X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Економічне життя

Завантажити презентацію

Економічне життя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Знайти відмінності у двох економічних підсистемах: макроекономіці та мікроекономіці; Ознайомити учнів з історією розвитку економіки суспільства; Дати визначення таким поняття:менеджмент,маркетинг,АТ, акція,НБ,НД,ВНП…; Розкрити суть та характерні риси ринкової економіки; Обговорити права людини щодо економічного аспекту життя суспільства; Розглянути економічний розвиток та шлях України; Виховувати в учнів : а) працелюбність; б) навчити учнів орієнтуватися в економічній ситуації, як рідної країни, так і поза її межами; г) вчитися жити економно.

Слайд 3

1. Предмет основи економічних знань та його суть. 2. Ринкова економіка та її суть. 3. Менеджмент та маркетинг. 4. Економічні права людини.

Слайд 4

Адам Людвіг Давид Смітт Едгард Юм 1.Теорія “… неви- 2. “ Німецьке 3.” Трактат про димої руки ринку ”. економічне диво ” природу люди- ФРН. ни та власніст ”. (18 ст.)

Слайд 5

1. Доіндустріальне Індустріальне Постіндустріальне суспільство суспільство суспільство

Слайд 6

Обговорюємо схему: ” Підсистеми еконо- мічної системи ”. Економічна система та її підсистеми Макроекономіка Мікроекономіка Національна економіка Державний Приватний сектор сектор

Слайд 7

Робота з підручником: визначте завдання економіки з &19 ст.212 1. Економічне зростання; 2. Повна зайнятість населення; 3. Економічна свобода; 4. Соціальна справедливість.

Слайд 8

Максимум результатів за мінімум витрат ?

Слайд 9

2. Економічна система за способами організації поділяється на типи: А) традиційний; Б) ринковий; В) командний; Г) змішаний

Слайд 10

2.Ринкова економіка та її характерні риси: 1.Цінновий механізм узгодження. 2.Регулювання поведінки окремих учасників.

Слайд 11

Виконайте задачу: Якщо до внутрішнього національного продукту додати національ- ний дохід, то до чого це призведе? ВНП + НД = ? 3.Обмежена роль 4.Система спеціальних держави. показників.

Слайд 12

5.Циклічний характер економки. Фази промислового розвитку :

Слайд 13

Які характерні риси економічної кризи ви бачите?

Слайд 14

1. Форма власності Державна Приватна Одноосібне Партнерство АТ Акція ВАТ ЗАТ Фондова біржа Між заснов- никами

Слайд 15

Подумайте,скільки працівників повин-но працювати на фірмі,щоб вона отри-мала характеристику:мала,середня,вели-ка? 2.За кількісними критеріями Малі ? Середні ? Великі ? 3.За маштабами Національні Транснаціональні (Корпорації)

Слайд 16

Дайте відповідь: Які ви знаєте найбільші фондові біржі, де можна купити цінні папери - АКЦІЇ? Які фірми за кількісними критеріями поширені в УКРАЇНІ? Чому?

Слайд 17

3.Із розвитком ринкової економіки, підприєм- ницької діяльності з'явилися такі поняття як: 1.Менеджмент- англ. сл. озна- чає ” управління ”. Рівні менеджменту Стратегічний Оперативний Сутність менеджменту: планування; організація; мотивація; контроль.

Слайд 18

2.МАРКЕТИНГ-АНГЛ. СЛ. ОЗНАЧАЄ “РИНОК”. 7.Аналіз навколишнього середовища 11.Післяпродажа обслуговування 8.Управління маркетингом 10.Планування асортименту

Слайд 19

3.Із розвитком ринкової економіки, підприєм- ницької діяльності з'явилися такі поняття як: Менеджмент Американський Японський Європейський В.І.Терещенко – теоретик і практик укр. менеджменту. Маркетинг Простий маркетинг Інтегрований маркетинг

Слайд 20

Робота з підручником: 19 ст.222 1.Перечисліть, які компоненти об'єднує в собі інтегрований маркетинг?; 2.Що є основою розповсюдження товарів у даних косметичних фірмах?

Слайд 21

4.Економічні права людини: Девід Юм (англ. філософ) 18 століття “ Трактат про природу людини ”. “ Наша власність це тільки ті блага, воло- діння якими закріплені законами суспільства, тобто юридичним законами…”

Слайд 22

1. Професійна спілка;

Слайд 23

Найманий працівник Роботодавець Тарифна угода Колективний договір

Слайд 24

Фрикційне Структурне Циклічне

Слайд 25

Заробітна плата Почасова Відрядна Номінальна Реальна

Слайд 26

1 липня 2000 рік – 118 гривень Яка мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2010 року: А) 200 гр.; Б) 215 гр.; В) 860 гр.; Г) Ваша відповідь

Слайд 27

Слайд 28

Які стадії економічного Які типи економічних систем прогресу зображені? за способом організації зобра - жені ( озвучте також країни)?

Слайд 29

Дані спец. показники - характеризують: А) Макроекономіку; Б) Мікроекономіку; В) “ Золоте правило економіки ”; Г) Тип економіки.

Слайд 30

Сформулюйте економічні завдання та “ золоте правило економіки “: “ … результату та … затрат ”. 1. … … …; 2. … … …; 3. … … …; 4. … … … .

Слайд 31

А) Цінновий механізм узгодження; Б) Регулювання поведінки окремих учасників; В) Система спец. позначок; Г) Фази промислового розвитку; Д) Домінуюча роль держави.

Слайд 32

Слайд 33

Поставте правильно навпроти поняття визначення: А) Акція Б) Менеджмент В) Маркетинг Г) Макроекономіка 1. Система управління розробкою, виробництвом і збутом товарів на основі вивчення ринку з ме- тою одержання прибутків; 2. Процеси, які відбуваються на рівні національної економіки як єдиного цілого; 3. Система заходів із планування, організації та контролю виробництва…; 4. Особливий цінний папір.

Слайд 34

Що таке “ фірма ”? За якими основними озна – ками здійснюється класифікація фірм?; Чому виникає безробіття і які його форми ви знаєте? Яка ситуація існує на ринку праці в Україні?

Слайд 35

Ват Зат фірми Фондові біржі

Слайд 36

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія