X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
цікаві трикутники

Завантажити презентацію

цікаві трикутники

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

цікаві трикутники

Слайд 2

Він буває любовний, бермудський, Паскаля, прямокутний, рівнобедрений, рівносторонній…

Слайд 3

Трикутник – один з найпотужніших і універсальних символів. Рівносторонній трикутник – чоловічий сонячний знак, який представляє божество, вогонь, життя, серце, гору і сходження, благополуччя, гармонію і королівську владу. Трикутники, що перетинаються, утворюючи гексаграму, символізують синтез, союз протилежностей. Як найпростіша плоска фігура, що має за основу число 3, трикутник був піфагорським знаком мудрості, зв'язаним з богинею Афіною. В індуїзмі і християнстві трикутник – знак Бога. Бог християнської Трійці інколи представлений оком у середині трикутника чи фігурою з трикутним німбом. У загальному розумінні трикутники чи композиції, що містять форму трикутника, можуть позначити тріади богів чи інші троїсті поняття.

Слайд 4

Єгипетський трикутник Землеміри Стародавнього Єгипту для побудови прямого кута користувались таким способом. Мотузок ділили вузлами на 12 рівних частин і кінці зв'язували. Потім мотузок розтягували на землі так, щоб утворився трикутник зі сторонами 3,4 і 5 поділок. Кут трикутника, протилежний до сторони, яка має 5 поділок, був прямий (32 + 42 = 52). У зв'язку з таким способом побудови прямого кута трикутник із сторонами 3, 4, 5 од. називають єгипетським

Слайд 5

Трикутники Наполеона та кола Торрічеллі Якщо на сторонах трикутника побудувати правильні трикутники, то отримаємо конфігурацію з чотирьох трикутників, які називають трикутниками Наполеона. Кола, описані навколо побудованих правильних трикутників, називають колами Торрічеллі . Вважають, що саме Наполеон Бонапарт (французький імператор) вивчав цю конфігурацію і першим сформулював та довів твердження, яке носить назву теорема Наполеона: “ Якщо на сторонах довільного трикутника зовні нього побудовано рівносторонні трикутники, то їхні центри є вершинами рівностороннього трикутника ”

Слайд 6

Торрічеллі Еванджеліста (1608–1647) Італійський фізик і математик у математиці удосконалив і широко застосував метод неподільних при рішенні завдань на дотичні. Використовував кінематичні уявлення, зокрема принцип складання рухів. Узагальнив правило квадратури параболи на випадок довільного раціонального показника. Самостійно, хоч і декілька пізніше {Ж. Роберваля}, визначив квадратуру циклоїди. Услід за {Р. Декартом} знайшов довжину дуги логарифмічної спіралі. Торрічеллі належать також роботи по математиці (зокрема, розвинув метод неподільних) і балістиці, удосконаленню оптичних приладів, шліфовці лінз.

Слайд 7

Піфагор Народився близько 580 р. до н. е. на острові Самос. Видатний грецький вчений, математик і метеоролог.

Слайд 8

Цілочисловий та Піфагорів трикутник Цілочисловим називається трикутник, довжини сторін якого виражаються натуральними числами. Та ких трикутників безліч. Усі трійки натуральних чисел, які задовольняють умову нерівності для сторін трикут ника, можуть бути довжинами сторін цілочислового трикутника. Якщо цілочисловий трикутник є прямокутним, то його називають піфагоровим трикутником. Наприк лад, піфагоровими є єгипетські трикутники, довжини сторін яких пропорційні 3, 4 і 5 одиницям виміру. Необхідною і достатньою умовою того, щоб цілочисловий трикутник із довжинами сторін х, у, 2 був піфагоровим, є виконання співвідношення х2 + у2 = г2. Це випливає безпосередньо з теореми Піфагора і оберненої до неї. Зрозуміло, якщо трійка чисел {х, у, г} задовольняє вказане рівняння, то задовольняє його і кожна трійка {іх, {у, іг], де і - довільне натуральне число. Піфагорів трикутник називається основним., якщо довжини його сторін х, у, г - числа взаємно прості (тобто не мають спільних множників). Піфагор знайшов, що трійки чисел {2п + 1; 2п2 + + 2п; 2п2 + 2п + 1}, п е N. задовольняють рівняння (2п + І)2 + (2п2 + 2п)2 = (2п2 + 2п + І)2, тобто визна чають піфагоровий трикутник.

Слайд 9

Серединний трикутник Серединним трикутником даного трикутника нази вають трикутник, вершинами якого є середини сторін за даного трикутника.

Слайд 10

Педальний трикутник Нехай довільна точка X знахо диться всередині нетупокутного трикутника АВС, а точки Ха, Хь, Хс - проекції точки X на сторони а, Ь, с цього трикутника відповід но (мал. 6.6). Трикутник з верши нами в точках Ха, Хь, Хс нази вається педальним.

Слайд 11

Ортоцентричний трикутник Ортоцентричним називається трикутник, верши нами якого є основи висот заданого трикутника.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Геометрія