X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття про криві лінії. Плоскі криві. Просторові криві.

Завантажити презентацію

Поняття про криві лінії. Плоскі криві. Просторові криві.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція 4 Криві лінії. Плоскі криві. Просторові криві. Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки

Слайд 2

Лінію в НГ розглядають як : траєкторію переміщення точки в просторі траєкторію переміщення точки у площині 1. КРИВІ ЛІНІЇ

Слайд 3

Якщо всі точки кривої лінії належать одній площині, то така крива має назву плоскої (коло, еліпс, парабола, гіпербола). Якщо всі точки кривої лінії не належать одній площині, то така крива має назву просторова (гвинтова лінія).

Слайд 4

ПОБУДОВА КОРОБОВИХ КРИВИХ Плоскі криві, які побудовані за допомогою дуг кіл мають назву коробові криві. Приклад коробових кривих є овал і овоїд. Завдання: Побудувати овоїд, де R=15мм

Слайд 5

АЛГЕБРАІЧНІ КРИВІ Криві, які задаються алгебраїчним рівнянням мають назву алгебраїчні. Ступінь рівняння визначає порядок кривої лінії. Лінією 1-го порядку є пряма. Криві 2-го порядку це еліпс, парабола, гіпербола. Еліпс – є окремий випадок проекції кола. Завдання: Побудувати еліпс по двом колам. R1=20мм, R2=40мм. А В С D

Слайд 6

СИНУСОЇДА Синусоїда - плоска крива, яка виявляє закон зміни синуса в залежності від зміни величини центрального кута. Величина r є амплітуда синусоїди, L-довжина хвилі або період синусоїди. Довжина хвилі синусоїди L=2nr Завдання: Побудувати синусоїду, де R=16мм 1 2 3 4 5 6 7 8

Слайд 7

СПІРАЛЬ АРХІМЕДА Плоска крива, яка описується точкою що робить одночасно два рухи – один вздовж радіуса-вектора, який обертається навколо полюса,а друге вздовж кола.

Слайд 8

ЕВОЛЬВЕНТА Евольвентою кола є траєкторія (шлях) точки прямої лінії коли ця пряма котиться без ковзання по нерухомому колу. Для побудови евольвенти задане коло діаметром D ділять на декілька рівних частин, які нумерують. З кінцевої точки 7 проводять дотичну до кола і відкладають на ній довжину кола яка дорівнює nD . Довжину кола ділять також на рівні частини та з точок ділення проводять дотичні на яких відкладають відрізки відповідно: 1 = nD/8; 2 = 2nD/8; 3 = 3nD/8 і т.д. Завдання: Побудувати евольвенту кола D=20мм

Слайд 9

Циклоїдні криві Циклоїдними називають такі незамкнуті плоскі криві, які описують точки кола, яке котиться без ковзання вздовж нерухомого кола або вздовж прямої. Якщо коло котиться вздовж прямої, то ії точки описують циклоїду. Якщо коло котиться вздовж кола ззовні, то ії точки описують епіциклоїду. Якщо коло котиться вздовж кола всередині, то ії точки описують гіпоциклоїду.

Слайд 10

Побудова ЦИКЛОЇДИ Коло і відрізок, якій дорівнює πD, ділять на 12 рівних частин. Подальша побудова за малюнком. Циклоїдні криві використовують в техніці для креслення профілів зубців зубчастих коліс, кулачкових механізмів і таке інше.

Слайд 11

Завдання для лабораторної роботи “ Плоскі криві ”

Слайд 12

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Геометрія