X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Паралельність прямих та площин у просторі

Завантажити презентацію

Паралельність прямих та площин у просторі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Паралельність прямих та площин у просторі Тема Підготувала викладач математики Маріупольського професійного машинобудівного ліцею Кожухар Т.О.

Слайд 2

Дві прямі в просторі називаються паралельними, якщо вони лежать в одній площині і не перетинаються.

Слайд 3

Приклади паралельних прямих

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Через будь-яку точку простору , що не лежить на даній прямій, можна провести пряму, паралельну даній, і до того ж, тільки одну.

Слайд 8

Задача. Точки M, N, Q, P – середини відрізків BD, DC, AC, AB. Знайдіть периметр чотирикутника MNQP, якщо AD = 12 см, ВС = 14 см. D

Слайд 9

В С

Слайд 10

В

Слайд 11

Якщо одна з двох паралельних прямих перетинає площину, то й друга теж перетинає цю площину. Лема

Слайд 12

D А В С К F

Слайд 13

Задача. Трикутники АВС і АВD не лежать в одній площині. Доведіть, що будь-яка пряма, паралельна відрізку СD, перетинає площини даних трикутників. B A C D

Слайд 14

ТЕОРЕМА ПРО ТРИ ПАРАЛЕЛЬНІ ПРЯМІ: Якщо дві паралельні прямі паралельні третій, то вони паралельні

Слайд 15

Паралельність прямої і площини

Слайд 16

Мають одну спільну точку Безліч спільних точок α а а α а α Пряма паралельна до площини Можливі три випадки взаємного розташування прямої та площини Пряма лежить в площині Пряма і площина перетинаються Не мають спільних точок М

Слайд 17

Пряма і площина називаються паралельними якщо вони не мають спільних точок. Лінія перетину стіни і стелі паралельна площині підлоги. В площині підлоги є лінія, паралельна лінії перетину стіни і стелі.

Слайд 18

Приклади паралельності прямої та площини

Слайд 19

Слайд 20

ОЗНАКА ПАРАЛЕЛЬНОСТІ ПРЯМОЇ ТА ПЛОЩИНИ: Якщо пряма, що не лежить у даній площині, паралельна деякій прямій площини, то вона паралельна самій площині.

Слайд 21

ВОНА ПАРАЛЕЛЬНА І САМІЙ ПЛОЩИНІ Якщо пряма , яка не лежить у даній площині, паралельна деякій прямій площини, то … Закінчіть речення

Слайд 22

теорема Якщо площина проходить через пряму, паралельну іншій площині, і перетинає цю площину, то лінія їхнього перетину паралельна даній прямій. α β a b

Слайд 23

МИМОБІЖНІ ПРЯМІ Чи будуть прямі АА₁ та СС₁ паралельними? АА₁ і ВВ₁? Відповідь обгрунтуйте. Чи будуть прямі АА₁ і DС паралельними? Прямі АА₁ і DС перетинаються?

Слайд 24

Які прямі ви бачите на цьому малюнку?

Слайд 25

В просторі є прямі , які не перетинаються і не є паралельними, так як не лежать в одній площині. Такі прямі називаються мимобіжними. а b α

Слайд 26

Приклади мимобіжних прямих

Слайд 27

ОЗНАКА МИМОБІЖНИХ ПРЯМИХ: Якщо одна з двох прямих лежить в деякій площині, а друга пряма перетинає цю площину в точці, що не належить першій прямій, ТО ЦІ ПРЯМІ МИМОБІЖНІ. а b α a b

Слайд 28

Точка М не лежить в площині чотирикутника АВСD. Яке взаємне розташування прямих МВ і АD ? М А В С D М И М О Б І Ж Н І

Слайд 29

ПАРАЛЕЛЬННІ ПЛОЩИНИ α β Дві площини називаються паралельними, якщо вони не мають спільних точок.

Слайд 30

Приклади паралельних площин

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

ОЗНАКА ПАРАЛЕЛЬНИХ ПЛОЩИН: Якщо дві перетинні прямі однієї площини відповідно паралельні двом прямим другої площини, то ці площини ПАРАЛЕЛЬНІ. α β a a₁ b₁ b

Слайд 34

ВЛАСТИВОСТІ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПЛОЩИН 1. Якщо дві паралельні площини перетинаються третьою площиною, то лінії перетину площин є паралельними.

Слайд 35

2. Відрізки паралельних прямих, що відтинаються паралельними площинами, рівні між собою. А В С Д АВ = СД α β γ b a

Слайд 36

ТЕТРАЕДР Розглянемо довільний трикутник АВС і точку D, що не лежить в площині цього трикутника. З’єднаємо точку D з вершинами трикутника АВС . Отримаємо трикутники DАВ, DВС, DАС. Поверхня, що утворена чотирма трикутниками називається тетраедром.

Слайд 37

ПАРАЛЕЛЕПІПЕД Розглянемо два рівних паралелограма ABCD і A₁B₁C₁D₁, що розташовані в паралельних площинах, так що AA₁ІІ BB₁ІІ CC₁ІІ DD₁. З’єднаємо вершини паралелограмів рівними, паралельними відрізками АА₁, ВВ₁, СС₁, DD₁. Поверхня, утворена паралелограмами ABCD , A₁B₁C₁D₁, АА₁В₁В, ВВ₁С₁С, АА₁D₁D, DD₁C₁C називається ПАРАЛЕЛЕПІПЕДОМ.

Слайд 38

Задача Зобразіть тетраедр DABC і побудуйте переріз цього тетраедра площиною, що проходить через точку М, яка є серединою ребра AD, паралельно площині грані АВС. С В А D М

Слайд 39

Задача Зобразіть паралелепіпед ABCDA₁B₁C₁D₁ і відмітьте точки M і N відповідно на ребрах ВВ₁ і СС₁. Побудуйте точку перетину прямої MN з площиною АВС. M N С

Слайд 40

Задача Зобразіть паралелепіпед ABCDA₁B₁C₁D₁ і відмітьте внутрішню точку М грані АА₁В₁В. Побудуйте переріз паралелепіпеда , який проходить через точку М паралельно грані ВВ₁С₁С. M

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Геометрія