X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Паралельність прямих і площин у просторі

Завантажити презентацію

Паралельність прямих і площин у просторі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Паралельність прямих і площин у просторі Смілянська загальноосвітня школи І – ІІІ ступенів № 11 Смілянської міської ради Черкаської області Геометрія, 10 клас Профільний рівень Учитель Русецька Т.В.

Слайд 2

Основні теми розділу Мимобіжні та паралельні прямі Паралельність прямої та площини Паралельність площин Паралельне проектування та його властивості Зображення фігур у стереометрії Методи побудови перерізів многогранників

Слайд 3

Мета: вчити Формулювати означення паралельних і мимобіжних прямих, паралельних прямої і площини, паралельних площин; ознаки паралельності прямих і площин; властивості паралельності прямих і площин. Класифікувати взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі. Знаходити і зображати паралельні прямі, прямі та площини на малюнках, будувати зображення фігур. Розв’язувати задачі на застосування властивостей та ознак паралельності прямих і площин. Застосовувати метод слідів та проекцій для побудови перерізів многогранників.

Слайд 4

Взаємне розміщення двох прямих у просторі Дві прямі Лежать в одній площині Не лежать в одній площині перетинаються паралельні мимобіжні

Слайд 5

перетинаються паралельні мимобіжні

Слайд 6

Пряма і площина у просторі можуть: Мати одну спільну точку Безліч спільних точок α а а α а α Пряма паралельна до площини

Слайд 7

Паралельність прямої і площини Пряма і площина називаються паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Якщо пряма а паралельна площині α, пишуть а||α. а α

Слайд 8

Ознака паралельності прямої і площини Якщо пряма , яка не лежить у площині, паралельна якій-небудь прямій площини, то вона паралельна і самій площині. b a β α b||α

Слайд 9

Властивість паралельності прямої і площини Якщо площина проходить через пряму, паралельну другій площині , і перетинає цю площину, то пряма їх перетину паралельна даній прямій. α β b a a||b

Слайд 10

β β ║β Мають одну спільну точку Перетинаються по прямій Не мають спільної точки Мають безліч спільних точок Накладання площин і β

Слайд 11

Якщо дві прямі, що перетинаються і лежать в одній площині, паралельні двом прямим другої площини, то такі площини паралельні. a b a1 b1 β C C1 3. a ║ а1 b ║ b1 => ║ β

Слайд 12

AB=CD Властивості паралельних площин 2.Відрізки паралельних прямих, що відтинаються паралельними площинами, рівні. AC||BD 1.Площина, яка проходить через прямі АВ і СD, перетинає паралельні площини по паралельних прямих.

Слайд 13

Нехай дано довільну площину , довільну пряму l і точку А. Тоді образ точки А можна побудувати провівши через неї пряму, паралельну прямій l і яка перетинає площину . Точкою перетину прямої з площиною є точка А1. А1 А l L Метод паралельного проектування

Слайд 14

Оригінал Зображення K M A B C D B1 A1 D1 C1 K1 M1

Слайд 15

А B C D А1 B1 C1 D1 Оригінал Зображення

Слайд 16

C B D A C1 B1 D1 A1 Оригінал Зображення AB : BC = 1 : 2 A1B1 : B1C1 = 1 : 2 CD : AD = 1 : 2 C1D1 : A1B1 = 1 : 2 BK : KC = B1K1 : K1C1 K M K1 M1 AM : MD = A1M1 : M1D1

Слайд 17

Тестове завдання 1. Точка М не лежить у площині прямокутника ABCD. Яке взаємне розташування прямих МА і СD ? А) Перетинаються; Б) паралельні; В) мимобіжні; Г) паралельні або мимобіжні. 2. Пряма а паралельна площині , пряма b належить площині . Яким може бути взаємне розміщення прямих а і b? А) Паралельні; Б) перетинаються; В) мимобіжні; Г) мимобіжні або паралельні. 3.Точка М лежить поза площиною трикутника АВС. Точки К, Р, Е і D – середини відрізків МА, АВ, МС і ВС відповідно. Яке взаємне розміщення прямих КР і ЕD? А) Перетинаються; Б) мимобіжні; В) паралельні; Г) мимобіжні або перетинаються.

Слайд 18

4. Сторона АВ паралелограма ABCD належить площині , а сторона СD не належить цій площині. Яке взаємне розміщення прямої СD і площини ? А) пряма СD перетинає площину ; Б) пряма СD паралельна площині ; В) пряма СD лежить у площині . 5. Пряма а паралельна площині . Скільки площин, паралельних площині можна провести через пряму а? А) Одну; Б) дві; И) жодної; Г) безліч. 6. Як розташовані площини і , якщо пряма а перетинає площину і паралельна площині ? А) Паралельні; Б) перетинаються; В) збігаються; Г) визначити неможливо. 7. Точка М не належить жодній із паралельних площин і . Скільки всього існує площин, які проходять через точку М і паралельні площинам і ? А) Одна; Б) дві; В) жодної; Г) безліч.

Слайд 19

8. Площини і паралельні. Пряма а перетинає площину . Як розташована пряма а відносно площини ? А) Паралельна площині; Б) лежить у площині; В) перетинає площину; Г) визначити неможливо. 9. Основи трапеції паралельні площині . Яке взаємне розміщення площини трапеції і площини ? А) Перетинаються; Б) паралельні; В) збігаються; Г) визначити неможливо. 10. Площини і паралельні. Площина перетинається з площиною по прямій а , а з площиною - по прямій b. Яке взаємне розміщення прямих а і b? А) Перетинаються; Б) мимобіжні; В) паралельні; Г) визначити неможливо.

Слайд 20

Відповіді до тесту 1В , 2Г , 3В , 4Б , 5А , 6Б , 7А , 8В , 9А , 10В

Слайд 21

Задача. Побудувати переріз куба АВСDА1В1С1D1 площиною, що проходить через середини ребер АD і СD паралельно до ребра DD1. ММ1 || DD1 NN1 || DD1 МM1N1N - шуканий переріз М N

Слайд 22

Задача. Побудувати переріз тетраедра ABCD площиною, що проходить через середину ребра АС паралельно ребрам AB і DC. MK || DC MN || AB NF || DC MKFN – шуканий переріз D B C A M

Слайд 23

Слайд 24

Задача. Побудуйте переріз куба ABCDA1B1C1D1 площиною, що проходить через точки K, P, T. Пряма, по якій січна площина перетинає площину α, називається слідом січної площини в площині α. Точка, в якій січна площина перетинає пряму, -слід січної площини на цій прямій.

Слайд 25

Якщо многогранником, переріз якого будується, є піраміда, то використовується центральне проектування на площину основи. Центром проектування є вершина піраміди, в якій сходяться всі бічні ребра. Задача. Побудуйте переріз чотирикутної піраміди SABCD площиною, яка проходить через точки M, N, K. S B D A C K N P O1 O2 E F M N1 M1 R

Слайд 26

Задача. Побудуйте переріз призми ABCDA1B1C1D1 площиною, яка проходить через точки K, P, T.

Слайд 27

Чотирикутник A1B1C1D1 є зображенням квадрата. Точка М – середина АВ, AC і DM перетинаються у точці N. Побудувати зображення ортоцентра трикутника ANM .

Слайд 28

B A C D M O N К B1 K1 A1 M1 N1 D1 C1 Оригінал Зображення

Слайд 29

Дано куб АВСДА1В1С1Д1. Точки L, M, M1 – cередини ребер АВ, АД, А1 Д1 відповідно. Яке взаємне розміщення площин ДВ1Д1 і LMM1? (ДВ1Д1) || (LMM1) MZ || DB як середня лінія ABD MM1 || DD1 за ознакою паралельності площин L M M1

Слайд 30

Задача для самостійного розв’язування Дано прямокутниий паралелепіпед , у якого АВ= , ВС= , = . Через вершину зроблено переріз паралелепіпеда, паралельний площині . Знайдіть площу цього перерізу.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Геометрія