X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
„Участь України в агенціях і програмах Європейського Союзу: перспективи та можливості. Інституційні інструменти Європейського Союзу”

Завантажити презентацію

„Участь України в агенціях і програмах Європейського Союзу: перспективи та можливості. Інституційні інструменти Європейського Союзу”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Семінар на тему „Участь України в агенціях і програмах Європейського Союзу: перспективи та можливості. Інституційні інструменти Європейського Союзу” Організатори Донецька Обласна Державна Адміністрація Інститут Розвитку Глобального Суспільства у співробітництві з Німецьким Товариством Технічного Співробітництва (GTZ) 2009 р. Донецьк, Україна

Слайд 2

„Участь України в агенціях і програмах Європейського Союзу»

Слайд 3

Важливою складовою регіональної політики ЄС є те, що вона спрямовується на вирівнювання регіональних диспропорцій, соціально –економічний розвиток Європейських регіонів EU regional policy Important Community policy (35% of the EU budget) that seeks to reduce regional disparities and support less favoured people. The objective of EU regional policy is to promote the reduction of regional disparities, even development of European regions, fight against unemployment, improving work force qualifications and stimulating the spirit of enterprise. * Source: Subsidy contract Handbook, INTERACT Point Tool Box, 2005

Слайд 4

Україна та Європейський Союз готуються до переходу на якісно новий рівень відносин. Наразі ведуться переговори щодо нової посиленої угоди, яка замінить застарілу за формою і змістом Угоду про партнерство та співробітництво і забезпечить політичну асоціацію та економічну ін-теґрацію країни з ЄС. Угода про асоціацію передбачатиме поглиблення співпраці з політичних і зовнішньополітичних питань, у сфері юстиції та внутрішніх справ і міститиме перелік заходів для створення зони вільної торгівлі . На додаток до нової угоди Україні запропоновано інструменти, що також сприятимуть інтеґрації, передусім через участь в агенціях і програмах ЄС.

Слайд 5

Європейська Комісія визначила перелік агенцій і програм, повністю або частково відкритих для участі країн-сусідів, у тому числі й України. Завдання української сторони – зрозуміти, які можливості містить ця пропозиція та чітко окреслити свою зацікавленість згідно з основними стратегічними пріоритетами та інтересами країни на основі аналізу потреб і можливостей (інституційних, фінансових і людських ресурсів).

Слайд 6

Агенції Європейського Союзу Агенції ЄС є незалежними інституціями, які створюються відповідною постановою Ради Міністрів для забезпечення ефективнішої реалізації політик Євросоюзу та допомоги в регулюванні діяльності в окремих секторах. Перші агенції (або агенції “першого покоління”) було створено ще в сімдесяті роки, як, наприклад, Європейський центр з розвитку професійного навчання (CEDEFOP) та Європейська фундація з поліпшення умов життя та праці (EUROFOUND). Упродовж дев’яностих років рішенням голів держав та урядів ЄС було створено агенції “другого покоління”, які почали діяти в 1994–1995 роках. Наступним етапом розвитку агенцій став 2003 рік, коли було прийнято рішення щодо збільшення кількості агенцій і появи агенцій “третього покоління”. Один з аргументів за збільшення кількості та розширення сфер, в яких працюють агенції, – потреба в допомозі Європейській Комісії та Раді Міністрів у здійсненні нагляду за впровадженням політик і законодавства в державах – членах ЄС.

Слайд 7

Нині існує близько тридцяти агенцій Європейського Союзу, які поділяються на: Агенції Спільноти (або агенції першого стовпа) Ці агенції є незалежними органами, їх створення закріплено актами вторинного законодавства ЄС. Вони мають правосуб’єктність і не є інституціями ЄС як Рада ЄС, Європейський Парламент або Європейська Комісія. Агенції перебувають під наглядом Єврокомісії та здійснюють діяльність у сферах компетенції першого стовпа. Їхня діяльність зазвичай фінансується з бюджету ЄС, деякі з них також фінансуються з коштів, які надходять від країн-учасниць за виконання послуг, або доходів від наданих ними послуг. Агенції першого стовпа

Слайд 8

До агенцій Спільноти належать: Європейська фундація з поліпшення умов життя та праці (EUROFOUND) Європейська екологічна агенція (EEA) Європейський моніторинґовий центр з наркотиків і наркозалежності (EMCDDA) Європейська агенція з безпеки праці (OSHA) Європейський орган з безпечності харчових продуктів (EFSA) Європейська агенція з безпеки на морі (EMSA) Європейська агенція з безпеки в повітрі (EASA)

Слайд 9

Європейська агенція з мережевої та інформаційної безпеки (ENISA) Європейський центр з профілактики та контролю хвороб (ECDC) Європейська залізнична агенція (ERA) Агенція з управління оперативною співпрацею на зовнішніх кордо-нах держав – членів ЄС (FRONTEX) Європейська агенція з контролю рибальства (CFCA) Наглядовий орган глобальної цивільної навігаційної супутникової системи GALILEO (GSA) Європейська агенція з регламентації хімікатів (ECHA) Європейський інститут з ґендерної рівності (EIGE) Спільнотова служба з рослинного розмаїття (CPVO) Європейський центр з розвитку професійного навчання (CEDEFOP) Європейська фундація з професійної освіти (ETF) Європейська агенція з реконструкції (EAR) Європейська агенція з лікарських засобів (EMEA) Служба гармонізації у межах Внутрішнього ринку (OHIM) Агенція з питань захисту засадничих прав (FRA) Центр перекладів для органів Європейського Союзу (CDT)

Слайд 10

Агенції Спільноти також розрізняються за типами відповідальності. Агенції першого типу створюються задля налагодження та розвитку соціального діалогу в ЄС і на міжнародному рівні (СEDEFOP, EUROFOUND, EU-OSHA, EIGE). Агенції другого типу здійснюють нагляд за реалізацією політик і виконанням законодавства ЄС у державах-членах (EMCDDA, FRA, ECDC, GSA, FRONTEX, CFCA). Агенції третього типу – регуляторні агенції - допомагають впроваджувати законодавство ЄС через розробку технічних стандартів і рекомендацій та інструктаж держав-членів щодо впровадження (EMCDDA, FRA, ECDC, GSA, FRONTEX, CFCA). Агенції четвертого типу, або виконавчі агенції, виконують функції Єврокомісії з адміністрування окремих програм ЄС (наприклад, у сфері освіти та культури, ETF, CDT, EAR) .

Слайд 11

Агенції Спільної зовнішньої та безпекової політики (СЗБП) (або агенції другого стовпа) Ці агенції було створено задля виконання особливих технічних, наукових та управлінських завдань у рамках СЗБП, тобто другого стовпа ЄС. Агенції перебувають під політичним наглядом Ради ЄС, поповнення їхнього бюджету відбувається виключно за рахунок фінансових внесків держав – членів ЄС. До агенцій СЗБП належать: Супутниковий центр ЄС (EUSC) Європейська оборонна агенція (EDA) Європейський інститут досліджень безпеки (ISS) Агенції другого стовпа

Слайд 12

Агенції з питань поліцейської та судової співпраці у кримінальних справах (або агенції третього стовпа) Ці агенції було створено для координації співпраці держав – членів ЄС у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю. Агенції перебувають під політичним наглядом Ради ЄС і загальним наглядом Європейської Комісії. Їхня діяльність фінансується за рахунок бюджету Спіль-ноти (у разі EUROJUST і CEPOL) і за рахунок внесків держав – членів ЄС (у разі EUROPOL). До агенцій у сфері юстицій і поліції належать: Європейська поліційна служба (EUROPOL) Європейський підрозділ судової співпраці (EUROJUST) Європейський поліцейський коледж (CEPOL) Агенції третього стовпа

Слайд 13

Організаційна структура агенцій ЄС Агенцією керує Правління, яке затверджує основні принципи роботи та щорічні робочі програми агенції, відповідно до місії, наявних ресурсів і політичних пріоритетів ЄС . Члени Правління обираються відповідно до положень Регламенту про створення цієї агенції. Зазвичай до складу Правління входять представники держав – членів ЄС та один (або більше) представників Єврокомісії. Можуть також запрошуватися представники Європарламенту або соціальних партнерів . Після розширення ЄС до 27 членів розмір кожного Правління сягає від 16 до 28 членів. Треті країни, які мають право брати участь в агенції, можуть делегувати представників до засідань Правління без права голосу. Щоденне управління діяльністю агенції здійснює Виконавчий директор, який призначається Правлінням або Радою ЄС. Агенції виконують свої завдання через одну (або більше) мережу, що складається з партнерських організацій у державах – членах ЄC. Виконувати завдання агенції допомагає комітет з технічних і наукових питань (у разі потреби можуть створюватися додаткові комітети), до складу якого входять експерти. До завдань комітету входить надання експертної оцінки щодо питань у межах компетенції агенції .

Слайд 14

Фінансування агенцій ЄС Діяльність більшості агенцій першого стовпа фінансується за рахунок субсидій із загального бюджету ЄС. П’ять агенцій частково фінансуються за рахунок стягнення плати за надані послуги. Це – Європейська медична агенція (EMEA), Служба гармонізації Внутрішнього ринку (OHIM), Спільнотова служба з рослинного розмаїття (CPVO), Європейська агенція з безпеки в повітрі (EASA) та Центр перекладів для органів Європейського Союзу (CDT), який фінансується за рахунок внесків клієнтів (переважно інших агенцій Спільноти). Агенції другої та третьої категорії фінансуються за рахунок внесків держав – членів ЄС. Контроль за використанням коштів агенцій є предметом зовнішнього контролю Європейського суду аудиторів. Участь третіх країн, наприклад країн EFTA, покривається за рахунок коштів державних бюджетів цих країн, тимчасом як участь країн-кандидатів і потенційних кандидатів частково з фондів передприєднавчої допомоги. EFTA - Європейська асоціація вільної торгівлі

Слайд 15

EFTA було створено 1960 року за ініціативи Британії, як альтернатива Європейській Економічній Спільноті. Початково до складу EFTA, крім Британії, увійшли Австрія, Данія, Норвегія, Португалія, Швеція та Швейцарія; згодом до них приєдналися Ісландія, Ліхтенштейн і Фінляндія. Пізніше всі, крім чотирьох, члени EFTA вступили до ЄС. Нині в складі EFTA чотири країни – Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія, три з яких (крім Швейцарії) є членами Європейської економічної зони з державами – членами ЄС, http://www.efta.int/ .

Слайд 16

Можливі форми участі для третіх країн 1. Повна участь без права голосу Повна участь без права голосу є найвищою формою участі в роботі агенцій для третіх країн. Ця форма участі передбачає можливість для країни призначати свого представника у Правління та дорадчі органи агенції у якості спостерігача. Країна також може брати участь у всіх заходах, що їх проводить агенція в рамках своїх річних програм. Найчастіше передумовою для такої форми участі є адаптація та застосування відповідного законодавства ЄС. Така участь закріплюється угодою про участь країни в агенції, що укладається з Європейською Спільнотою. Повна участь без права голосу

Слайд 17

2. Співпраця між агенціями та третіми країнами в рамках документа про співпрацю Якщо країна прагне співпрацювати з частково закритою агенцією або хоче краще ознайомитися з роботою повністю відкритої агенції (до підписання угоди про участь), між сторонами може підписуватися документ про співпрацю . “Співпраця” з агенцією може передбачати: обмін інформацією та досвідом з питань спільного інтересу між агенцією та відповідним органом, у тому числі через навчання, участь представників країни у семінарах та обговореннях і надання країні технічної допомоги спеціалістами агенції; запровадження механізму консультацій між керівництвом агенції та відповідного органу третьої країни (зустрічі на високому рівні); створення контактних пунктів і консультативних форумів; проведення спільних заходів. У разі співпраці країна не зобов’язана робити щорічні фінансові внески до бюджету агенції. Питання щодо фінансування спільних заходів є предметом окремих домовленостей. Співпраця з агенціями

Слайд 18

3. Співпраця агенцій і третіх країн для виконання разових проектів або в рамках окремих заходів Третя можлива форма співпраці агенцій ЄС з третіми країнами – співпраця для виконання разових проектів або спільні дії в рамках окремих заходів. Для започаткування такої співпраці представники державного органу влади третьої країни звертаються до керівництва агенції із запитом щодо можливості участі країни в якомусь конкретному заході (наприклад, у навчанні для представників цього органу) або щодо замовлення послуг агенції (наприклад, проведення дослідження, якщо агенція їх здійснює). Правління агенції ухвалює рішення про можливість такої співпраці з третьою країною. Всі витрати, які виникають у разі такої співпраці, покриваються третьою країною.

Слайд 19

Процедура долучення до агенцій ЄС Як і у випадку країн-кандидатів на членство в ЄС, Європейська Комісія пропонує Україні використати послідовний підхід у процесі долучення до роботи агенцій, відкритих або частково відкритих для України. Передусім уряду пропонується ознайомитися із завданнями та діяльністю агенцій через встановлення неформальних контактів. Попередні неформальні консультації з представниками Єврокомісії дають змогу зробити висновок, що український уряд може звернутися до Комісії з проханням розглянути можливість (принаймні часткового) покриття витрат на ознайомлення та виконання передумов Україною за рахунок коштів ENPI.

Слайд 20

Наступним кроком може бути підписання меморандуму про взаєморозуміння. Якщо третя країна зацікавлена в долученні до агенції, яка є повністю відкритою, існує можливість підписання угоди про участь. Меморандум про взаєморозуміння Угода про участь

Слайд 21

Навіщо брати участь? тісніша та глибша інтеґрація з ЄС, тому участь розглядається як один з інструментів долучення до реалізації політик ЄС у сферах спільного інтересу підготовка до членства в ЄС Україна потребує масштабних реформ для завершення переходу до ринкової економіки та забезпечення сталого розвитку. країна починає перехід на якісно новий рівень відносин з ЄС, беручи на себе масштабні зобов’язання в рамках нової посиленої угоди. це потребуватиме фінансових, людських та інших ресурсів і пошуку належних інструментів Навіщо брати участь?

Слайд 22

Україна отримає допомогу в процесі адаптації до норм і стандартів ЄС, зможе розбудувати спроможність урядовців до вироблення та реалізації політик і перейти на “одну мову” з функціонерами ЄС. Участь в агенціях ЄС матиме вплив на якість державного управління країни та її спроможність до європейської інтеґрації Участь у програмах ЄС слугуватиме інструментом для забезпечення мобільності українських експертів, дослідників та освітян, що дасть змогу країні інтеґруватися у простори ЄС навіть за відсутності перспективи членства. Навіщо брати участь?

Слайд 23

Опис агенцій ЄС І. Відкриті для України: Європейська фундація з поліпшення умов життя та праці Європейська екологічна агенція Європейський моніторинговий центр з наркотиків і наркозалежності Європейська агенція з безпеки праці Супутниковий центр ЄС Європейський орган з безпечності харчових продуктів Європейська агенція з безпеки на морі Європейська оборонна агенція Європейська агенція з безпеки в повітрі Європейська агенція з мережевої та інформаційної безпеки Європейський центр з профілактики та контролю хвороб Європейська залізнична агенція Інститут досліджень безпеки Європейського Союзу Європейська агенція з управління оперативною співпрацею на зовнішніх кордонах держав – членів ЄС Європейська агенція з контролю рибальства Європейська поліційна служба Європейський підрозділ судової співпраці Наглядовий орган глобальної цивільної супутникової навігаційної системи Європейський поліцейський коледж Європейська агенція хімічних речовин Європейський інститут з ґендерної рівності Спільнотова служба з рослинного розмаїття Відкриті для України

Слайд 24

Європейська фундація з поліпшення умов життя та праці (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND) Категорія Агенція, що сприяє соціальному діалогу, І стовп Сфера Соціальна політика, Рік заснування 1975 Інтернет - сторінка http://www.eurofound.europa.eu/ Місія Сприяти процесу плануваня та встановлення кращих умов життя та праці через накопичення й розповсюдження інформації та тематичних знань Завдання Надання порад і консультацій ключовим гравцям (працедавцям, європейським інституціям, національним урядам, профспілкам) щодо можливих способів поліпшення умов життя та праці Виконання дослідницьких проектів і проектів розвитку Надання інформаційної та аналітичної підтримки процесу формулювання політики ЄС щодо умов життя та праці Контактні особи Агенція Mr. Jorma KARPPINEN, Director jka@eurofound.europa.eu Mr. Willy BUSCHAK, Deputy Director wbu@eurofound.europa.eu Tel. +353 1 204 31 00 Європейська Комісія DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Social Dialogue, Industrial Relations Unit Mr. Jackie MORIN, Head of Unit jackie.morin@ec.europa.eu Tel. +32 2 296 11 45 Mr. Andrew CHAPMAN, Deputy Head of Unit andrew.chapman@ec.europa.eu Tel. +32 2 295 17 56 53 Приклади Агенцій

Слайд 25

Європейська екологічна агенція Категорія Наглядова агенція, І стовп Сфера Екологічна політика Рік заснування 1990, працює з 1994 Інтернет-сторінка http://www.eea.europa.eu/ Місія Забезпечення якісної та незалежної інформації про довкілля Завдання Надання допомоги ЄС та державам-членам для ухвалення поінформованих рішень про поліпшення довкілля через долучення питань довкілля до економічної політики Координація Європейської мережі інформації та спостереження за довкіллям (Eionet). Контактні особи Агенція Ms. Jacqueline McGLADE, Executive Director Jacqueline.McGlade@eea.europa.eu Ms. Marion NIELSEN-HANNERUP, Head of Programme Communications and Corporate Affairs Marion.Hannerup@eea.europa.eu Tel. +45 3 336 71 00 Приклади Агенцій

Слайд 26

Європейський моніторинговий центр з наркотиків і наркозалежності Категорія Наглядова агенція, І стовп Сфера Охорона здоров’я, протидія незаконному переміщенню та вживанню наркотиків Рік заснування 1993 Інтернет-сторінка http://www.emcdaa.europa.eu/ Місія Надання ЄС та державам-членам об’єктивної та надійної інформації на європейському рівні щодо наркотиків і наркоманії, а також їхніх наслідків Завдання Збір та аналіз даних Удосконалення методів порівняння даних Розповсюдження даних та інформації Співпраця з інституціями ЄС та міжнародними партнерами, а також країнами, що не є членами ЄС Приклади Агенцій

Слайд 27

Європейська агенція з безпеки праці (European Agency for Safety and Health at Work (EU OSHA) Категорія Агенція, що сприяє соціальному діалогу, І стовп Сфера Соціальна політика, безпека праці Рік заснування 1994 Інтернет- сторінка http://osha.europa.eu/ Місія Досягнення безпечніших, здорових і продуктивних умов праці в Європі через узгодження і передачу знань та інформації, сприяння розвитку культури попередження ризиків Контактні особи Агенція Mr. Jukka TAKALA, Director takala@osha.europa.eu Ms. Sabine SOMMER, Network Manager sommer@osha.europa.eu Tel. +34 94 479 43 60 Європейська Комісія DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Health, Safety and Hygiene at Work Unit Mr. Jose Ramon BIOSCA de SAGASTUY, Head of Unit jose.biosca-de-sagastuy@ec.europa.eu Tel. +352 43 013 49 88 Приклади Агенцій

Слайд 28

Супутниковий центр ЄС (European Union Satellite Centre (EUSC) Категорія Агенція, що діє під керівництвом Ради ЄС, IІ стовп Сфера Спільна зовнішня та безпекова політика (СЗБП), Європейська безпекова та оборонна політика (ЄБОП) Рік заснування 2002 Інтернет-сторінка http://www.eusc.europa.eu Місія Підтримка процесу ухвалення рішень ЄС у сфері СЗБП і, зокрема, ЄБОП, включаючи діяльність ЄС з урегулювання конфліктів через надання продуктів аналізу зображень, отриманих через супутник, і супутніх послуг Завдання Надання геопросторових продуктів, які є результатом аналізу зображень, отриманих за допомогою супутників, і супутніх даних для підтримки діяльності місій ЄС і держав-членів Забезпечення тісної співпраці зі службами ЄС, пов’язаними з дослідженням космосу Встановлення контактів з іншими національними та міжнародними установами у сфері дослідження космосу Здійснення моніторингу щодо: реґіональних конфліктів, втрат спроможності держави виконувати свої функції, організованої злочинності, тероризму, розповсюдження зброї масового знищення Організація та постановка завдань Центру координується через Генеральний секретаріат Ради ЄС та Генеральний директорат із зовнішніх відносин ЄК. Центр також може отримувати завдання від держав – членів ЄС і третіх країн. ООН, НАТО та ОБСЄ також можуть робити запити/формулювати Завдання для Центру у сфері СЗБП/ЄБОП Контактні особи Агенція Mr. Frank ASBECK, Director f.asbeck@eusc.europa.eu Mr. Tomaz LOVRENCIC, Deputy Director t.lovrencic@eusc.europa.eu Tel. +34 916 78 60 00 Приклади Агенцій

Слайд 29

Закриті для України Європейський центр з розвитку професійного навчання Європейська фундація з професійної освіти Європейська агенція з реконструкції Європейська агенція з лікарських засобів Служба гармонізації в межах Внутрішнього ринку Агенція Європейського Союзу з основних прав Центр перекладів для органів Європейського Союзу Агенції Закриті для України

Слайд 30

За більш детальною інформацією щодо діючих Агенцій та Програм Європейського Союзу звертайтеся до нас!

Слайд 31

Розглянемо участь України у програмах Європейського Союзу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка