X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Тематична робота з теми «Хімічні реакції»

Завантажити презентацію

Тематична робота з теми «Хімічні реакції»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тематична робота з теми «Хімічні реакції»

Слайд 2

Варіант І 1. Установіть відповідність. 1. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 +Na2 SO4 2. 2Ca + O 2 → 2CaO 3. 2KClO3 → 2KCl +3O2 4. CuSO4 + Fe → FeSO4 +Cu А. Розклад Б. Сполучення В. Заміщення Г. Обмін

Слайд 3

2. Укажіть рівняння ендотермічних реакцій: а) CH4 + 2O2 → CO2 + H2O; ∆H = −891 кДж б) CaCO3 → CaO + CO2; ∆H = +178 кДж в) MnO2 + 2C → Mn + 2CO; ∆H = +293 кДж г) S + Fe → FeS; ∆H = −95,3 кДж

Слайд 4

3. Виберіть сполуку, в якій Нітроген проявляє лише окисні властивості: а) NH3; б) HNO3; в) HNO2; г) NO2.

Слайд 5

4. Речовина, що приєднує електрони в окисно-відновній реакції, називається: а) відновником; б) ізотопом; в) окисником; г) приймачем. 5. Теплота, що виділяється або поглинається в процесі хімічної реакції, називається…

Слайд 6

6. Дано систему: H2 + Cl2 ↔ 2HCl Збільшення концентрації водню в системі: а) змістить рівновагу вліво; б) змістить рівновагу вправо; в) не вплине на зсув рівноваги. 7. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник: Ca + HNO3 → Ca(NO3)2 + N2 + H2O

Слайд 7

8. Обчисліть, у скільки разів збільшиться швидкість реакції внаслідок підвищення температури на 30°С, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2. 9. Обчисліть середню швидкість реакції, якщо за 5 хвилин концентрація однієї з вихідних речовин змінилася з 0,068 до 0,064 моль/л. Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що утвориться в результаті дії сульфатної кислоти на розчин калій карбонату масою 110 г з масовою часткою солі 25 %.

Слайд 8

Варіант ІІ 1. Установіть відповідність 1) Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O 2) FeSO4 + 2KOH → K2SO4 +Fe(OH)2 3) 2Fe(OH)3 → Fe2 O3 + 3H2O 4) 2Mg + O 2 → 2MgO А. Розклад Б. Сполучення В. Заміщення Г. Обмін

Слайд 9

2. Укажіть рівняння ендотермічної реакції: а) 2KNO3 → 2KNO2 + 3O2; ∆H = +255 кДж б) 2Mg + CO2 → 2MgO +O2; ∆H = −829 кДж в) 4Р +5O2 → 2P2O5; ∆H = −3010 кДж г) СН4 + H2 → C2H6; ∆H = −137,8 кДж

Слайд 10

4. До факторів, що прискорюють хімічну реакцію, належать: а) підвищення температури; б) зміна забарвлення; в) подрібнення; г) поява запаху. 3. Виберіть сполуку, в якій Сульфур проявляє тільки відновні властивості: а) H2 SO4; б) SO3; в) SO2; г) H2S.

Слайд 11

5. Реакція, у результаті якої тепло виділяється, називається… 6. Дано систему: 3H2 + N2 ↔ 2H3N Зменшення тиску в системі: а) змістить рівновагу вліво; б) змістить рівновагу вправо; в) не вплине на зсув рівноваги.

Слайд 12

8. Обчисліть, на скільки градусів потрібно підвищити температуру, щоб швидкість реакції зросла в чотири рази, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2. 7. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник: Mg + H2 SO4 → Mg2SO4 + S + H2O

Слайд 13

9. Через 25 с після початку реакції концентрація однієї з вихідних речовин становила 0,5 моль/л, а через 50 с стала 0,1 моль/л. Обчисліть середню швидкість реакції. 10. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок дії достатньої кількості аргентум нітрату на 200 г розчину кальцій хлориду з масовою часткою 15 %.

Слайд 14

Варіант ІІІ Установіть відповідність. 1) CaO + H2O → Ca(OH)2 2) Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + H2O 3) WO3 + 2Al → Al2O3 + W 4) CaCO3 → CaO + CO2 А. Розклад Б. Сполучення В. Заміщення Г. Обмін

Слайд 15

2. Укажіть рівняння ендотермічної реакції: а) 2KClO3 → 2KCl + 3O2; ∆H = +33 кДж б) 2С + 3H2 → C2H6; ∆H = −85,6 кДж в) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O; ∆H = −63,5 кДж г) Cl2 + H2 → 2HCl; ∆H = −184,6 кДж

Слайд 16

3. Виберіть сполуку, в якій Манган проявляє тільки окисні властивості: а) KMnO4; б) MnSO4; в) MnO2; г) K2MnO4. 4. Речовина, що прискорює хімічну реакцію, називається: а) інгібітор; б) каталізатор; в) підсилювач; г) реагент.

Слайд 17

5. Реакція, у результаті якої тепло поглинається, називається… 6. Дано систему: 2SO2 + O 2 ↔ 2SO3 Підвищення тиску в системі: а) змістить рівновагу вліво; б) змістить рівновагу вправо; в) не вплине на зсув рівноваги.

Слайд 18

8. Обчисліть, у скільки разів збільшиться швидкість хімічної реакції внаслідок підвищення температури на 30°С, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 3. 7. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

Слайд 19

9. Обчисліть середню швидкість реакції, якщо початкова концентрація однієї з речовин становила 0,015 моль/л, а через 10 хвилин зменшилася до 0,025 моль/л. 10. Обчисліть масу розчину хлоридної кислоти з масовою часткою 20 %, необхідну для нейтралізації розчину кальцій гідроксиду масою 120 г з масовою часткою 10 %.

Слайд 20

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія