X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Завантажити презентацію

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Слайд 2

Запитання Що таке електролітична дисоціація? Наведіть основні положення теорії електролітичної дисоціації. Сполуки яких класів належать до електролітів? Який тип зв’язку характерний для електролітів? Наведіть приклади. Який тип зв’язку характерний для неелектролітів?

Слайд 3

Лабораторний дослід № 1. Визначення йонів H+ і OH− у розчинах. Дослід № 1 Перед вами дві пробірки, імовірно, у них містяться HCl і КОН. Як дослідним шляхом визначити, у якій із них міститься луг, а в якій — кислота? Використаємо фенолфталеїн і лакмус. Приклеюємо етикетки на склянки.

Слайд 4

Дослід № 2 Досліджуємо розчини імовірних кислот і лугів універсальним індикаторним папірцем. Індикатор визначає наявність йонів H+ і OH− у розчинах. Фенолфталеїн — тільки йони OH−. Лакмус стає червоним за наявності йонів H+ і синім — за наявності йонів OH−.

Слайд 5

Висновок: у розчинах кислот міститься H+, у розчинах лугів — OH−. Доведемо це, записавши рівняння дисоціації: HCl → H+ +Cl− KOH → H+ +OH−

Слайд 6

Поглиблення знань про кислоти, основи й солі Кислоти — це електроліти, у результаті дисоціації яких у розчинах утворюється лише один вид катіонів — йони Гідрогену H+. HNO3 → H+ + OH− HBr → H+ +Br−

Слайд 7

Для сильних кислот значок «→» у рівнянні дисоціації вказує на те, що в розчині вони повністю дисоціюють на йони. Для середніх і слабких кислот значок «↔» указує на оборотність процесу, у розчині одночасно міститимуться йони й молекули, які не продисоціювали. Якщо до складу кислоти входить кілька атомів Гідрогену, дисоціація протікає східчасто: H2 SO4 → H+ +HSO4− ↔ 2H+ + SO24− Записуємо рівняння дисоціації речовин: HI, H2SO3, H3PO4.

Слайд 8

Основи — це електроліти, у результаті дисоціації яких у розчині утворюється лише один вид аніонів — йони OH−. NaOH → Na+ +OH− Якщо до складу основи входять дві й більше гідроксигрупи, дисоціація протікає східчасто: Ca(OH)2 ↔ CaOH− + OH− ↔ Ca2+ +2OH−

Слайд 9

Солі — це електроліти, у результаті дисоціації яких у розчині утворюються катіони металів і аніони кислотних залишків. Солі належать до сильних електролітів, дисоціюють на йони повністю протягом однієї стадії. NaNO3 → Na+ +NO3− Na2 SO4 → Na+ + SO24− Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO24−

Слайд 10

Запишіть рівняння дисоціації таких речовин: MgCl2, K3 PO4, Na2 CO3, CuSO4, Al(NO3)3 , KBr, NH4NO3.

Слайд 11

Завдання 1 У прилад для перевірки електропровідності налили розчин барій хлориду. Після вмикання в мережу лампочка загорілася (тобто розчин проводить струм). Потім до цього розчину по краплях доливали сульфатну кислоту. Що відбувалося з лампочкою? Поясніть ваші припущення.

Слайд 12

Завдання 2 Розчин KCl — безбарвний, а розчин KMnO4 має фіолетове забарвлення. Який йон спричиняє забарвлення розчину KMnO4?

Слайд 13

Завдання 3 Розчин NaCl — не токсичний, а розчин CuCl2 — токсичний. З яким йоном пов’язана токсичність CuCl2

Слайд 14

Самостійна робота за варіантами Варіант І Na2 SiO3, HNO3, LiOH, Ca(OH)2 , KOH, FeSO4, Cr2(SO4)3 , Na3PO4, H2S, H3PO4. Варіант ІІ ZnCl2, HNO3, MgSO4, Ba(OH)2, AlCl3, Ba(NO3)2, Mg3(PO4)2 , H2SO3, K2 SiO3, CsOH.

Слайд 15

Домашнє завдання Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи. Творче завдання. Написати рівняння дисоціації таких речовин: KHCO3, Ca(OH)Cl.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія