X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Тематична контрольна робота з теми «Органічні сполуки»

Завантажити презентацію

Тематична контрольна робота з теми «Органічні сполуки»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тематична контрольна робота з теми «Органічні сполуки»

Слайд 2

Варіант І 1. Денатурація білків — це реакція руйнування структури: а) первинної; б) вторинної; в) вторинної та третинної. 2. Укажіть серед наведених сполук естер: а) C2 H5 −OH; б) CH3− CH2−CH−СООН; в) CH3 −COOC2H5; г) (C6H10O5)n .

Слайд 3

3. Вторинна структура білка зумовлена... 4. Установіть відповідність. 1. CH3 − CH2 − CH2 − CH2 –OH 2. CH3 −COOC4H9 3. CH3 – CH2- CH(NH2)−COOH А. 1-бутанол Б. α-амінобутанова кислота В. Бутиловий естер оцтової кислоти

Слайд 4

5. Амінокислоти — це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи: а) аміно- й гідроксильна; б) карбоксильна й гідроксильна; в) аміно- й карбоксильна. 6. Нуклеїнові кислоти — це: а) природні полімери; б) штучні полімери; в) мономери для синтезу білка.

Слайд 5

7. Напишіть рівняння утворення трипептиду з двох молекул гліцину й молекули серину. 8. Обчисліть масу амінооцтової кислоти, яку можна одержати з хлороцтової кислоти масою 48 г і амоніаку.

Слайд 6

9. Запишіть рівняння реакцій за схемою: Бутанол → бутанова кислота → 2-хлорбутанова кислота → 2-амінобутанова кислота 10. Обчисліть масу тринітроцелюлози, яку можна одержати із целюлози масою 32 г, якщо масова частка виходу продукту становить 97 %.

Слайд 7

Варіант ІІ 1. Вторинна структура білка підтримується наявністю в молекулі білка зв’язків: а) пептидних; б) водневих; в) дисульфідних. 2. Укажіть серед наведених сполук 2-амінокислоту: а) CH3 –CH(NH2) − COOH; б) CH3 − CH2 – CH(OH) − COOH; в) CH3 − CH2 − CH2 − COOH; г) CH3 – CH(NH2) − CH2 − COOH.

Слайд 8

3. Первинна структура білка зумовлена... 4. Установіть відповідність. 1. CH3 − CH2 − CH2 − CH2 −CH2 −OH 2. CH3 − COOC5H11 3. CH2(NH2) −COOH А. Амінооцтова кислота Б. 2-пентанол В. Пентиловий естер оцтової кислоти

Слайд 9

5. Денатурація білка відбувається під дією: а) води; б) кислот; в) радіації. 6. Нуклеотид складається із залишків: а) вуглеводню, ортофосфатної кислоти; б) нітрогеновмісної основи, вуглеводню, ортофосфатної кислоти; в) нітрогеновмісної основи, вуглеводню, сульфатної кислоти.

Слайд 10

7. Напишіть рівняння утворення трипептиду з молекули аланіну і двох молекул гліцину. 8. Обчисліть масу 2-амінопропанової кислоти, яку можна одержа-ти з 20 г 2-хлорпропанової кислоти й амоніаку.

Слайд 11

9. Запишіть рівняння реакцій за схемою: Етанол → етанова кислота → хлоретанова кислота → аміноетанова кислота 10. Обчисліть масу капронового волокна, яке можна одержати в результаті поліконденсації 6-аміногексанової кислоти масою 48,4 г, якщо вихід продукту реакції становить 94 %.

Слайд 12

Варіант ІІІ 1. Укажіть, наявністю яких груп зумовлені амфотерні властивості білків: а) −OH, −SH; б) −NH2, −COOH; в) −NH2, −OH. 2. Укажіть серед наведених сполук амінокислоту: а) NH2 − CH2 −CH2 −COOH; б) CH3 −COOC2H5; в) CH3 − CH2 −CH −COOH; г) CH3 −NH2.

Слайд 13

3. Третинна структура білка зумовлена... 4. Установіть відповідність. 1. CH3 − CH2 − CH2 –OH 2. CH3 − CH2 −COOC2H5 3. CH3 –CH(NH2)−COOH А. 2-амінопропанова кислота Б. 2-пропанол В. Етиловий естер пропанової кислоти

Слайд 14

5. Для визначення пептидних зв’язків у молекулах білків використовують: а) біуретову реакцію; б) гідроліз; в) реакцію гідрування. 6. Функція нуклеїнових кислот в організмі людини полягає: а) у забезпеченні енергією; б) у забезпечення живлення; в) у зберіганні й реалізації генетичної інформації.

Слайд 15

7. Напишіть рівняння утворення трипептиду з двох молекул аланіну й молекули гліцину. 8. Обчисліть масу хлороцтової кислоти, що прореагувала з амоніаком, якщо в результаті одержали 28 г амінооцтової кислоти.

Слайд 16

9. Запишіть рівняння реакцій за схемою: Пропанол → пропанова кислота → 2-бромпропанова кислота → 2-амінопропанова кислота 10. Обчисліть масу целюлози триацетату, одержаної в результаті етерифікації целюлози масою 48,6 г, якщо масова частка виходу продукту становить 84 %.

Слайд 17

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія