency

Слайд 27

Комп’ютерна томографія Знімки комп”ютерної томографії забезпечують високу якість зображеннь, які відображають поперечні зрізи тіла пацієнта. Частини тіла не відображаються на знімках як суперпозиція (проекція) зображень (що характерно для звичайної рентгенодіагностики) Забезпечуються низькоконтрастні зображення для кращого відображення м”яких тканин, але при цьому отримується збільшена доза

Слайд 28

Комп”ютерна томографія КТ рентгенівську трубку, яка обертається, з пучком у формі тонкого зрізу (біля 1 - 10 мм) “Зображення” проста матриця з різними інтенсивностями рентгенівського випромінювання, і багато таких матриць використовуються для створення повного КТ зображення, що є “зрізом” через тіло пацієнта

Слайд 29

Конверсія в КТ число (CT number) Спочатку вимірюється розподіл величин Ці величини масштабуються (нормалізуються) до води для отримання КТ-числа (CT number) - шкала Хаунсфілда

Слайд 30

Рентгенівська трубка Матриця детекторів з коліматором Внутрішня частина КТ

Слайд 31

Принцип спірального (helical, spiral) сканування Одночасне обертання рентгенівської трубки при русі тіла пацієнта по осі КТ – суттєве прискорення процедури Геометрія сканування Неперевний набір даних Рентгенівська трубка Напрямок руху пацієнта

Слайд 32

Покоління КТ 1-е покоління (1973 рік) – одна трубка-один детектор, оберт на шар, один зріз за 4 хвилини 2-е покоління - віяльний тип конструкції (кілька декторів), 20 сек. 3-е покоління – перші спіральні томографи 4-покоління – датчики по всьому колу, обертається тільки трубка -> час обертання зменшився до 0.7 секунди Покоління багатозрізових КТ

Слайд 33

Спіральні КТ томографи Використовується “slip ring” для забезпечення живлення та зйому сигналів

Слайд 34

A Look Inside a Slip Ring CT X Ray Tube Detector Array Slip Ring Note: how most of the electronics is placed on the rotating gantry

Слайд 35

Багатозрізова комп”ютерна томографія Один зріз замінено двома в 1990-тих (вперше в 1992 році) В 2004-2006 роках 2-, 4- та 8-slice сканери замінено 16-slice and 64(128)-slice сканерами , з кращою роздільною здатністю по осі Z В 2007 році 320-зрізові сканери, з кращою роздільною здатністю по осі Z

Слайд 36

Multislice CT

Слайд 37

Спілальні КТ Спіральні і спіральні багатозрізові КТ: Переваги: Менші дози: Зменшення одного обслідування (shorter examination times) Заміна тонких зрізів з перекриттям (high quality 3D display) реконструкцією одного неперервного спірального зрізу

Слайд 38

Pitch ratio of the distance the table travels per rotation to the x-ray beam width Number rotations 10 5 2.5 Slice thickness 10 10 10 10 10 Table movement per rotation 10 15 20 30 40 Pitch 1 1.5 2 3 4 Dose 10 7.5 5 3.33 2.5

Слайд 39

Pitchx Definition = beam pitch Pitchx = Table travel per rotation Slice width (or beam width) 10 15 = 1.5 10 20 = 2.0

Слайд 40

Досягнення з КТ за 2008 1/3 секунди обертання трубки 10-30 сек скан всього тіла 0.4-0.6 мм просторова роздільна здатність по всім напрямкам 64-320 багатодетекторні зрізи > 1000 мм діапазон сканування 3-20 мЗв дози (в середньому = 10 мЗв)

Слайд 41

PET/CT Radiation Protection in PET/CT International Atomic Energy Agency

Слайд 42

PET/CT Точна реєстрація КТ дані використовуються для оцінки фону розсіяних квантів і ослаблення випромінювання Використання Локалізація анатомії Моніторний контроль при терапії Планування променевої терапії

Слайд 43

ПЕТ/КТ (PET/CT) сканер PET scanner CT unit

Слайд 44

Ослаблення 511 кеВ гамма-квантів Взаємодія з тілом пацієнта в основному через комптонівське розсіяння Коефіцієнт ослаблення для грудної клітки може досягати 50 Зменшена видимість глибоких локалізацій Зменшена точність

Слайд 45

PET/CT CT PET Survey scan CT Reconstruction algorithm Attenuation correction PET Fused Image

Слайд 46

Слайд 47

Scan Process CT сканування робиться першим Повне КТ сканування порядку секунди Далі ПЕТ сканування проводиться

Слайд 48

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне