X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Видатні вчені- хіміки

Завантажити презентацію

Видатні вчені- хіміки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Видатні вчені- хіміки

Слайд 2

ЛОМОНОСОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ (8/19 листопада 1711 — 4/15 квітня 1765) російський вчений, академік Петербурзької академії.

Слайд 3

ЛОМОНОСОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ Творча діяльність Ломоносова відрізняється виключною широтою інтересів і глибиною проникнення в таємниці природи. Його дослідження відносяться до галузі фізики, хімії, астрономії… Ломоносов вказав на основоположне значення закону збереження маси речовини в хімічних реакціях (1748); виклав основи атомно-молекулярного (корпускулярного) вчення (1741-1750); висунув кінетичну теорію теплоти (1744-1748).

Слайд 4

ЛОМОНОСОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ Він розпочав математичні та фізичні дослідження в хімії та першим почав читати в Петербурзькій академії самостійний “Курс істинно фізичної хімії”. Заклав основи російської хімічної мови. Підготував підручник з хімії та металургії “Курс фізичної хімії”, 1754 рік.

Слайд 5

Дмитро Іванович Менделєєв (1834-1907) Великий російський учений-енциклопедист, хімік, фізик, технолог, геолог і навіть метеоролог. Наукові праці відносяться до загальної хімії, а також до фізики, хімічної технології. Досліджував (1854-1856 р.) явища ізоморфізму, що розкривають відносини між кристалічною формою і хімічним складом сполук, а також залежність властивостей елементів від величини їхніх атомних обсягів Відкрив (1860 р.) "температуру абсолютного кипіння рідин". Автор першого російського підручника "Органічна хімія" (1861 р.).

Слайд 6

Дмитро Іванович Менделєєв Працюючи над книгою "Основи хімії", відкрив (лютий 1869 р.) один з фундаментальних законів природи - Періодичний закон хімічних елементів. Передбачив (1870 р.) існування, обчислив атомні маси й описав властивості трьох ще не відкритих елементів - “екаалюмінію" (відкритий у 1875 р. і названий галієм), “екабора" (1879 р. і названий скандієм) і “екасиліція" (1885 р. і названий германієм). Далі зпрогнозував існування ще восьми елементів, у тому числі "двітеллура" - полонію (1898 р.), “екаіода" - астату (1942-1943 р.), "двімарганцю" - технецію (1937 р.), “екацезія" - Франція (1939 р.).

Слайд 7

Дмитро Іванович Менделєєв Менделєєв систематично займався вивченням розчинів і ізоморфних сумішей. Сконструював (1859 р.) пікнометр - прилад для визначення щільності рідини. Створив (1865-1887 р.) гідратну теорію розчинів. Розвив ідеї про існування з'єднань змінного складу. Досліджуючи гази, знайшов (1874 р.) загальне рівняння стану ідеального газу, що включає як частковість залежність стану газу від температури, виявлений (1834 р.) фізиком Б. П. Клапейроном (рівняння Клапейрона-Менделєєва).

Слайд 8

Дмитро Іванович Менделєєв 17 лютого 1869 року (за старим стилем) був відкритий Періодичний закон, сучасне формулювання якого таке: “Властивості простих речовин, а також форми і властивості сполук елементів знаходяться в періодичній залежності від заряду ядер їхніх атомів”.

Слайд 9

АВОГАДРО АМЕДЕО (Avogadro Amedeo) (1776-1856), італійський фізик і хімік. Авогадро заклав основи молекулярної теорії, висунувши в 1811 молекулярну гіпотезу в "Нарисі методів визначення відносних мас елементарних молекул тіл і пропорцій, за якими вони входять в з'єднання". В 1811 році відкрив “закон Авогадро”: в рівних об'ємах різних газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул. Виходячи з свого закону, розробив метод визначення молекулярних і атомних мас. Автор чотиритомної праці "Фізика вагових тіл, або Трактат про загальну конституцію тіл" (1837-1841), який був першим керівництвом з молекулярної фізики.

Слайд 10

ПЬЄР КЮРІ (Curie Pierre) (1859-1906), французький фізик Удостоєний в 1903 Нобелівської премії з фізики (разом з своєю дружиною М.Складовською-Кюрі і А. Беккерелем) за дослідження радіоактивності. В своїй Нобелівській лекції, прочитаній через два роки, Кюрі вперше відзначив ту небезпеку, яку представляють радіоактивні речовини, і додав, що "належить до числа тих, хто разом з Нобелем вважає, що нові відкриття принесуть людству більше бід, ніж добра".

Слайд 11

Ернест Резерфорд (1871 - 1937) англійський фізик. Один з творців вчення про радіоактивність і будову атома, засновник наукової школи. Відкрив (1899) альфа- і бета-промені і встановив їх природу. Створив (1903, спільно з Ф. Содді) теорію радіоактивності. Запропонував (1911) планетарну модель атома. Здійснив (1919) першу штучну ядерну реакцію. Передбачив (1921) існування нейтрона. Виміряв швидкість розпаду і сформулював важливу концепцію "напіврозпаду". Це незабаром привело до техніки радіоактивного числення, яке стало одним з найважливіших наукових інструментів і знайшло широке застосування в геології, археології, астрономії і в багатьох інших областях. За це отримав Нобелівську премію з хімії (1908).

Слайд 12

БУТЛЕРОВ Олександр Михайлович (15.IX.1828 - 17.VIII.1886) Російський хімік, академік петербурзької Академії Наук (з 1874 р, почесний член багатьох наукових суспільств. О.М. Бутлеров - творець теорії хімічної будови органічних речовин, що лежить в основі сучасної хімії. В 1861 р. вперше виступив з повідомленням "Про хімічну будову речовин“. Бутлеров О.М. обґрунтував ідею про взаємний вплив атомів в молекулі. Передбачив і пояснив (1864 р.) ізомерію багатьох органічних сполук, у тому числі двох ізомерних бутанів, трьох пентанів і різних спиртів до амілових (С5) включно. Провів велике число експериментів, підтверджуючих висунуту їм теорію. Написав "Введення до повного вивчення органічної хімії" (1964 р.) - перше в історії науки керівництво, засноване на теорії хімічної будови.

Слайд 13

Марковніков Володимир Васильович (13) 25 грудня 1837, р. - (29 січня) 11 лютого 1904 Російський хімік-органік, автор досліджень в області теорії хімічної будови і хімії нафти. В 1865 він захистив магістерську дисертацію, в якій вперше показав існування ізомерії серед насичених (жирних) кислот. Йому вперше вдалося синтезувати ізомасляну кислоту (одночасно з Э.Ерленмейером). Теоретичні дослідження Марковнікова зіграли величезну роль в розвитку хімії. Ним були закладені основоположні принципи органічної хімії: взаємний вплив атомів в молекулі органічної речовини і залежність реакційної здатності органічних молекул від їх будови. Досліджуючи реакції заміщення, відщеплювання, приєднання і ізомеризації, він на основі обширного експериментального матеріалу для кожної з них встановив певні закономірності, які були названі правилами Марковникова.

Слайд 14

Кучеров Михайло Григорович (1850 - 1911) Велика частина робіт Кучерова відноситься до області прикладної хімії; з робіт по чистій хімії головна - "Відкриття і дослідження реакцій між з'єднаннями ртуті і вуглеводнями ацетиленового ряду" ("журнал Російського Фізико-хімічного Суспільства", 1881 - 1882). Інші його праці: “Про спосіб визначення чистоти спирту" (1888, "Праці Технічного Комітету Департаменту Неокладн. Зборів"); “Про способи вживання куховарської солі до кількісного визначення сивушного масла в спиртах" ("праці Технічного Комітету", т. VI); “Про деякі сорти виноградних вин" (1895) і багато інших докладів і статтей. - Бірон в "Вістях Лісового Інституту" (1913), і А. Витмер "Історичний Вісник" (IX, 1914).

Слайд 15

КЕКУЛЕ Фрідріх Август (7.IX.1829 - 13.VII.1896), німецький хімік-органік Основні дослідження присвячені теоретичній органічній хімії і органічному синтезу. Виказав (1857) думку про валентність як про ціле число одиниць спорідненості, якою володіє атом. Розділив (1857) всі елементи, окрім вуглецю, на двух- і трьохосновні (двовалентні і тривалентні); вуглець відніс до чотиривалентних елементів. Висунув (1858) положення про те, що будова з'єднання обумовлена валентністю елементів. Сформулював первинні положення теорії валентності. Виказав думку про поступове ослаблення початкових зв'язків і привів (1858) схему, яка стала першою моделлю активованого стану. Запропонував (1865) циклічну структурну формулу бензолу, розповсюдивши тим самим теорію хімічної будови А.М. Бутлерова на ароматичні з'єднання.

Слайд 16

Зінін Микола Миколайович (25.VIII.1812 - 18.II.1880) Російський хімік-органік, акад. Петербурзької Академії Наук (з 1865 р.). Один з організаторів Російського хімічного суспільства і перший його президент (1868-1877). Наукові дослідження Н.Н.Зініна присвячені органічній хімії. Відкрив (1842) реакцію відновлення ароматичних нітроз’єднань, яка стала основою нової галузі хімічної промисловості - аніліно-фарбової. Розробив (1841) один з універсальних способів отримання ароматичного кетону (бензоїнова конденсація). Показав, що аміни - основи, здатні утворювати солі з різними кислотами. Вперше синтезував велике число нових з'єднань різних класів (аліловий спирт, аліловий ефір ізотіоціанової кислоти - "летюче гірчичне масло", ди- і тетрахлорбензоли, толан, стильбен і ін.). Відкрив "бензидинове перегрупування" (1845), уреіди (1854) і ін.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія